Αντισυνταγματικό και παράνομο το ρεσάλτο της Μητσοτάκης Α.Ε. στην περιουσία του ΕΦΚΑ

 

Η κυβερνώσα παράταξη ψήφισε άλλο ένα νομοσχέδιο, το οποίο έχει προγραμματικά ως στόχο του την καταστροφή και τη χρεωκοπία, προκειμένου να επωφεληθούν συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα.

Της Μαρίας Απατζίδη

Η κυβερνώσα παράταξη ψήφισε άλλο ένα νομοσχέδιο, το οποίο έχει προγραμματικά ως στόχο του την καταστροφή και τη χρεωκοπία, προκειμένου να επωφεληθούν συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Εν προκειμένω, τη χρεωκοπία του ΕΦΚΑ στην οποία θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια το νομοσχέδιο και η οποία φαίνεται να αποτελεί μία συστημική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που απετέλεσε συστημική επιλογή της κυβέρνησης η καταστροφή του δημόσιου συστήματος υγείας και όλων των λοιπών βασικών υποδομών, ώστε να έχουν προσοδοφορία τα φιλικά της κυβέρνησης ιδιωτικά συμφέροντα.

Η Μητσοτάκης Άλφα Έψιλον και οι θυγατρικές της στον ΕΦΚΑ

Με λίγα λόγια το νομοσχέδιο θα μπορούσε να συνοψιστεί στα εξής: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Μητσοτάκης ΑΕ, όπως έχει καθιερωθεί πλέον να αποκαλείται, -και όχι άδικα-, δημιουργεί άλλες δύο θυγατρικές Άλφα Έψιλον για τον ΕΦΚΑ.

Η πρώτη από τις δύο θα έχει ως σκοπό να εξυπηρετεί τους κομματικούς στρατούς της Νέας Δημοκρατίας. Με μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να εξαλείφεται κάθε μορφή λογοδοσίας και ώστε να είναι απόλυτη η εξουσία τους. Με άλλα λόγια ώστε να έχουμε μια εκτροπή της δημοκρατίας στην κατεύθυνση του ολοκληρωτισμού και του αυταρχισμού, στην Ερντογανοποίηση της κοινωνίας μας. Η εταιρεία αυτή θα εισβάλει στον χώρο του τέως Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφαλίσεως, του τέως Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας με έναν κομματικό στρατό, ο οποίος θα λαμβάνει μισθούς της τάξης έως και πάνω από 8000 ευρώ ο καθένας, χωρίς να υπάρχει καμία ευθύνη και καμία απόδοση λόγου.

Η δεύτερη εταιρεία θα μαζεύει όλα τα ακίνητα του φορέα του ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ένα ακίνητο θα περνάει στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, λόγω της δριμείας οικονομικής κρίσης που μαστίζει τους πολίτες, θα μπορεί να το παίρνει η Μητσοτάκης Άλφα Έψιλον. Γιατί θα υπάρχει μία άλλη Άλφα Έψιλον, χωρίς λογοδοσία, χωρίς εκπροσώπηση των συνταξιούχων. Και αυτή εταιρεία θα μπορεί να «βάζει χέρι» στα ακίνητα αυτά σαν να είναι μια κοινή Ανώνυμη Εταιρεία Real Estate. Θα μπορεί να κάνει εκποιήσεις χωρίς απολύτως καμία θεσμική παρέμβαση. Θα μπορεί να διαθέτει τα διοικούμενα και διαχειριζόμενα ακίνητα, να μεταβιβάζει και να παραχωρεί επί των ακινήτων αυτών εμπράγματα δικαιώματα, ακόμη και τη σύσταση δικαιώματος επιφάνειας, με κάθε συμβατική μορφή και τύπο. Αυτό σημαίνει ότι τα ακίνητα αυτά θα μπορούν να γίνουν ο,τιδήποτε, από καζίνο μέχρι οποιαδήποτε άλλη χρήση εκμαυλισμού. Βεβαίως θα γίνεται επίκληση στην εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, σε σκοπούς δημοσιολογικούς, κοινωφελείς, κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς, ανθρωπιστικούς και μη κερδοσκοπικούς. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι δεν θα υπάρχει ο απαραίτητος δημόσιος έλεγχος. H «υγιής επιχειρηματική λογική» την οποία επικαλείται το νομοσχέδιο επιδέχεται πολλές ερμηνείες λόγω της αοριστίας και της ασάφειας που περιέχει. Το νομοσχέδιο αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι θα υπάρχουν κερδοσκοπικές πρακτικές Real Estate για την ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ, το οποίο όμως σημαίνει ότι θα αλλάξει η φύση του. Όταν μάλιστα τα τραύματα είναι ακόμα ανοικτά από τα διαβόητα «δομημένα ομόλογα» που έχουν πλήξει βάναυσα την αξιοπιστία του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας και τον τρόπο διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των πρώην ασφαλιστικών ταμείων.

Όμως πρέπει να τονιστεί ότι τα ακίνητα του ΕΦΚΑ είναι τα πολύτιμα περιουσιακά του στοιχεία και η όποια εκποίησή τους ρυθμίζεται από ειδικές διατάξεις που είναι εντελώς άλλης φύσεως και υφής από αυτές που εφαρμόζονται στα ακίνητα μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Το υβριδικό μοντέλο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ που εγκαινιάζει το ψηφισθέν νομοσχέδιο θέτει σε σοβαρή αμφισβήτηση το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων. Λείπουν δραματικά από το νομοσχέδιο οι διατάξεις που θα επιτρέπουν στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ή στο διοικητικό του συμβούλιο να μπορούν να παρέμβουν και να αποτρέψουν μια επιζήμια ή επικίνδυνη εκποίηση. Δεν θα μπορεί να παρεμβαίνει ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ακίνητης περιουσίας, δηλαδή ο e-ΕΦΚΑ, ενώ θα είναι παντοδύναμη η διοίκηση της εταιρείας, η οποία θα μπορεί να παραχωρεί την ιδιοκτησία ακόμη και χωρίς ανταλλάγματα. Παρόμοιο προβληματισμό προκαλεί και το ζήτημα του μετοχικού ποσοστού του e-ΕΦΚΑ στη νέα ανώνυμη εταιρεία. Θα είναι 100 % ή υπάρχει περίπτωση να αλλάξει; Αν, όμως, ανατραπεί η μετοχική σύνθεση της εταιρείας ανοίγει ο δρόμος για μια εντελώς ανεξέλεγκτη διαχείριση της περιουσίας του ΕΦΚΑ. Παρόμοιες ασάφειες καθιστούν δυνατό κάθε είδους πλιάτσικο!

Συστήνεται με λίγα λόγια μια εταιρεία που εφαρμόζει κανόνες και πολιτικές της εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών. Δηλαδή θα έχει τη δυνατότητα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας. Και μάλιστα η καταβολή του κεφαλαίου της Εταιρείας αλλά και κάθε αύξησή του θα απαλλάσσονται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Βεβαίως, η εταιρεία θα μπορεί να αναθέτει και να επιβλέπει κατασκευές και τεχνικά έργα, καθώς και έργα οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά, υδραυλικά και γενικότερα την ανακαίνιση, αναπαλαίωση και εκσυγχρονισμό των κτηρίων στα ακίνητα που θα διαχειρίζεται.

Υπάρχουν, όμως, επικίνδυνες ασάφειες στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η εταιρεία θα λειτουργεί όπως οι επιχειρήσεις σύμφωνα με πρόγραμμα που θα περιέχει σκοπούς ανά τρίμηνο, οι οποίοι θα τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Επενδυτική Επιτροπή. Η επιτροπή αυτή θα μπορεί να συνθέτει το επιχειρησιακό πρόγραμμα της εταιρείας, εκτιμώντας το χαρτοφυλάκιο, κάνοντας μελέτες για τις επενδύσεις και για τη σχέση κόστους και οφέλους των ποικίλων επιλογών για την αξιοποίηση, όπως συμβαίνει γενικά με τις επιχειρήσεις. Θα υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα συντάσσει εκθέσεις και συμβάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Και, περαιτέρω, η εταιρεία θα μπορεί να εκπροσωπεί τον ΕΦΚΑ τόσο δικαστικώς όσο και εξωδικαστικώς στις δίκες που θα αφορούν στην ακίνητη περιουσία του, τα εμπράγματα, ενοχικά και πάσης φύσεως δικαιώματά του σε αυτή, στη διεκδίκηση, διασφάλιση και την προστασία της και ευρύτερα σε οποιαδήποτε νομική υπόθεση.

Κομματικός στρατός αλεξιπτωτιστών επιτελών με μόνη λογοδοσία στον Υπουργό

Στο επίμαχο άρθρο 15, όπου ορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θεσπίζεται τα μέλη να διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πρόκειται για ένα συγκεντρωτικό σύστημα όπου θα βολευτεί άλλος ένας κομματικός στρατός. Και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για κοινωνική πλειοψηφία στη σύνθεση ούτε και για κοινωνικούς εταίρους, όπως εργαζόμενους, εργοδότες και συνταξιούχους. Αυτό προκαλεί αλγεινή εντύπωση, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εταιρεία έχει μια ορισμένη κοινωνική αποστολή. Η λογοδοσία της διοίκησης πρέπει να είναι κυρίως προς εκείνους τους κοινωνικούς εταίρους που έχουν δημιουργήσει με τις εισφορές τους την ακίνητη περιουσία του φορέα. Επιπλέον, δεν προβλέπεται εκπροσώπηση ούτε καν του ΕΦΚΑ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ο e-ΕΦΚΑ είναι ο αποκλειστικός μέτοχος της εταιρείας, μέχρι τώρα τουλάχιστον, αν δεν αλλάξει κι αυτό. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές έλλειμμα κοινωνικής εκπροσώπησης! Ουσιαστικά την ακίνητη περιουσία θα τη διαχειρίζεται ανεξέλεγκτα ένας πολύ μικρός αριθμός ατόμων, ο οποίος προφανώς θα στρατολογείται από τον κομματικό στρατό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα κυριολεκτικά ανεύθυνα άτομα θα λογοδοτούν μόνο στον Υπουργό της κυβέρνησης!

Όμως, χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι, όπως σημειώνουν και εκπρόσωποι εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, ο Υπουργός δεν ασκεί ιεραρχική διακυβέρνηση επί του e-ΕΦΚΑ, αλλά μόνο εποπτεία. Αντί του σεβασμού στους θεσμούς, η κυβέρνηση στήνει ένα πυραμιδωτό σχήμα όπου ο Υπουργός θα είναι ο απόλυτος άρχοντας σε μια ομάδα κομματικά πιστών επιτελών του που θα είναι τελείως ανεξέλεγκτοι και θα μπορούν να κάνουν ο,τιδήποτε θελήσουν με την ακίνητη περιουσία. Με τα άρθρα 7, 8 και 9 δημιουργείται ένα εξωθεσμικό πλαίσιο ελέγχου με τις αγαπημένες στο μνημονιακό τόξο fasttrack διαδικασίες, απαξιώνοντας πλήρως τους υπάλληλους του φορέα. Ωστόσο, οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, οι οποίοι έμμεσα ή και άμεσα συκοφαντούνται, είναι ελεγχόμενοι και υπόλογοι, σε αντίθεση με τα νέα μέλη της διοίκησης της υπό σχηματισμό εταιρείας, τα οποία θα είναι πλήρως ανεξέλεγκτα. 

Πρόκειται για ένα μεγάλο έγκλημα σε βάρος του ελληνικού λαού που χρειάζεται να το αναδεικνύουμε διαρκώς και να το καταγγέλλουμε. Αλλά και να το διασυνδέσουμε με όλα τα υπόλοιπα εγκλήματα του διαμνημονιακού οικοδομήματος του μνημονιακού τόξου. Γιατί, δυστυχώς, οι νέες ρυθμίσεις που φέρνει η Νέα Δημοκρατία κατέστησαν δυνατές από τον νόμο Κατρούγκαλου που είχε ψηφιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, αποτελώντας βεβαίως μία σημαντικότατη εκτράχυνση σε σχέση με τις παλαιότερες διατάξεις.

Γιατί σε όλο το μνημονιακό τόξο κυριάρχησε η λογική της σαλαμοποίησης της κοινωνικής ασφάλειας και τώρα πλέον ο ορίζοντας είναι η πλήρης ιδιωτικοποίησή της. Σήμερα καλιμπράρεται ο ΕΦΚΑ για να οδηγηθεί στην ίδια κατεύθυνση μέσω των εταιρειών που συμπεριλαμβάνουν και τη διαχείριση ακινήτων. Το τι θα ακολουθήσει μπορεί κανείς να το φανταστεί. Σε δεύτερο χρόνο μπορεί να προωθηθεί μία εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου με μετοχές, ομόλογα και άυλες επενδύσεις. Και ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε επαγγελθεί ότι δήθεν θα καταργούσε τα προηγούμενα μνημονιακά ασφαλιστικά εκτρώματα, τώρα στηρίζεται σε αυτά, προκειμένου να προωθήσει ακόμα πιο αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις και διατάξεις.

Και για να έχουμε μια αίσθηση της πραγματικότητας την ίδια ώρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ καταγγέλλει ότι οι εργαζόμενοι του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εργάζονται χωρίς καμία ουσιαστική υλικοτεχνική υποδομή και με εντελώς απαρχαιωμένα υπολογιστικά συστήματα που δεν τους επιτρέπουν επαρκή ψηφιακή συνεργασία μεταξύ τους σε έναν e-ΕΦΚΑ που δεν είναι «e-»,-δεν είναι ηλεκτρονικός-, αλλά δεν είναι και ΕΦΚΑ. Ενώ πολλές φορές οι εργαζόμενοι δεν έχουν ούτε χαρτί και μελάνι στα υποκαταστήματα για να κάνουν τη δουλειά τους.

Και σε αυτήν την περίπτωση, όμως, αυτή η συστηματική απαξίωση και διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης από τις κυβερνήσεις του μνημονιακού τόξου γίνεται συνειδητά, ώστε να συρθούν στην ιδιωτικοποίηση. Γιατί αυτός είναι ο τελικός στόχος: Μέσα από τη μεταβίβαση όλης της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ σε μια μονοπρόσωπη Άλφα Έψιλον για να τη διαχειρίζεται κατά το δοκούν, μέσα από αυτήν την οριστική κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης, ο στόχος είναι η πλήρης ιδιωτικοποίηση.

Γιατί είναι αντισυνταγματικό και παράνομο το νομοσχέδιο

Το ότι το ψηφισθέν νομοσχέδιο παραβιάζει το Σύνταγμα και τους νόμους γίνεται αισθητό και στα άρθρα 10 έως 19 για τη δήθεν «αξιοποίηση», δηλαδή για το ξεκοκάλισμα της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ. Τα άρθρα αυτά οδηγούν σε μία μεγάλη χειροτέρευση σε σχέση ακόμη και με ό,τι συνέβαινε κατά τη δεκαετία των μνημονίων. Επί των μνημονίων οι ιδιωτικοποιήσεις δημόσιας περιουσίας είχαν εισαχθεί στην ελληνική έννομη τάξη ως παρέκκλιση, ως έκφανση του δικαίου της  ανάγκης και ως κατάσταση εξαίρεσης. Τώρα, όμως, με το νέο νομοσχέδιο, κανονικοποιείται η κατάσταση εξαίρεσης. Καθώς προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση του συνόλου της περιουσίας του ΕΦΚΑ, εντελώς απενοχοποιημένα, χωρίς καμία επίκληση σε προσωρινό δίκαιο της ανάγκης και της κατάστασης εξαίρεσης. 

Παραβιάζεται, όμως, έτσι το άρθρο 966 του ελληνικού Αστικού Κώδικα ότι τα κοινά και κοινόχρηστα πράγματα είναι εκτός συναλλαγής. Το κράτος δεν έχει δικαίωμα ατομικής ιδιοκτησίας και ελευθερία διάθεσης, ενώ η εξουσία διάθεσής του περιορίζεται με όρους δημόσιου συμφέροντος. Με άλλα λόγια, η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας δεν αφορά σε δικαίωμα αστικής, κοινής, κυριότητας, αλλά σε ενάσκηση δημόσιας εξουσίας που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος. Και ο λόγος είναι απλός: Ο πραγματικός φορέας του δικαιώματος, ο πραγματικός ιδιοκτήτης της δημόσιας περιουσίας, δεν είναι ούτε η εκάστοτε Κυβέρνηση, ούτε ο εκάστοτε Υπουργός. Πραγματικός ιδιοκτήτης είναι ο ελληνικός λαός στη διαχρονία του, σύμφωνα με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Εν προκειμένω, ιδιοκτήτες είναι οι χιλιάδες ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει την περιουσία του ΕΦΚΑ ό,τι θέλει σαν να ήταν δική της, με όρους ατομικής ιδιοκτησίας. Μπορεί μόνο να τη διαχειρίζεται υπέρ των συμφερόντων του πραγματικού φορέα της, δηλαδή υπέρ του λαού, εξασφαλίζοντας τους δημόσιους σκοπούς του κοινωνικού κράτους.

Τι συμβαίνει τώρα με το παράνομο και αντισυνταγματικό νομοσχέδιο; Η υπαγωγή της περιουσίας του ΕΦΚΑ στη νέα εταιρεία δρομολογεί την αποξένωση του δημοσίου από την περιουσία του. Και εξυπηρετούνται μόνο ταμειακοί σκοποί με όρους εκποίησης ατομικής περιουσίας. Ειδικότερα, με τα άρθρα αυτά μεταβιβάζεται παράνομα η κρατική αρμοδιότητα της διαχείρισης και προστασίας των δημόσιων ακινήτων σε μία ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της επιχειρηματικότητας και όχι σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και του δημόσιου συμφέροντος.

Η νέα αυτή εταιρεία εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 3429 του 2005, το οποίο σημαίνει ότι μεθοδεύεται και περαιτέρω αποκρατικοποίηση της νέας εταιρείας. Και αυτός είναι ο λόγος που εξαιρείται από τις διατάξεις του νόμου του 2005. Και για τον ίδιο λόγο δεν συγκαταλέγεται ρητώς ούτε καν στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Ενδεικτικά, δεν προβλέπεται δημοσίευση αναρτήσεων αποφάσεων του διοικητικού της συμβουλίου ούτε υποχρέωση τήρησης των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Αντιθέτως, με το άρθρο 12 παράγραφος 2 παρέχεται δυνατότητα απευθείας ανάθεσης μελετών αξιοποίησης σε τρίτους, με εντελώς αδιαφανή κριτήρια. Με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου η εταιρεία εξαιρείται ρητά από τον νόμο 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Πραγματικά, ουδεμία σχέση με το δημόσιο φαίνεται να έχει αυτή η εταιρεία, εκτός από το ότι αποκτά την περιουσία των ασφαλισμένων της χώρας. Το σύνολο των δικαιωμάτων μεταβιβάζεται στην εταιρεία, η οποία προικοδοτείται στην πραγματικότητα με το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, την οποία μπορεί να διοικεί, εκμεταλλεύεται, διαθέτει, παραχωρεί, εκμισθώνει, εκποιεί και μεταβιβάζει σαν να ήταν κύριος.

Ο ΕΦΚΑ χάνει οριστικά κάθε δυνατότητα να ενεργήσει ο ίδιος πράξεις νομής, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ακινήτων του, εφόσον χάνει την αρμοδιότητα. Απολλύει, επίσης, ακόμη και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί τα συμφέροντά του, δηλαδή το δημόσιο συμφέρον, ενώπιον των δικαστηρίων για θέματα που αφορούν τα ακίνητα. Ως απόλυτος εξουσιαστής, η εταιρεία εκπροσωπεί τον ΕΦΚΑ εξώδικα και δικαστικά! Αυτή η ανεπίτρεπτη συνταγματικά μεταβίβαση δημόσιας αρμοδιότητας στην εταιρεία δεν αιτιολογείται στην εισηγητική έκθεση! Δηλαδή, δεν γίνεται επίκληση ειδικών λόγων που ώθησαν τον αρμόδιο υπουργό να προτείνει τη σύσταση μιας εταιρείας, εφόσον υφίστανται και λειτουργούν ειδικές προς τούτο υπηρεσίες στον ΕΦΚΑ, όπως η Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας αλλά και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η τύχη των υπηρεσιών αυτών επίσης δεν ρυθμίζεται στο νομοσχέδιο. Θα καταργήσει τις οργανικές μονάδες ο Υπουργός; Θα παύσει και τους δημοσίους υπαλλήλους; Για όλους αυτούς τους λόγους, οι διατάξεις 10-19 κρίνονται παράνομες και αντισυνταγματικές.

Τροπολογίες-«φερετζές» για τα ανομήματα

Ψηφίστηκαν, όμως, και επιπλέον τροπολογίες οι οποίες, στην πλειονότητά τους, δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μάλλον σε μία κατεύθυνση «φερετζέ» για τον βασικά παράνομο χαρακτήρα του νομοσχεδίου.

Με την τροπολογία 1220/96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το πρώτο άρθρο, συστήνεται Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΜΕΚΥ). Η ΜΕΚΥ έχει συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, αλλά υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος θα διορίζει και τον επικεφαλής της. Οπότε ο ουσιαστικός της σκοπός θα είναι το ξέπλυμα με επιστημονικοφανή τρόπο των πολιτικών αποδόμησης του όλου κοινωνικοοικονομικού χάρτη της χώρας που έχει δρομολογήσει η Μητσοτάκης Α.Ε. μέσω του συγκεκριμένου Υπουργού κυρίου Χατζηδάκη. Οι εμπειρογνώμονες θα είναι ένας φερετζές για να διαλύει ο κύριος Χατζηδάκης την κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια.

Και ας μας επιτραπεί εδώ να πούμε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι για τον σκοπό αυτό επιστρατεύθηκε ο κύριος «εκτελεστής» της κυβέρνησης, εκ των αγαπημένων της ολιγαρχίας, ο «Σούπερμαν» κατά το προσωνύμιο που αρέσκεται να χρησιμοποιεί ο ίδιος για τον εαυτό του,  ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος δυστυχώς καταφέρνει με απόλυτη επιτυχία να φέρνει εις πέρας αντίστοιχες «αποστολές». Υπενθυμίζεται το ξεπούλημα της Ολυμπιακής και της ΔΕΗ που προχώρησαν με αυτόν επικεφαλής στα αρμόδια υπουργεία. Με αποτέλεσμα την μεν Ολυμπιακή να αγοράζεται από την Aegean και να μετατρέπεται σε μονοπώλιο που απολαμβάνει και την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης οικονομικά, βλέπε την ενίσχυση με 120 εκατομμύρια Ευρώ με πρόσχημα την πανδημία. Τη δε ΔΕΗ να ιδιωτικοποιείται, χάνοντας τον δημόσιο χαρακτήρα της, άρα και τη δυνατότητα άσκησης οποιασδήποτε κοινωνικής πολιτικής σε ευάλωτες ομάδες καταναλωτών. Η ΔΕΗ παρέδωσε μάλιστα παράλληλα  σε ανταγωνιστικές προς τη ίδια  ιδιωτικές εταιρείες ολιγαρχών μονάδες παραγωγής, πελατεία και το προϊόν της, δηλαδή ρεύμα σε τιμές κάτω του κόστους. Στο εντυπωσιακό παλμαρέ του κ. Χατζηδάκη θα πρέπει να αναγνωριστεί και το αντεργατικό νομοσχέδιό του που οδήγησε  στην άλωση των εργασιακών σχέσεων με την ουσιαστική ποινικοποίηση των απεργιών και της συνδικαλιστικής δράσης. 

Το τέταρτο άρθρο της τροπολογίας παρατείνει κατά ένα έτος μέχρι το τέλος του 2022 τη λήξη της εκκαθάρισης της «Ολυμπιακό Χωριό Άλφα Έψιλον». Πρόκειται για μια εξευτελιστική για το ελληνικό κράτος εξέλιξη, που είναι αποτέλεσμα της κατάργησης λόγω των μνημονίων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) το 2012. Είναι σκάνδαλο το ότι 18 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 παραμένει η εκκρεμότητα του Ολυμπιακού χωριού, όπως και πολλών άλλων Ολυμπιακών ακινήτων. Σε μια χώρα όπου δεν υπάρχει εργατική κατοικία, σε μια φτωχοποιημένη περιοχή, όπως οι Αχαρνές, δεν δίνεται στους ανθρώπους η δυνατότητα να αγοράσουν τα διαμερίσματα στα 40.000 ευρώ που είναι η αξία τους. Και αφήνονται κενά εδώ και 18 χρόνια, λόγω μιας ταξικής πολιτικής που θέλει να φτωχοποιήσει και να εξαθλιώσει αυτούς τους ανθρώπους, που είναι συχνά πολύτεκνοι, μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών, θύματα κακοποίησης, πρόσωπα κάτω από το κατώφλι του ορίου της φτώχειας.

Η τροπολογία1219/95 κατάργησε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.) και κατέστησε διάδοχό του το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ). Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία κάλεσε ήδη την κυβέρνηση να αποσύρει τη συγκεκριμένη τροπολογία γιατί για την ίδια αποτελεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανακοίνωσή της, casusbelli. Σημειώνεται πως ο ΕΛΟΕΝ χρηματοδοτείται από τις εισφορές των ναυτικών χωρίς το κράτος να πληρώνει ούτε ένα ευρώ. Σημειώνεται επιπλέον πως αντίστοιχη προσπάθεια έγινε το 2016 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ χωρίς αποτέλεσμα.

Τέλος, η τροπολογία 1218/94 συστήνει επιτέλους Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων ως απάντηση στην πλήρη αποδιοργάνωση στη δασοπυρόσβεση, οπότε παραδέχεται το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Αλλά δυστυχώς η τροπολογία κινείται σε λογική πάλι καταστολής των πυρκαγιών και όχι πρόληψης. Αξίζει να σημειωθεί πως ως το 1998 η αρμοδιότητα κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών ανήκε στο δασαρχείο με την τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ να τη μεταφέρει στην Πυροσβεστική, η οποία ειδικευόταν στις πυρκαγιές στο αστικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της κίνησης αυτής ήταν τουλάχιστον τραγικά, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία δεν είχε καμία τεχνογνωσία, ειδίκευση και γνώση στο πώς να επιχειρεί στο δασικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη τροπολογία έρχεται να παραδεχτεί αυτήν την επιχειρησιακή τρύπα. Όμως, ο τρόπος που συστήνεται η υπηρεσία είναι προβληματικός σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο αριθμός των θέσεων θεωρείται ανεπαρκής για μια πυροσβεστική υπηρεσία που όπως οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη. Και κυρίως κινείται σε μια καθαρά κατασταλτική αντίληψη και δεν υπάρχει το παραμικρό για την πρόληψη, όταν όλοι γνωρίζουν πως αυτή είναι το σημαντικότερο. Και δεν εμπλέκει στη δασοπυρόσβεση τις τοπικές κοινωνίες, που είναι επίσης κεφαλαιώδους σημασίας για το σβήσιμο των πυρκαγιών.

Συμπερασματικά, η κυβέρνηση έχει διαβεί τον Ρουβίκωνα στην κατεύθυνση μιας πολύ επικίνδυνης ατραπού για το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και της δημόσιας υγείας και των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος. Πλέον, η απάντησή μας χρειάζεται να είναι τόσο η λεπτομερώς τεκμηριωμένη καταγγελία όσο και η παλλαϊκή συστράτευση για την ακύρωση των αντιδημοκρατικών πολιτικών.


Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου