Γιατι πλειστηριασμοι;

Του Σπύρου Στάλια

Ο έσχατος λόγος της εκτέλεσης των πλειστηριασμών, πέραν της βελτίωσης της καθαρής θέσης των Τραπεζών, είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά εργασίας η οποία παρεμποδίζεται από την κατοχή περιουσίας των εργαζόμενων.

Όλο το νεοφιλελεύθερο μοντέλο του ευρώ στηρίζεται στην αγορά εργασίας. Φανταστείτε, και δεν θα κάνετε λάθος, ότι υπάρχει ένα χώρος όπου προσέρχονται επιχειρήσεις και ατομικοί επιχειρηματίες που αναζητούν εργαζόμενους, και στον ίδιο τόπο προσέρχονται άνθρωποι που προσφέρουν εργασία, οι εργαζόμενοι, που αναζητούν δουλειά.

Εκ του υποδείγματος προκύπτει ότι δεν υπάρχει προηγούμενη σχέση μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών, αλλά εκεί στην αγορά αναπτύσσεται μια σχέση.

Και τα δυο μέρη προσέρχονται με την «ηδονιστική αντίληψη» να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, δηλαδή οι επιχειρήσεις να πληρώσουν πραγματικό μισθό που θα μεγιστοποιεί το κέρδος τους, οι δε εργάτες προσέρχονται να εισπράξουν το μέγιστο δυνατό πραγματικό μισθό που θα τους ωθήσει να εργαστούν.

Αν δεν υπάρχουν εμπόδια στην αγορά, παρέμβαση του κράτους, εργατική προστατευτική νομοθεσία, εργατικά συνδικάτα, περιουσιακά στοιχεία, οικογένεια, πολιτιστικά πρότυπα, τότε ο πραγματικός μισθός ικανοποιεί την πρωταρχική του λειτουργία, σαν διανεμητικός μηχανισμός, αφού κατευθύνει την εργασία από τις πλέον παραγωγικές δραστηριότητες στις λιγότερο παραγωγικές, και λόγω της ευελιξίας του, καθορίζει τις σχετικές τιμές των προϊόντων, έτσι ώστε η αγορά εργασίας να είναι σε ισορροπία, που σημαίνει ότι με τον επικρατούντα μισθό όλοι όσοι επιθυμούν θα έχουν εργασία.

Το ποσοστό των εργατών που παραμένει ανενεργό, αντανακλά την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας, αλλά και την ύπαρξη κρατικών, συνδικαλιστικών εμποδίων και πολιτιστικών προτύπων στην αγορά εργασίας.

Αφού, με την ανεμπόδιστη συνάρτηση προσφοράς και ζήτησης, καθοριστεί το επίπεδο της απασχόλησης, ταυτόχρονα καθορίζεται και η πραγματική παραγωγή, δεδομένης βεβαίως της κεφαλαιακής παραγωγικής σύνθεσης της οικονομίας. Κατά συνεπεία η ισορροπία στην αγορά εργασίας έχει ως επακόλουθο την ισορροπία στην αγορά προϊόντων, όπου η συνολκή προσφορά συμπίπτει με την πραγματική παραγωγή.

Η περιουσία είναι ένα από τα μέγιστα εμπόδια στη λειτουργία της οικονομίας και κατά συνέπεια όπως αρπάζεται η κρατική περιουσία θα αρπαχτεί και η ιδιωτική για να ακολουθήσει η αρπαγή των καταθέσεων!!

Αμυνθείτε στη Βία με Βία!

spyridonstalias@hotmail.com

O Σπύρος Στάλιας είναι οικονομολόγος Ph.D

Πηγή: Η προσωπική σελίδα του συντάκτη στο facebook

Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου