Να δεις που θα μας πουν και Ηλίθιους

 

Του Γιάννη Περάκη *

Κάποια στιγμή ενώ προσπαθείς να συγκεντρωθείς για να τελειώσεις την δουλειά σου, πέφτει το μάτι σου στην νιοστή νέα εγκύκλιο (μετά από χιλιάδες εγκυκλίους στην διάρκεια της πανδημίας). Σ’ αυτό το σημείο εκρήγνυσαι. Κάνεις το μπάμ με την αχρειότητα των κυβερνώντων «αρίστων».

Συνειδητοποιείς για άλλη μια φορά ότι κλιμακώνεται η παραβίαση από την «κυβέρνηση» των στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων αλλά και του Συντάγματος που οι ίδιοι ψήφισαν.

Δεν μας έφθανε η καταστολή του εκάστοτε «σερίφη» είτε Έλληνας είτε Κύπριος (οι πράξεις τους παραμένουν ίδιες), αλλά σου έρχεται καπάκι και αυτό.

Το νέο στοιχείο αφορά την υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να κάνουν οι εργοδότες στο ΕΡΓΑΝΗ και αφορά τα διαγνωστικά test που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι.

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα πρόσβασης στο ιστορικό (εμβολιασθέντων και νοσησάντων εργαζομένων, καθώς και το ιστορικό των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από κορωνοϊό COVID-19) του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου να προβαίνει σε έλεγχο και οριστικοποίησή του, με την υποβολή, μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75) με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19».

Στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 εμφανίζονται αυτοματοποιημένα τα στοιχεία των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων καθώς και το χρονικό διάστημα της εβδομάδας αναφοράς. Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει για κάθε υπάλληλο:

α) Τον αριθμό των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 που υποχρεούται να έχει διενεργήσει κατά την εβδομάδα αναφοράς,

β) τους λόγους δικαιολογημένης μη διενέργειας ενός (1) ή δύο (2), κατά περίπτωση, διαγνωστικών ελέγχων, εφόσον αυτοί συντρέχουν κατά την εβδομάδα αναφοράς, και

γ) εάν συντρέχει περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης της «Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», μέσω της πλατφόρμας gov.gr, λόγω καθυστέρησης δήλωσης του αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, για έναν (1) ή δύο (2), κατά περίπτωση, διαγνωστικούς ελέγχους και εξ αυτού του λόγου ο εργαζόμενος έχει επιδείξει βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, κατά την εβδομάδα αναφοράς.

Η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 υποβάλλεται ως εξής:

Η πρώτη δήλωση, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και αφορά στην πρώτη εβδομάδα αναφοράς.

Σε περίπτωση μη υποβολής από τον εργοδότη της σχετικής δήλωσης, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Σε απλά Ελληνικά σημαίνει τα εξής: Ο εργοδότης έχει πρόσβαση στα βιομετρικά δεδομένα του υπαλλήλου χωρίς την συγκατάθεση του.

Η πολιτική στόχευση του παραπάνω μέτρου αποτελεί ο εκβιασμός των εργοδοτών στους υπαλλήλους τους για να εμβολιαστούν.

Τι και εάν λέει το Σύνταγμα στις βασικές διατάξεις του:

MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

'Αρθρο 5: (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)

1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
2. .........

3........
4........

5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.

Ο πλήρης εξευτελισμός του Συντάγματος. Το βιοιατρικό απόρρητο καταργείται στη πράξη και μάλιστα είναι έρμαιο προς δημοσιοποίηση. Το επόμενο βήμα μετά από αυτό αποτελεί η δημοσιοποίηση στους εργοδότες του πλήρη ιατρικού φακέλλου των υπαλλήλων του αλλά και των εν δυνάμει προς πρόσληψη.

Έτσι ρε παιδί μου για να προβαίνει ο εργοδότης σε ορθολογικές και παραγωγικές προσλήψεις, επιλέγοντας τους απόλυτα υγιείς (η παραγωγικότητα λόγω της έλλειψης απουσιών λόγω ασθενείας και λιγότερα επιδόματα ασθενείας σπό τον ΕΦΚΑ).

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά αισθάνομαι ηλίθιος και μάλιστα μεγάλος, εάν αναλογισθώ την σημερινή πολιτική κατάσταση σε σχέση με τις πολιτικές μας διαφορές σε βασικά ζητήματα ενότητας π.χ. δημοκρατίας κλπ.

Το σημαντικότερο δε, είναι ότι η «κυβέρνηση», αυτοί οι αχρείοι «άριστοι» ισχυρίζονται ότι κυβερνούν την μπανανία που ονομάζεται Ελλάδα.

* Γιάννης Περάκης- Οικονομολόγος, Φοιτητής του μεταπτυχιακού του ΕΚΠΑ, «Φιλοσοφία και Διοίκηση (Philosophy and Management)»

Πηγή: Η ΣΦΗΚΑ

Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου