Η Συμφωνία των Πρεσπών και οι δυνατότητες καταγγελίας της


Του Λεωνίδα Χρυσανθόπουλου *

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι αποτέλεσμα της διάλυσης της Ελλάδος από τα δεκαετή μέτρα λιτότητος.

Κύριος όμως λόγος για την Συμφωνία ήταν η σπουδή των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να εντάξουν τα Σκόπια στο τελευταίο, στα πλαίσια της πολιτικής της Δύσης να περικυκλώσει την Ρωσία.Με τον τρόπο αυτόν η Δύση,παραβίασε για μια ακόμα φορά την Συμφωνία Μπους - Γκορμπατσώφ του 1991 με την οποίαν ο δεύτερος συμφώνησε στην επανένωση της Γερμανίας υπό την προυπόθεση ότι δεν θα γινόταν διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Και ενώ η Γερμανία επανενώθηκε , όλα τα κράτη του Συμφώνου της Βαρσοβίας είναι μέλη του ΝΑΤΟ σήμερα. Έτσι συμπεριφέρεται η Δύση,στην οποίαν ανήκει και η Ελλάδα,, παραβιάζοντας πρώτη ουσιαστικές Συμφωνίες και κατηγορώντας έπειτα την Ρωσία ότι ασκεί υπονομευτική πολιτική.

Από την στιγμή που τα Σκόπια ενταχθούν στο ΝΑΤΟ,παύει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για την τύχη της Συμφωνίας των Πρεσπών,και η εφαρμογή της καθίσταται γι’αυτούς δευτερεύον σημείο,μια και ο στόχος τους επιτεύχθηκε και τα Σκόπια μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Η υλοποίηση πλέον των διατάξεων της Συμφωνίας παραμένει πλέον σαν ένα διμερές θέμα Ελλάδος-Σκοπίων.

Το Πρωτόκολλο Προσχώρησης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ προβλέπεται να περάσει από την Ελληνική Βουλή χωρίς πρόβλημα.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των περισσοτέρων διεθνών συμφωνιών είναι η πρόβλεψη δυνατότητος καταγγελίας των από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν προβλέπει παρόμοια δυνατότητα. Το άρθρο 20.9 αναφέρει”Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα και είναι αμετάκλητες.Δεν επιτρέπεται καμμία τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας που περιέχεται στο αρθρο 1(3) {ΣΣ ονομασία-ιθαγένεια-γλώσσα} και στο άρθρο 1(4) {ΣΣ Συνταγματικές τροποποιήσεις Σκοπίων)

Το άρθρο 19 προβλέπει διαδικασία επίλυσης των διαφορών .Η παράγραφος 2 προβλέπει διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο πλευρών για την επίλυση των διαφορών,προβλέποντας επίσης και την χρήση των καλών υπηρεσιών του ΓΓ του ΟΗΕ. Η παράγραφος 3 προβλέπει την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σε περίπτωση που οι διαφορές δεν επιλυθούν με βάσει την παράγραφο 2.

Προβλέπεται πάντως να γίνει τακτική χρήση του 19.2,εφόσον τα Σκόπια αρχίσουν παραβιάσεις της Συμφωνίας.

Μια αντιμνημονιακή όμως κυβέρνηση έχει πάντως δυνατότητα(δύσκολα βέβαια) να καταγγείλει την Συμφωνία των Πρεσπών με μια διατάξη της Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών του 1969.Το άρθρο 49 της εν λόγω Σύμβασης αναφέρει “ότι εάν ένα Κράτος έχει συνάψει μια συμφωνία με απατηλή συμπεριφορά του άλλου διαπραγματευομένου Κράτους,τότε το Κράτος μπορεί να επικαλεσθεί την απάτη για να καταργήσει την συναίνεση του να δεσμευθεί από την Συμφωνία.” Η απάτη των Σκοπίων έγκειται εις το ότι υπέγραψε την επικύρωση της Συμφωνίας ο Πρόεδρος της Βουλής αντί του Προέδρου της Δημοκρατίας που αρνήθηκε να υπογράψει. To Σύνταγμα των Σκοπίων προβλέπει στο άρθρο 75 ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος να υπογράψει διάταγμα που του έρχεται για δεύτερη φορά. Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράφει μόνο όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι σε θέση λόγω θανάτου,παραίτησης,η μόνιμης ανικανότητος να υπογράφει (άρθρο 82). Επειδή τα Σκόπια διαβεβαίωσαν την Ελλάδα ότι η υπογραφή του Προέδρου της Βουλής ήταν συνταγματική ενώ δεν ήταν,χρησιμοποίησε απάτη και αυτή την απάτη μπορεί να επικαλεσθεί μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση για να καταγγείλει την Συμφωνία. Κανονικά τα Σκόπια θα έπρεπε να περιμένουν την λήξη της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας τον Μάιο και μετά να υπέγραφε ο νέος Πρόεδρος ή να ετίθετο σε εφαρμογή η διαδικασία αποπομπής του για παραβίαση του Συντάγματος . Αλλά η μεγάλη βιασύνη των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ υποχρέωσε τα Σκόπια να δράσουν όπως έδρασαν,αντισυνταγματικά.

Πάντως η καταγγελία της Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει την παραμονή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ εφόσον η ένταξη πραγματοποιηθεί πριν από την καταγγελία.

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι η Συνθήκη των Πρεσπών συντάχθηκε κατά τέτοιον τρόπο,ώστε να είναι πρακτικά πολύ δύσκολη η καταγγελία της. Η προσπάθεια πάντως πρέπει να γίνει από μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση που θα σέβεται την Ελλάδα.

*Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος,  Πρέσβης επί τιμή

Πηγή: Μέτωπο του ΟΧΙ


Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου