Η απόλυτη δουλεία, με την... «βούλα» του ΕΜΣ!

Του Προκόπη Μπίχτα

Η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ ή ESM) στο ζήτημα των μνημονίων και του ελληνικού χρέους είναι άμεση και καθοριστική.
Ο ΕΜΣ είναι ένας ανεξέλεγκτος οργανισμός με έδρα το Λουξεμβούργο κι έχει νομική προσωπικότητα και δικαιοπρακτικές ικανότητες κράτους. Δημιουργήθηκε το 2013 με σκοπό να απορροφήσει, κατ’ αρχήν, τις υπερχρεωμένες χώρες και, σταδιακά, όλες τις χώρες της Ευρωζώνης σε ένα νέο ενιαίο κράτος, πραγματώνοντας την «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», δηλαδή τον ευρωπαϊκό υπεριμπεριαλισμό. Αποτελεί το πρώτο πρόπλασμα του Ευρωπαϊκού Υπερκράτους το οποίο συνέστησαν τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης και η συμμετοχή των κρατών-μελών της είναι υποχρεωτική. Προεξάρχων εμπνευστής ήταν η Γερμανία.

Η Συνθήκη Ίδρυσης (καταστατικό) ορίζει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται «άνευ όρων και αμετάκλητα» στις θελήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ο ΕΜΣ δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο περιουσιακών στοιχείων, χρηματοδοτικών πόρων, στοιχείων του ενεργητικού του, αρχείων, εγγράφων, χώρων εγκαταστάσεων και όλα αυτά χαίρουν ασυλίας, την οποία καμμία δικαστική ή άλλη εξουσία δεν μπορεί να παραβιάσει. Επίσης, ο ΕΜΣ απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση έγκρισης ή αδειοδότησης ως πιστωτικό ίδρυμα, πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους επίσημη αδειοδοτημένη, ή ρυθμιζόμενη οντότητα, ανεξάρτητα από την νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους μέλους.

Όποια χώρα εντάσσεται στον ΕΜΣ δέχεται αυτόματα ότι το χρέος της είναι βιώσιμο, παραιτείται αυτόματα από κάθε δικαίωμα στην άσκηση δικής της οικονομικής πολιτικής, παραιτείται από την δημόσια περιουσία της και δεν μπορεί να αποφασίσει ο,τιδήποτε, ακόμα και κάτι ασήμαντο, χωρίς την έγκριση του ΕΜΣ. Επίσης, δεν μπορεί να «μετανοιώσει» για ο,τιδήποτε και δεν μπορεί να πετύχει οποιαδήποτε ξεχωριστή συμφωνία. Ουσιαστικά δεν έχει το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης για οποιοδήποτε ζήτημα. Όλα τα μνημόνια που έχει υπογράψει η Ελλάδα εκπορεύονται από τον ΕΜΣ με κατεύθυνση την «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Η εξωνυσμένη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με την ευθεία συνεργασία κομμάτων της Βουλής και την απάθεια των υπολοίπων υπέγραψε, το 2015, την ένταξη της Ελλάδας στον ΕΜΣ και δανειοδοτήθηκε, επισημοποιώντας και φθάνοντας στα άκρα την απεμπόληση της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας και παραδίδοντας σε αυτόν ολόκληρη την χώρα και τον λαό της.(*) Η κυβέρνηση της ψευτιάς και της απάτης δεν διαπραγματεύεται με κανέναν για ο,τιδήποτε, αφού έχει παραιτηθεί και από αυτό το δικαίωμα. Οι «συναντήσεις» της με τους «θεσμούς» αξίζουν όσο η ίδια: τίποτα.

Οι προδοτικές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων έδεσαν χειροπόδαρα την Ελλάδα και τον λαό της, μπλέκοντάς την σε έναν ιστό νομιμοφανών και νομικίστικων διαδικασιών. Ο μοναδικός τρόπος για το σχίσιμο αυτού του ιστού είναι η δημιουργία μαζικού κινήματος που θα επιβάλλει την θέλησή του για την κατάργηση του καθεστώτος υποτέλειας στην χώρα και του καθεστώτος θανάτου στον λαό της και θα χαράξει μια πορεία προς την ζωή.

(*)Η αρχή για την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας έγινε το 1986, με την αναθεώρηση του Συντάγματος, όπου προστέθηκε μια ερμηνεία του άρθρου 28, σύμφωνα με την οποία μπορεί να περιοριστεί η εθνική κυριαρχία για να διευκολυνθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πάντως άφηνε την επιλογή στο κοινοβούλιο.
Τα 2 προηγούμενα μνημόνια βασίζονταν σε αυτή την διάταξη και δεν θα είχαν υπογραφεί αν οι βουλευτές είχαν μια στάλα προσωπικής αξιοπρέπειας.

Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου