Έργα και ημέρες του Γιάννη Στουρνάρα, από το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν

Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου

Γεμάτη από λαμπρές επιτυχίες ήταν η θητεία του σημερινού Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος…

Κατά την περίοδο 2000-2004, ως Πρόεδρος της υπό κρατικό έλεγχο τότε Εμπορικής Τράπεζας. Εκτός από τις γνωστές επενδύσεις του, σε εκτάσεις στη Σιβηρία και τράπεζες χωρίς άδειες σε Αρμενία και Σερβία, είχε διεκπεραιώσει συναλλαγή με την ALPHA BANK αμφίβολης νομιμότητας.

Συγκεκριμένα το 1999 η Εμπορική Τράπεζα μεταβίβασε στην τότε Άλφα Τράπεζα Πίστεως το 50,01% της θυγατρικής της Ιονικής Τράπεζας από το 68% ποσοστό, που συνολικά κατείχε, έναντι τιμήματος 645 εκατομμυρίων ευρώ και η τότε διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας είχε δηλώσει ότι το υπόλοιπο 18%, αξίας τότε περί τα 230 εκατ. ευρώ, θα το διέθετε αργότερα στην αγορά, ώστε να αποκομίσει μεγαλύτερο όφελος.

Με την απορρόφηση της Ιονικής Τράπεζας από την Άλφα Πίστεως και τη σχετική ανταλλαγή μετοχών το 2000, η Εμπορική Τράπεζα βρέθηκε να κατέχει το 10% περίπου της νέας ALPHA BANK.

Το μετοχικό αυτό μερίδιο θεωρούνταν μεγάλης αξίας την περίοδο εκείνη, δεδομένου ότι η οικογένεια που έλεγχε την ALPHA BANK, εμφανιζόμενη ως ιδιοκτήτρια, κατείχε ποσοστό μικρότερο του 8% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας και υπήρχε ενδιαφέρον από μεγάλους χρηματοπιστωτικούς ομίλους να εισέλθουν ως στρατηγικοί επενδυτές στην ALPHA BANK (BNP, Monte Dei Paschei κ.λ.π.), αλλά αποτρέπονταν λόγο κωλυσιεργιών της διοίκησής της.

Ο κύριος Στουρνάρας, ως επικεφαλής της Εμπορικής Τράπεζας τότε, ενώ επένδυε σε ότι προσφέρονταν, το 2002 αποεπένδυσε από την ALPHA BANK μεταβιβάζοντας, μέσω τριγωνικής συναλλαγής, χωρίς καμία αναγγελία στο χρηματιστήριο όπως υποχρεούνταν, το ανωτέρω ποσοστό στη θυγατρική της ALPHA BANK Ιονική Συμμετοχών, η οποία και είχε ιδρυθεί για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Στη συνέχεια, η Ιονική Συμμετοχών διέθεσε αυτό το ποσοστό μετοχών το 2003 σε ξένα κυρίως επενδυτικά ταμεία, αποκομίζοντας κέρδη της τάξης των 315 εκατ. ευρώ.

Στην πραγματικότητα το συνολικό όφελος της ALPHA BANK ανήλθε στα 545 εκατ. Ευρώ, καθώς το 1999 είχε αποφύγει να επιβαρυνθεί με το κόστος αγοράς του ποσοστού 18% αξίας 230 εκατ. ευρώ. Η Εμπορική Τράπεζα, στο τέλος του 2002, μείωσε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 700 εκατ. ευρώ λόγω ζημιών στον ισολογισμό της από αρνητικές αποτιμήσεις αξιών της. Έτσι ο σημερινός Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσα σε δυο χρόνια από την ανάληψη της διοίκησης της Εμπορικής Τράπεζας, απώλεσε το τίμημα που είχε λάβει η τράπεζα από την πώληση της Ιονικής, που ήταν η αρχαιότερη τράπεζα της Ελλάδας.
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Για το κατόρθωμά του αυτό, δηλαδή της εξαφάνισης της αρχαιότερης τράπεζας της Ελλάδος μέσα σε μια διετία, έχει αποκτήσει στην τραπεζική αγορά την ονομασία του «Κόπερφιλντ Τραπεζίτη».

Το ερώτημα λοιπόν που αιωρείται, είναι αν το κατόρθωμα του εντολοδόχου των «δανειστών» και πρωτοπαλίκαρου του σημιτικού εκσυγχρονισμού και της εισόδου της Ελλάδας στην ΟΝΕ-Ευρωζώνη, που παρουσιάζεται και φανατικότερός τους με νεοφιλελεύθερες νουθεσίες και «συμβουλές», ήταν αποτέλεσμα επαγγελματικής του ανεπάρκειας η δόλου και ποτέ έως τώρα δεν έχει διερευνηθεί.

Στο σπίτι του «κρεμασμένου» μιλάνε για σχοινί; 

Πηγή: Η ΣΦΗΚΑ


Αγρεύων εξ Αγριάς

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου