Δημογραφικό: η κρυφή πληγή της χώρας μας.


Επιμέλεια άρθρου: Βασίλης Γιαουρδήμος

Το πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα και μπορεί μακροχρόνια να αποδειχθεί μοιραίο είναι το δημογραφικό. Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού αποτελεί κύριο στοιχείο πολιτικής για την οικονομία, την κοινωνική ανάπτυξη, το ισοζύγιο πληθυσμού. 

Το οξυγόνο που δίνει ζωή σε ένα λαό και τον καθιστά παρόντα στην πρόοδο και στην εξέλιξη με πρόσβαση στο μέλλον είναι η ύπαρξη νέων γενεών . Τα πολιτιστικά αγαθά ,οι πνευματικές δημιουργίες , η αξιακή αλυσίδα που ενώνει τον πολιτισμό με την ιστορία ενός λαού είναι τα όνειρα , οι ουτοπίες και το επαναστατικό πνεύμα   της νεολαίας του.

Για  να είναι κυρίαρχη μία χώρα πρέπει να έχει λαό που να μη φθίνει πληθυσμιακά, να είναι ηλικιακά  νέος , για να μπορεί να υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα ,να μπορεί να παράγει και να δημιουργεί προς το δικό  της όφελος ,να έχει την ικμάδα για να είναι παρών ενεργά  και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δομικές αλλαγές που γίνονται παγκοσμίως με τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην οικονομία ,στην εργασία, στις συναλλαγές  ,στην επικοινωνία ,στον τρόπο μεταβίβασης γνώσης,κλπ. ,Για να μπορεί τελικά να έχει μέλλον σαν κυρίαρχος λαός σε μία ανεξάρτητη χώρα.  

Μια μελέτη στην ΗΠΑ  τεκμηρίωσε πως μια αύξηση του πληθυσμού πάνω από 60 ετών κατά 10%  μειώνει την αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,5% https://www.nber.org/papers/w22452 .  650000 Έλληνες παραγωγικής ηλικίας έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό τα τελευταία 11 χρόνια. Με μια μέση παραγωγικότητα 50000€ χάθηκε από την χώρα ΑΕΠ 32,5 δις € εκτός από το κόστος ενηλικίωσης και εκπαίδευσης που είναι τεράστιο. Επιπλέον χάθηκαν  10 δις έσοδα του δημοσίου.

Η  υπογεννητικότητα και η μετανάστευση νέων και άρα το δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδας μας , είναι η αντανάκλαση των κυβερνητικών πολιτικών και επιταγών της ΕΕ τα τελευταία 10+ χρόνια και όχι  η καθαρή επιλογή των σύγχρονων Ελλήνων να μην κάνουν παιδιά ή των νέων της χώρας μας να αναζητούν δουλειά στο εξωτερικό.

Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αναφέρονται σ’ αυτό αλλά καμία δεν το αντιμετωπίζει στη βάση της σπουδαιότητα του. Το δημογραφικό δεν είναι μονοσήμαντο γεγονός που επηρεάζει την πορεία την πορεία της χώρας. Έχει πολλές προεκτάσεις και μετέχει ενεργά σε πλήθος πρωτοβουλιών της πολιτικής ανάπτυξης και του ισοζυγίου πληθυσμού.

Δεν μπορεί, το σύνολο των μέτρων αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος να αναλυθεί σε ένα σημείωμα, χρειάζεται κλαδική μελέτη των μεταβλητών που διαχρονικά πρέπει να αναλυθούν κατά τομείς εξέλιξης του πληθυσμού και άλλων μεγεθών της οικονομίας.

Πως θα μπορούσε η γεννητικότητα να ενισχυθεί, να μεταβληθούν οι δείκτες νέων ηλικιών, να αποκατασταθεί το ισοζύγιο ενεργού πληθυσμού, θα τολμήσω προτάσεις που μπορούν να αποδειχθούν πρωτοβουλίες αλλαγής της υπάρχουσας ανισότητας ηλικιών, υπογεννητικότητας.

.- Επιδότηση πρωτοβουλιών ενίσχυσης της απασχόλησης για την προσέλκυση ανενεργών στην αγορά εργασίας του τομέα – κυρίως – εντάσεως εργασίας. Θα ενταχθούν σε ειδικό πρόγραμμα εφαρμογής σε συνεργασία με φορείς της Ευρωζώνης.

.- Ορατή μείωση των βαρών οικογενειών με περισσότερα του ενός παιδιά.

.- Φορολογικό σύστημα που θα επιτρέπει μεγαλύτερες ευχέρειες εκπτώσεων για παιδιά προσχολικής, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

.- Υπό τις παρούσες συνθήκες να προστατευθεί η πρώτη κατοικία, άλλως δεν θα έχουμε ούτε γάμους, μετά την υπογεννητικότητα.

Επιβάλλεται η στήριξη των νέων, ηλικιακά, οικογενειών με παιδί/α, τους χαμηλόμισθους, θα δημιουργηθούν συνθήκες πρόθεσης τεκνοποίησης, μεγάλωμα της οικογένειας.Ας δούμε  τι μας λένε τα νούμερα.

Δείκτης γεννητικότητας: το 2019  υποχώρησε σημαντικά… είχαμε 7,5 γεννήσεις ανά 1000 κατοίκους, έναντι 15,36 το 1980. Σήμερα, ενώ ο απαραίτητος αριθμός παιδιών είναι – για την αντικατάσταση του πληθυσμού είναι 2,1, ο δείκτης γονιμότητας περιορίστηκε στο 1,25, ενώ ο δείκτης γονιμότητας για τις αμιγώς Ελληνίδες, κυμαίνεται στο κάτω από το 1.

 Οι γεννήσεις και θάνατοι 

1951…155.422, 2011…106.428-111099(46710)201692898-118792(25894)201788553-124501(35948),      2018 86440 -120297(33857),   2019 83763  -124965 (41202).

Επαναλαμβάνω, η υψηλή ανεργία, οι χαμηλές αμοιβές, οι περικοπές επιδομάτων, η απουσία κοινωνικών υπηρεσιών αποτρέπουν, κυρίως, τους νέους να κάνουν παιδιά…εφιάλτης!

Χρόνια τώρα συντηρείται κοινωνικός διάλογος ο οποίος άμεσα συνδέεται με την ιδέα αλλά και τα αίτια που επηρεάζουν την απόφαση των νέων να συνάψουν γάμο ή να συμβιώσουν, να κάνουν παιδιά και να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες προσχολικής και πρωτοβάθμιας παιδείας ή δεν φοβούνται την αβεβαιότητα, δεν θα το κάνουν.

 Το θέμα/πρόβλημα συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό.

Η απόφαση συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα της οικογένειας να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες, συνήθως αναβάλλει, δεν το τολμά και είναι λογικό, υπό τις συνθήκες που ζούμε.

Η γέννηση του παιδιού, τα πριν και τα μετά την γέννηση του/των παιδιών, εις ότι αφορά την έγκυο Μάνα, κοστίζουν, ποσά που δεν έχουν τα ζευγάρια, η οικογένεια.

Η οικογένεια με παιδιά χρειάζεται εισόδημα κάλυψης δαπανών προσχολικής ηλικίας, ηλικίας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δαπάνες είναι άμεσες και απαιτητές.

Οι οποιεσδήποτε κοινωνικές παροχές ελάχιστα επηρεάζουν τις αποφάσεις των νέων για τη «δημιουργία» οικογένειας, είναι άλλωστε – οι παροχές – αναξιόπιστες εν πολλοίς.

Είναι βέβαιο, η δυνατότητα διασφάλισης αποθεματικού, πηγών χρηματοδότησης δαπανών επηρεάζει την απόφαση δημιουργίας της οικογένειας. Η υπογεννητικότητα, η μείωση του πληθυσμού ή η μη αύξηση του, η σύνθεση των ηλικιών έχουν άμεση σχέση με τις δαπάνες γάμου, τις δαπάνες στο πρώτο στάδιο, σύστασης οικογένειας.

Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης δαπανών μηχανισμών ενεργοποίησης της υπάρχουσας πληθυσμιακής αρνητικής θέσης , ενεργού πληθυσμού, ηλικιακής σχέσης του συνολικού αριθμού πληθυσμού μπορεί να καλυφθεί από πόρους της υπάρχουσας υποδομής.

Όλα τα Νοσοκομεία, που τελούν υπό τον έλεγχο του κράτους, τα Κέντρα Υγείας, πρέπει να έχουν καλύψει, σε όλες τις θέσεις παροχής υπηρεσιών: εξοπλισμό, ανθρώπινου δυναμικού, φαρμακευτικής αγωγής, υπηρεσίες ιατρών/μαιευτήρων.

Θα δέχονται ΟΛΕΣ οι μονάδες τις εγκυμονούσες Μητέρες από την πρώτη στιγμή κύησης μέχρι τον τοκετό, χωρίς κανένα πιστοποιητικό, βεβαίωση ασφαλιστικών ταμείων, ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ΔΩΡΕΑΝ χωρίς καμία δαπάνη σε όλες τις κυοφορούσες.

Το κράτος θα ασκήσει έλεγχο, σε ΟΛΑ τα Μαιευτήρια, όπου και αν ανήκουν δημόσιο, ιδιωτικούς φορείς, θα ελέγξει/ελέγχει στο διηνεκές τις αποθήκες ανενεργού εξοπλισμού που έχει ανάγκη το κάθε Μαιευτήριο του κράτους, τα ιδιωτικά, θα τίθενται στη διάθεση των Μαιευτηρίων υποδοχής για κυοφορούσες Μητέρες.

Για την εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης των δαπανών εγκαίρου πληρωμής για τις κυοφορούσες Μητέρες είναι βασική η ανάγκη ειδικού Ταμείου Σύστασης Οικογένειας, καταβολής εξόδων – τίποτα σχετικό με τα διάφορα κέντρα ιατροφαρμακευτικής διαχείρισης  ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥ, ΙΚΑ, κ.λ.π, – που δεν θα έχει εξάρτηση αποφάσεων από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, θα έχει όμως ελέγχους από επιθεωρητές Ομάδας Ελέγχου, παρά τω Πρωθυπουργό.

Ειδικοί, έγκριτοι, με ειδικά κριτήρια -χωρίς ειδικές αδυναμίες, παρεμβολή υπηρεσιών υπουργείων, ή άλλων ελεγκτικών αρχών – θα επεξεργαστούν, θα παρακολουθούν, τις εφαρμογές λειτουργίας, τις περιπτώσεις που θα υπαχθούν στην κατηγορία άνευ ελέγχου εισαγωγής για τα περαιτέρω για την κυοφορούσα, κάθε έδρας ειδικού τομέα ιατρικής διαχείρισης της κύησης, για κάθε κυοφορούσα.

Οι υπάρχουσες μονάδες παιδικών σταθμών, η ίδρυση περισσότερων σταθμών αποτελεί προτεραιότητα πρωτεύουσας ανάγκης στις επιλογές του κράτους, προηγούνται ακόμα και της χρηματοδότησης δαπανών της εθνικής άμυνας. Παράλληλα θα επιδοτούνται τα ιδιωτικά μαιευτήρια για κάθε κυοφορούσα Μητέρα και κάθε τοκετό με ποσοστό τουλάχιστον 50% της δαπάνης συγκεκριμένου τιμολογίου το οποίο θα θεσπίσει το Ταμείο Σύστασης Οικογένειας. Θα ισχύσει για όλα εκείνα τα μαιευτήρια που θα δέχονται την υπαγωγή τους στο σύστημα κάλυψης δαπανών τοκετού. Στην τελευταία περίπτωση η κυοφορούσα Μητέρα θα έχει παραπεμπτικό από δημόσιο Νοσοκομείο ή το Ταμείο Σύστασης Οικογένειας.

Παράλληλα, για τις πολύτεκνες οικογένειες με ανύπαντρα παιδιά, θα καθιερωθεί η μοριοδότηση των δύο παιδιών από τα 4 παιδιά της πολύτεκνης οικογένειας για την πρόσληψη, αφού το επιθυμούν, σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχοντας όλα τα προσόντα/ικανότητες, επίσης θα καλύπτονται στο σύνολο οι δαπάνες για σπουδές τεχνικής ειδίκευσης εφαρμοσμένης οικονομίας, και αν κριθεί απαραίτητο για σπουδές μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Το Ταμείο Σύστασης Οικογένειας θα ορίζει τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των συγκεκριμένων δαπανών χωρίς καμία άλλη δεσμευτική πρόνοια, για την ομαλή εξέλιξη της πορείας όλων των νέων της κατηγορίας αυτών που έχουν συνάψει γάμο. Προσωπικά πιστεύω ότι καμία δαπάνη του κράτους δεν θα έχει και δε θα πρέπει να έχει προτεραιότητα από αυτήν της δαπάνης δημιουργίας οικογένεια με παιδιά.

Η εποχή, οι καταστάσεις που ζούμε, είναι κρίσιμες, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις, η δημιουργία οικογένειας βρίσκεται χαμηλά στο αξιακό σύστημα της χώρας, τις τελευταίες δεκαετίες ο πληθυσμός της Ευρώπης αυξήθηκε από 376 εκατομμύρια [1960]σε 403 εκατομμύρια ,η Ελλάδα παραμένει στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης.

Η οργάνωση πολιτικής ελέγχου της μείωσης του πληθυσμού και μάλιστα στις νεότερες ηλικίες αποτελεί μείζων θέμα για τη χώρα.

Τελειώνοντας να επισημάνω ότι μια χώρα που δεν μπορεί να παρέχει θέσεις εργασίας στους πολίτες της δεν είναι χώρα.


kos cup

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου