Στη δίνη των πλειστηριασμών


Της Αντριάνας Βασιλά

Προσπάθεια της κυβέρνησης να προφυλάξει τους πραγματικά αδύναμους / Τι προβλέπει το κυπριακό μοντέλο

Τα σπίτια χαμηλότερης αξίας, κάτω των 100.000 ευρώ, μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο των πλειστηριασμών το 2019, αφού οι τράπεζες θέλουν διακαώς να μειώσουν τα «κόκκινα» δάνεια κατά 55 δισ. ευρώ έως το 2021.

Ήδη άλλωστε βγαίνουν σε πλειστηριασμό και σπίτια αξίας κάτω των 80.000 ευρώ, τα οποία δεν βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας. Ωστόσο, τα σπίτια που βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας έως το τέλος του Φεβρουαρίου, προκειμένου να βρεθεί μια διάδοχη λύση σε συμφωνία με τους δανειστές, τους επόπτες και τις τράπεζες, είναι περίπου 135.000. Πρόκειται για υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη συνολικών οφειλών ύψους 13 δισ. ευρώ.

Για τις οικίες αυτές, οι πρόσφατες αναφορές από κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για προστασία ακινήτων αξίας έως 250.000 ευρώ, ωστόσο τα σενάρια αυτά δεν θεωρούνται εφικτά από παράγοντες της αγοράς. Αντιθέτως οι θεσμοί πιέζουν ασφυκτικά για μείωση των ορίων στα επίπεδα των 70.000 - 80.000 ευρώ, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές.

Το σχέδιο «Εστία»

Στο τραπέζι των εμπλεκόμενων φορέων βρίσκεται και το κυπριακό σχέδιο «Εστία», το οποίο προβλέπει επιδότηση του 1/3 της οφειλής για τους πραγματικά αδύναμους. Έτσι λοιπόν για το 2019 η κυβέρνηση φαίνεται θα προϋπολογίσει για τον σκοπό αυτόν τη διάθεση 50 εκατ. ευρώ.

Αποτελούν βέβαια αντικείμενο επεξεργασίας από την ομάδα εργασίας τα κριτήρια της επιδότησης των δικαιούχων, τα οποία θα προκρίνονται ανάλογα με την αξία της πρώτης κατοικίας που θα προστατεύεται, αλλά και τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία βάσει των οποίων θα αποφασίζεται η χορήγηση επιδόματος.

Τραπεζικές πηγές εκτιμούν πως το εν λόγω σχέδιο, δεδομένου ότι έχει ήδη εφαρμοστεί, αποτελεί εύλογη βάση για την κατάρτιση του διάδοχου καθεστώτος.

Το σχέδιο προβλέπει την ετήσια καταβολή, από κρατικό φορέα που θα διαχειρίζεται το σχέδιο, μέρους των δόσεων αποπληρωμής των αναδιαρθρωμένων εξυπηρετούμενων δανείων/πιστωτικών διευκολύνσεων που είναι εξασφαλισμένα με πρώτη υποθήκη κύρια κατοικία, τα οποία κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2017 ήταν μη εξυπηρετούμενα.

Οι όροι ένταξης

Το κυπριακό σχέδιο «Εστία», πάντως, που αφορά τα δάνεια και τις πιστωτικές διευκολύνσεις ανεξαρτήτως νομίσματος, έχει τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Το δάνειο πιστωτικής διευκόλυνσης είναι εξασφαλισμένο με πρώτη υποθήκη κύριας κατοικίας. Ως κύρια κατοικία ορίζεται η κατοικία η οποία χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη της ή, σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, του αντισυμβαλλόμενου στη σύμβαση μισθωτή της, για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών κατ’ έτος.

2. Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τα 350.000 ευρώ, όπως θα προκύψει από τον μέσο όρο δύο εκτιμήσεων, μία για λογαριασμό της τράπεζας/εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων και μία για λογαριασμό του δανειολήπτη (εκτός αν αποδέχεται να γίνει εκτίμηση μόνο από την τράπεζα/εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων), που θα πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους εκτιμητές εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

Το κόστος για τις υπηρεσίες του κάθε εκτιμητή θα καταβάλλεται από το πρόσωπο που τον διόρισε. Διαθέσιμες πρόσφατες εκτιμήσεις της υποθηκευμένης κύριας κατοικίας (εντός δώδεκα μηνών πριν από την ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής στο σχέδιο) γίνονται αποδεκτές.

3. Κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2017, τουλάχιστον το 20% του υπολοίπου των συνολικών δανείων του δανειολήπτη στην τράπεζα/εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων προς όφελος της οποίας έχει εγγραφεί η πρώτη υποθήκη ήταν μη εξυπηρετούμενο για περισσότερο από 90 ημέρες. Τα δάνεια που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και μετά δεν δύναται να ενταχθούν στο σχέδιο.

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ώστε να καθίστανται δικαιούχοι της χορηγίας.

Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση θεωρείται επίσης ο δανειολήπτης να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Ε.Ε. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δανειολήπτης να έχει δώσει γραπτή συγκατάθεση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η έναρξη και η διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων στο σχέδιο θα ανακοινωθεί μέσω δημόσιας πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων. Ο δανειολήπτης που πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις θα δηλώνει στην τράπεζα/εταιρεία εξαγοράς πίστωσης την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο σχέδιο.

Ο κρατικός φορέας θα αξιολογεί την αίτηση και θα ενημερώνει γραπτώς τον δανειολήπτη και την τράπεζα για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης και θα προχωρεί στη σύναψη σύμβασης με τον δανειολήπτη.

Ευρω-επιφυλάξεις

Από την άλλη πλευρά, ευρωπαϊκές πηγές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι ένα τέτοιο σχήμα εμπεριέχει υψηλό ηθικό κίνδυνο, αφού αποτελεί αντικίνητρο για όσους εξυπηρετούν κανονικά τα στεγαστικά τους δάνεια και εκφράζουν φόβους ότι, εάν θεσπιστεί ένα ελαστικό πλαίσιο για την πρώτη κατοικία, θα δούμε να «κοκκινίζουν» ξανά τα ρυθμισμένα δάνεια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν έντονες ζυμώσεις της κυβέρνησης τόσο με την τρόικα όσο και με τους τραπεζίτες ώστε να υπάρξει συμφωνία - πακέτο για τον Νόμο Κατσέλη και το νέο σχέδιο μείωσης των «κόκκινων» τραπεζικών δανείων.

Σε ό,τι αφορά τα απλά «κόκκινα» δάνεια η κυβέρνηση επιθυμεί να δοθεί η δυνατότητα για εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών που έχουν τα φυσικά πρόσωπα, είτε έχουν ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη είτε όχι, μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό.

Πρόκειται για ένα μοντέλο εξωδικαστικού μηχανισμού για τα φυσικά πρόσωπα, που θα τεθεί σε εφαρμογή μετά τη δίμηνη παράταση που δόθηκε στον Νόμο Κατσέλη. Το μοντέλο είναι αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει σήμερα για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω της πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Για το τελευταίο θέμα έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, που στηρίζεται στο ιταλικό μοντέλο με κρατικές εγγυήσεις. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην επόμενη επίσκεψη των εκπροσώπων των δανειστών στην Αθήνα, στις 21 Ιανουαρίου. Οι δύο πλευρές θα πρέπει να καταλήξουν στο μοντέλο που θα ισχύει μετά τη λήξη της ισχύος του Ν. Κατσέλη - Σταθάκη με βάση το κυπριακό μοντέλο.

Πηγή: ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου