Ιδρύθηκε Πανελλήνια Συντονιστική Ομάδα Διαμαρτυρίας για ΒΑΠΕ

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό του ίδιου Υπουργείου κ. Σ. Φάμελλο, απέστειλαν φορείς και πολίτες της Ελλάδας κατά των Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεταξύ αυτών το Παγκρήτιο Δίκτυο Δυνάμεων Αντίστασης και Αλληλοβοήθειας και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ιτάνου Κρήτης σχετικά με τη διοργάνωση σεμιναρίου από το ΥΠΕΝ με τίτλο:


«Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας».

- Με συμμετοχή και φορέων
από Κρήτη
- Τι αναφέρουν στην επιστολή τους προς

το Υπουργείο Ενέργειας 

Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη επιστολή είναι μία πρώτη κίνηση της νεοϊδρυθείσας «Πανελλήνιας Συντονιστικής Ομάδας Διαμαρτυρίας για ΒΑΠΕ» από φορείς, συλλογικότητες και πολίτες κατά των Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, από όλα τα μέρη της Ελλάδας.

Στην επιστολή τους επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Κύριοι,

Εμείς οι Σύλλογοι, Δίκτυα και Ομάδες Πολιτών που αγωνιζόμαστε για να εμποδίσουμε την εγκατάσταση αιολικών σταθμών διαλείπουσας και αναξιόπιστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Ελλαδικό χώρο με σκοπό την προστασία του φυσικού κεφαλαίου, της βιοποικιλότητας, των αισθητικών τοπίων και των αρχαιολογικών χώρων της πατρίδας μας, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την διοργάνωση του σεμιναρίου με τίτλο: «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας» από το ΥΠΕΝ για τους εξής παρακάτω λόγους:

● Ο ίδιος ο τίτλος του σεμιναρίου προετοιμάζει τους πολίτες αυτής της χώρας και ειδικά τους κατοίκους περιοχών που θα εγκατασταθούν αυτοί οι αιολικοί σταθμοί, ότι μπορούν να συμβιώσουν βιοποικιλότητα και αιολικοί σταθμοί.

● Θεωρούμε ότι η συζήτηση «περί συμβατότητας των αιολικών με τις περιοχές Natura» παρακάμπτει το κύριο ερώτημα που δεν είναι άλλο από το: «Είναι συμβατά τα αιολικά με το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ελληνικό τοπίο; Είναι συμβατά τα αιολικά με την τρέχουσα οικονομική δυνατότητα του ‘Έλληνα καταναλωτή; Είναι συμβατά τα αιολικά, με τα τρέχοντα δεδομένα παραγωγής και απορρόφησης ενέργειας του ελληνικού δικτύου, χωρίς υπέρογκες προσαυξήσεις της τιμολόγησης ρεύματος, προκειμένου να γίνει διαχειρίσιμη η στοχαστικότητα της παραγωγής τους;

● Παρ όλα αυτά, ο τίτλος του σεμιναρίου, αν θέλαμε να έχουμε μια έντιμη και ενδελεχή προσέγγιση του θέματος, θα έπρεπε να είναι ο εξής: «Υπάρχουν καλές πρακτικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας;» με εισηγητές περιβαλλοντολόγους και βιολόγους από όλο το φάσμα των διαφορετικών απόψεων, ώστε να γίνει διάλογος.

● Οι διοργανωτές αυτού του σεμιναρίου όμως, δηλαδή το ΥΠΕΝ και οι εταιρίες αιολικών σταθμών που εκπροσωπούνται επάξια από την ΕΛΕΤΑΕΝ, για να νιώσουν περισσότερη ασφάλεια ότι δεν θα ξεφύγει κάτι από το προκαθορισμένο σενάριο, φρόντισαν εκτός από τους επιλεγμένους δικούς τους εισηγητές, να υπάρχει και ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ κοινό. Με λίγα λόγια, πρώτη φορά οργανώνεται δημόσιο σεμινάριο όπου δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής του κοινού.

● Οι υπόλοιπες «παραλείψεις» σε εισηγήσεις όπως η παντελής απουσία της περιφερειακής διοίκησης, η απουσία επιστημόνων, ενώσεων, ομάδων, πολιτών που αντιτίθενται τεκμηριωμένα στην εγκατάσταση αιολικών σταθμών στη χώρα μας, είναι φυσική συνέπεια της σκοπιμότητας με την οποία οργανώθηκε αυτό το σεμινάριο.

● Εξάλλου, απόδειξη του ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας διαταράσσεται με την εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών είναι και το γεγονός ότι, μόλις πρόσφατα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο για την Κρήτη, το οποίο απαγορεύει την εγκατάσταση τέτοιων σταθμών σε περιοχές Natura (ΦΕΚ Α.Α.Π. 260/2017, άρθρο 6, παραγρ.3).

● Τίθεται επομένως το ερώτημα σε τι αποσκοπεί η διοργάνωση του συγκεκριμένου σεμιναρίου, από τη στιγμή που η ίδια η Πολιτεία αναγνωρίζει τη βλάβη που προκαλούν οι αιολικοί σταθμοί στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura. Ποιους αφορά η επιμόρφωση; Μήπως αποσκοπεί να ευαισθητοποιήσει τους αιολικούς επιχειρηματίες ή τη ΡΑΕ σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος;

Η δική μας άποψη είναι ότι αυτό το σεμινάριο οργανώθηκε για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των εταιριών αιολικών σταθμών με σκοπό την ελεύθερη εγκατάσταση αιολικών σταθμών μέσα σε παρθένες φυσικές περιοχές της χώρας μας με την ευλογία ομάδων και οργανώσεων για την προστασία της φύσης, των οποίων ο ρόλος είναι διφορούμενος και αδιαφανής.

Καλούμε το ΥΠΕΝ να ακυρώσει αυτό το σεμινάριο, το οποίο δεν αποδεχόμαστε συνολικά και το καταγγέλλουμε για τους λόγους που αναφέραμε, όπως επίσης δεν αποδεχόμαστε και τυχόν σύνταξη συμπεράσματος από τους επιλεγμένους συμμετέχοντες στο πάνελ της τελικής συζήτησης (WWF, ΕΛΕΤΑΕΝ, ΥΠΕΝ, εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον) που θα έχει σαν σκοπό την ευκολότερη διείσδυση των εταιριών αιολικών σταθμών σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές της πατρίδας μας.

Ενημερώνουμε επί πλέον τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι η θεματολογία του σεμιναρίου δεν ανταποκρίνεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει από την έγκριση και υλοποίηση αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας εντός των περιοχών του δικτύου Natura της χώρας και τους καλούμε να ανταποκριθούν στο ρόλο τους που είναι η προστασία της βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας αυτών των περιοχών από την αιολική απειλή.

ΟΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

1. Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ)
2. Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων
3. Ανοικτή Επιτροπή Αλληλεγγύης Τήνου
4. Ένωση Πολιτών Τήνου
5. ΠΑ.Δ.ΔΥ.Α.Α – Παγκρήτιο Δίκτυο Δυνάμεων Αντίστασης και Αλληλοβοήθειας
6. Λαογραφικός Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς «Το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας»
7. «Εξόρμηση για την Προστασία του χωριού της Οξυάς»
8. Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος
9. Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις ανεμογεννήτριες στη Μάνη
10. ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΚΥΡΟΥ για την προστασία του περιβάλλοντος.
11. Σύλλογος Δασοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κύμης
12. Δίκτυο Αιγαίου
13. Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας
14.«ΑΡΤΕΜΙΣ» Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μονεμβασίας /Χερσονήσου Μαλέα
15. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ιτάνου Κρήτη
16. Πρωτοβουλία Σαμοθράκης Ενάντια στην Κατασκευή Αιολικού Πάρκου
17. Κίνηση Πολιτών SOS Βέρμιο
18. Αρχίλοχος Πολιτιστικός Σύλλογος Πάρου
19. Αυτόνομη Ομάδα Οικολογικής δράσης νομού Λάρισας «Η γη μας»
20. Ομάδα Αγώνα «Κίσσαβος SOS»
21. «Protect Κίσσαβος»
22. Σόνια Α. Περέζ, Ανοσοβιολόγος, Αθήνα
23. Διονύσης Χ. Χοϊδάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αθήνα
24. Άλκηστη Π. Αργυρακοπούλου, Μουσικός-Διακοσμήτρια, Αθήνα
25. Γεώργιος Ν. Αγγελόπουλος, Άνεργος, Αθήνα/ Κουσκούνι Αρεοπόλεως, Μάνη
26. Βασιλική Γ. Βαρελά, Πολιτικός Μηχανικός, Κάρυστος
27. Χρήστος Φασούλας, Οικονομολόγος, Καρδίτσα
28. Δημήτριος Καρανίκας, Δημόσιος Υπάλληλος , Γεωπόνος , ορειβάτης, Καλαμπάκα
29. Γιώργος Σιταράς, REAL ESTATΕ, Τήνος
30. Σταύρος Γ. Αλεξανδρής, Πανεπιστημιακός, Αθήνα
31. Μιλτιάδης Γ. Σαγματόπουλος , ελεύθερος επαγγελματίας, Δρομέας Αγώνων Βουνού, Πειραιάς
32. Δημήτρης Λιάμης του Βασιλείου, Γεωπόνος, Γλυφάδα Αττικής
33. Αργυρώ Ε.Βουρδουμπά Υπομηχανικός Οδοποιός ,Χανιά
34. Χριστίνα Σ.Τρικοπούλου,Σχεδιάστρια, Αθήνα
35. Μιχάλης Β. Φασούλας, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος ΕΜΠ, Καβάλα
36. Ευθύμιος Μαλιαρίτης , Τεχνολόγος Γεωπόνος, κάτοικος ΑΙ ΡΕΝΤΗ Αττικής
37. Τάσος Τσακάλης ,καλλιεργητής, Χαλκίδα
38. Ιωάννης Μ. Χονδρογιάννης ,Φωτογράφος, Αθήνα
39. Αλέξανδρος Κ. Ματαλιωτάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ. Ε., Αθήνα
40. Γιώργος Βαλαβάνης, Διπλ. Μηχ/γος- Ηλ/γος, Καβάλα
41. Γιώργος Καραβίδας Ταξίαρχος ( ΝΟΜ) ε.α. του Νομικού Σώματος των ΕΔ, Πύργος Τρικάλων
42. Γιώργος Μαντζώρος, Συντ/ χος, Άνδρος
43. Λουκάς Π. Καστρίτης, συνταξιούχος οικονομολόγος- Δίστομο Βοιωτίας
44. Ειρήνη Π. Καστρίτη, Αρχιτέκτων μηχανικός συνταξιούχος- Αθήνα
45. Πέτρος Α. Αυλήτης, Αρχιτέκτων , Παροικία Πάρος
46. Αικατερίνη Ε. Βαζαίου, Δημοτ. Υπάλληλος, Πάρος
47. Σπυριδούλα Ι. Καβάλλη, Διακοσμήτρια, Πρόδρομος Πάρου
48. Αλέξανδρος Α. Γεωργίου, Δάσκαλος, Τεχνολόγος Μηχανολόγος, Λίμνη Εύβοιας
49. Νικόλαος Βραχιολίδης, Υπάλληλος ΔΕΗ, Μηχανικός Αυτοκινήτων, Αθήνα
50. Αστέριος Ζαφειρόπουλος, Αγρότης-Ορειβάτης, Πιέρια Όρη
51. Ορέστης Λουκέρης, Μελισσοκόμος μέλος της Ομάδας για τη Σωτηρία του Κολοβρέχτη, Νέα Αρτάκη
52. Τάσος Κεφαλάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Λειβαδιά
53. Παναγιώτης Δ. Γράφος, πρόεδρος Ένωσης Επιχειρηματιών Μονεμβασιάς
54. Αλεξάνδρα Σαράντη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Msc Environmental Engineering TUC MA Ecav, Αθήνα
55. Νίκος Αυγουστής, Πολιτικός Μηχανικός , Άνδρος
56. Αριστοτέλης Ν.Ζάκκας, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Κάρυστος
57. Μαρία Καλαμπαλίκη, Οδοντίατρος, Χαλκίδα
58. Μαργαρίτα Λ. Γερολύμπου, Ιατρός, Αθήνα
59. Γιώργος Κεραστάρης, Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός, Πλ. Αμαλίας, Κάρυστος
60. Ιωάννης Γ. Κυριαζόπουλος, Πληροφορικός, Αθήνα
61. Σπύρος Παναγιωτάκης, Μελισσοκόμος, Παλαιών Ρουμάτων Χανίων
62. Γιάννης Ψαρράκης, Αγρότης, Κάμπος Βοιών Λακωνίας
Πηγή: ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου