Τσακίστε την αντισυνταγματική εκτροπή και τον σκοταδισμό στο χώρο της παιδείας και της εργασίας


Του Γιάννη Περάκη

«Επανάσταση» ετοιμάζεται να φέρει η ελληνική κυβέρνηση στα πανεπιστήμια. Το νομοσχέδιο που καταρτίζεται κάτω από την στενή παρακολούθηση του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη αναμένεται να «εναρμονίσε»ι τα ελληνικά πανεπιστήμια τόσο με τα ευρωπαϊκά όσο και με τα αμερικάνικα.

Οι αλλαγές που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας, είναι οι παρακάτω:


α) Την νομοθετική ρύθμιση που έρχεται στη Βουλή από το υπουργείο Παιδείας και βρίσκει αντίθετους πανεπιστημιακούς, φοιτητές και επιστήμονες. Η διάταξη που επιχειρείται να μπει προς ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα και που αφορά την επαγγελματική ισοδυναμία των κολεγίων εξισώνει ακαδημαϊκά τους αποφοίτους των Κολεγίων με τους πτυχιούχους των Πανεπιστημίων, ενώ ενισχύει για άλλη μια φορά την επαγγελματική τους εξομοίωση. Πρόκειται για πράξη που ευθέως βάλλει εναντίον του δημόσιου χαρακτήρα των Πανεπιστημίων.

Με τη διάταξη αυτή καταργείται το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και εκχωρούνται οι αρμοδιότητές του σε αυτοτελές τμήμα.

Με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, διαφημίσεις, πολυσέλιδα αφιερώματα και στρατευμένα άρθρα στον Τύπο «ενημερώνουν» για την «υψηλή» ποιότητα παροχής υπηρεσιών των κολλεγίων. Στόχος της συντονισμένης επίθεσης, τα Δημόσια Πανεπιστήμια.Την προσπάθεια αμαύρωσης της εικόνας των Ελληνικών Πανεπιστημίων διαψεύδει η πραγματικότητα, καθώς πλήθος αποφοίτων (και μελών μας) διαπρέπουν με ότι και αν καταπιάνονται (σε ακαδημαϊκό χώρο, σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ως αυτοαπασχολούμενοι).Οι κόποι, οι θυσίες και ο αγώνας μας για γνώση, δεν μπορούν να «ισοτιμηθούν» με όσους έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν πτυχία και επαγγελματικά δικαιώματα.

Επιπλέον η διάταξη αυτή είναι ευθέως αντισυνταγματική:

Το άρθρο 16 όπως διατυπώνεται στο σημερινό Σύνταγμα:

1. Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.

2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

3. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.

4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει.

6. Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Τα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων...

7. Η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.

8. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.

9. Ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους. Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους.

Αυτή η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Διαθέτει το 39% του 58,02% (συμμετοχή)του εκλογικού σώματος δηλαδή κυβερνάει με το 23% του εκλογικού σώματος.

β) Η κατάργηση του Ασύλου

γ) Συγχωνεύσεις σχολείων και ελλείψεις καθηγητών

Εμείς θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων και των σχολείων.

Άμεσα μέτρα:

1) Λόγω της απονέκρωσης της ΕΦΕΕ,δημιουργία συντονιστικού οργάνου όλων των τμημάτων των πανεπιστημίων, για τον συντονισμό του αγώνα τους

2) Δημιουργία συντονιστικού μαθητικού οργάνου

3) Επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς που θίγονται άμεσα με την εξίσωση των πτυχίων (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Δικηγορικοί Σύλλογοι,κλπ), να δημιουργήσουν δικό τους συντονιστικό.

4) Να υπάρξει αμφίδρομη σχέση των συντονιστικών των φοιτητών, μαθητών και επαγγελματιών.

Άλλωστε το θέμα αφορά όλους.

Άρθρο 120

1. Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.

2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος. 4.Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Πηγή: Η ΣΦΗΚΑ


Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου