Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης: Η επιτομή της κοροϊδίας ή πως κάνουν μειώσεις και διαφημίζουν αυξήσεις


Της Στέλλας Πατρώνα

Το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης ήταν εξ αρχής μια κακόβουλη φάρσα. Προβλέφθηκε με το νόμο 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2012 ως αντισταθμιστικό μέτρο για την αύξηση - σοκ της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία προκλήθηκε από την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης  (Ε.Φ.Κ.) κατά 1471% ( από 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο στα 320 ευρώ ανά χιλιόλιτρο!!!) (1) . Παρότι το αντισταθμιστικό αυτό μέτρο ονομάστηκε κατ’ ευφημισμό «επίδομα»,  στην πραγματικότητα είναι επιστροφή μέρους των φόρων (με τα περσινά δεδομένα περίπου του 1/3) που  επιβαρύνουν το πετρέλαιο θέρμανσης,   οι οποίοι αντιστοιχούν περίπου στο 47% - 50% της τιμής του. Μάλιστα η επιστροφή αυτή  δεν αφορά ούτε όλους τους καταναλωτές, ούτε όλη την ποσότητα που προμηθεύονται. Γίνεται  με βάση εισοδηματικά, περιουσιακά και γεωγραφικά κριτήρια και μόνο για περιορισμένη ποσότητα που καθορίζει κάθε χρόνο με απόφασή του ο Υπουργός Οικονομικών.

Ωστόσο φέτος ο  κ. Σταϊκούρας ανέβασε σε ολυμπιακά επίπεδα τον πήχη της  κοροϊδίας. Στην  πρόσφατη ανακοίνωση  του Υπουργείου Οικονομικών για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης της φετινής περιόδου  ( Δελτίο Τύπου  με ημερομηνία 29/10/2019) (2)  προαναγγέλλει ότι φέτος το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης θα αποδεσμευτεί από την ποσότητα που μέχρι τώρα επιδοτείτο  και  θα  ξεκινά από τα 64 ευρώ και θα φθάνει τα 350 ευρώ  (το ποσό αυτό αφορά αποκλειστικά τα νοικοκυριά με 4 ή περισσότερα τέκνα σε ορεινούς Δήμους της Α’ Ζώνης), ενώ σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα ξεκινούσε από  τα 64 ευρώ και έφθανε τα 400 ευρώ για τους έγγαμους (είτε είχαν τέκνα, είτε όχι) της Α’ Ζώνης, στους οποίους φέτος θα δοθεί,  βάσει των πινάκων του κ. Σταϊκούρα, αν δεν έχουν τέκνο, μόλις το ποσό των 250 ευρώ αν κατοικούν σε ορεινό δήμο και 200 ευρώ σε μη ορεινό.

Εν ολίγοις προαναγγέλλεται  «πετσόκομμα»  του ήδη ισχνού επιδόματος θέρμανσης για όλα σχεδόν τα νοικοκυριά, με σημαντικές μειώσεις  για  τους έγγαμους χωρίς τέκνα όλων των κλιματικών ζωνών (αυτοί σύμφωνα με τους πίνακες του κ. Σταϊκούρα κατατάσσονται πλέον στα νοικοκυριά χωρίς τέκνα), και  για τα νοικοκυριά της Α'  κλιματικής Ζώνης και των δήμων που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί των κλιματικών Ζωνών Β, Γ και Δ', οι οποίοι μέχρι πέρυσι εντάσσονταν στην αμέσως ανώτερη Ζώνη από αυτήν στην οποία εντάσσεται ο Νομός στον οποίο ανήκουν. Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν εμποδίζει τον κ. Σταϊκούρα και το επιτελείο του να διατυμπανίζουν με το εν λόγω Δελτίο Τύπου ότι  το επίδομα που θα δοθεί φέτος θα είναι «σημαντικά αυξημένο», ότι «προβλέπεται αύξηση του επιδόματος κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ώστε να καταστεί το επίδομα ακόμη πιο κοινωνικά δίκαιο» (!!) και ότι  «φέτος, για πρώτη φορά, θα λάβουν πρόσθετο επίδομα οι ορεινοί Δήμοι της Α’ Ζώνης « (!!).

Η ομολογουμένως επιτυχής, τουλάχιστον μέχρι στιγμής,  διαχείριση της κοινής γνώμης οφείλεται σε δύο λόγους: Πρώτον στο «ταχυδακτυλουργικό» κολπάκι  των πινάκων του κ. Σταϊκούρα, στους οποίους συγκρίνονται τα ποσά που θα δοθούν φέτος με το «μέσο επίδομα σε ευρώ που δόθηκε τον χειμώνα 2018/2019» (λαμβάνοντας δηλαδή ως μέτρο σύγκρισης το αποτέλεσμα της ενεργειακής φτώχειας των νοικοκυριών) και όχι με το ποσό που μέχρι τώρα δικαιούνταν. Δεύτερον στη συνενοχή, ή έστω στην ανοχή,  των ΜΜΕ, τα οποία  έχουν αποκτήσει εδώ και αρκετό καιρό τη μόνιμη συνήθεια να παρουσιάζουν ως ρεπορτάζ τα Δελτία Τύπου του εκάστοτε υπουργού και να υιοθετούν τις απόψεις του, ειδικά αν αφορούν την περικοπή κοινωνικών παροχών.  Ωστόσο «το ψέμα έχει πάντα κοντά ποδάρια». Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα  εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση και εφόσον ο κ. Σταϊκούρας δεν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα ποσά που αναφέρει στο δελτίο τύπου, αναγκαστικά θα γίνει αντιληπτό το μέγεθος της κοροϊδίας και θα διαψευστεί  το αφήγημα περί  του «κοινωνικά δίκαιου» και «σημαντικά αυξημένου» επιδόματος .

Ακολουθεί σύγκριση των ποσών που εξήγγειλε το Υπουργείο Οικονομικών με τα ποσά που δικαιούται κάθε νοικοκυριό βάσει της Υ.Α ΠΟΛ 1236  ΦΕΚ 5864/18.12.201,  σύμφωνα με την οποία επιδοτείται η κατανάλωση ως ακολούθως:

Κλιματική Ζώνη
Ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης  ανά τετραγωνικό
Ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά κύρια κατοικία που ανήκει σε
 Άγαμο
Έγγαμο ή Μονογονεϊκή Οικογένεια
Α ‘ Ζώνη
25
2.000
2.500
Β’ Ζώνη
15
1.200
1.500
Γ’ Ζώνη
8
640
800
Δ’ Ζώνη
5
400
500

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση (άρθρο 3) «Οι Δήμοι που, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 2Β του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018), ορίζονται ως «ορεινοί», εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη ζώνη από αυτήν στην οποία εντάσσεται ο Νομός στον οποίο ανήκουν.»

Ζωνή Α:  Νομοί Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας

Βάσει της περσινής υπουργικής απόφασης το ποσό του επιδόματος ήταν 0,16 ευρώ ανά λίτρο και  υπολογιζόταν ως ακολούθως:

Για άγαμο που πληρούσε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χορηγείτο επίδομα για τα πρώτα 80 τ.μ. της κατοικίας του με τον περιορισμό κατανάλωσης 25 λίτρων ανά τετραγωνικό και ανώτατο όριο κατανάλωσης τα 2000 λίτρα πετρελαίου. Δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης ανερχόταν κατ' ανώτατο όριο στα 320 ευρώ (2.000 λίτρα Χ 0,16).

Φέτος, σύμφωνα με τους πίνακες που συνοδεύουν το δελτίο τύπου, το επίδομα άγαμου ανέρχεται στα 250 ευρώ στους ορεινούς δήμους  και στα 200 ευρώ στους μη ορεινούς, δηλαδή μειώνεται κατά 70 ευρώ για τους κατοίκους ορεινών δήμων και κατά 120 ευρώ για τους κατοίκους μη ορεινών δήμων.

Για έγγαμο που πληρούσε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χορηγείτο επίδομα για τα πρώτα 100 τ.μ. της κατοικίας του με τον περιορισμό κατανάλωσης 25 λίτρων ανά τετραγωνικό και ανώτατο όριο κατανάλωσης τα 2500 λίτρα πετρελαίου. Δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης ανερχόταν κατ' ανώτατο όριο στα 400 ευρώ (2.500 λίτρα Χ 0,16).

Φέτος, σύμφωνα με τους πίνακες που συνοδεύουν το δελτίου τύπου το επίδομα θέρμανσης  ανέρχεται:

(α) Για νοικοκυριά χωρίς τέκνα στα 250 ευρώ στους ορεινούς δήμους και στα  200 ευρώ σε  μη ορεινούς.  Δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 150 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνα στους ορεινούς δήμους και κατά 200 ευρώ για τους  έγγαμους χωρίς τέκνα στους  μη ορεινούς.

(β) Για νοικοκυριά με ένα τέκνο στα 275 ευρώ στους ορεινούς δήμους και  στα 220  ευρώ στους μη ορεινούς, δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 125 ευρώ για αυτούς που κατοικούν   στους ορεινούς δήμους και κατά 180 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν στους μη ορεινούς.

(γ) Για  νοικοκυριά με δύο τέκνα στα 300 ευρώ στους ορεινούς δήμους και 240 ευρώ στους μη ορεινούς,  δηλαδή το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 100 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε ορεινούς δήμους και κατά 160 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς.

(δ) Για  νοικοκυριά με τρία τέκνα  στα 325 ευρώ στους ορεινούς δήμους  και 260 ευρώ στους  μη ορεινούς, δηλαδή το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 75 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε ορεινούς δήμους και κατά 140 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους

και (ε)  για τα νοικοκυριά με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα στα  350 ευρώ στους ορεινούς δήμους και στα 280 ευρώ στους μη ορεινούς, δηλαδή το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 50 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε ορεινούς δήμους και κατά 120 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους.


Ζώνη Β'  :  Νομοί Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής

Βάσει της περσινής υπουργικής απόφασης το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης  υπολογιζόταν ως ακολούθως:

Για άγαμο  που πληρούσε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χορηγείτο επίδομα για τα πρώτα 80 τ.μ. της κατοικίας του με τον περιορισμό κατανάλωσης 15 λίτρων ανά τετραγωνικό και ανώτατο όριο κατανάλωσης τα 1.200 λίτρα πετρελαίου στους μη ορεινούς δήμους και με τον περιορισμό κατανάλωσης 25 λίτρων ανά τετραγωνικό και ανώτατο όριο κατανάλωσης τα 2000 λίτρα στους  δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί. Δηλαδή  ανερχόταν κατ' ανώτατο όριο στα 192 ευρώ (1.200 λίτρα Χ 0,16) στους πεδινούς δήμους και κατ' ανώτατο όριο, στα 320 ευρώ (2.000 λίτρα Χ 0,16) στους ορεινούς.

Φέτος, σύμφωνα με τους πίνακες του δελτίου τύπου ανέρχεται στα 180 ευρώ στους ορεινούς  δήμους και  στα 144 ευρώ στους μη ορεινούς, δηλαδή μειώνεται κατά 140 ευρώ για τους κατοίκους  δήμων που έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί  και κατά 48 ευρώ για τους κατοίκους μη ορεινών.

Για έγγαμο που πληρούσε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χορηγείτο επίδομα για τα πρώτα 100 τ.μ. της κατοικίας του με τον περιορισμό κατανάλωσης 15 λίτρων ανά τετραγωνικό και ανώτατο όριο κατανάλωσης τα 1500 λίτρα πετρελαίου  στους μη ορεινούς δήμους και με τον περιορισμό κατανάλωσης 25 λίτρων ανά τετραγωνικό και ανώτατο όριο κατανάλωσης τα 2500 λίτρα πετρελαίου  στους δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί. Δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης ανερχόταν κατ' ανώτατο όριο στα 240 ευρώ (1.500 λίτρα Χ 0,16) στους μη ορεινούς δήμους και κατ' ανώτατο όριο στα 400 ευρώ στους δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί.

Φέτος, σύμφωνα με τους πίνακες που συνοδεύουν το δελτίο τύπου το επίδομα θέρμανσης  ανέρχεται:

α) Για νοικοκυριά χωρίς τέκνο στα 180 ευρώ στους ορεινούς δήμους  και  στα 144 ευρώ στους μη ορεινούς , δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 220 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνο που κατοικούν σε  δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και κατά 96 ευρώ για τους  έγγαμους χωρίς τέκνο που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους.

(β) Για νοικοκυριά με ένα τέκνο στα 198 ευρώ, αν η κατοικία τους βρίσκεται σε ορεινό δήμο και  στα 158 ευρώ σε μη ορεινό, δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 202 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε  δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί  και κατά 82 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους.

(γ) Για  νοικοκυριά με δύο τέκνα στα 216 ευρώ στους ορεινούς δήμους και στα 173 ευρώ στους μη ορεινούς,  δηλαδή το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 184 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε δήμους  που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και κατά 67 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους.

(δ) Για  νοικοκυριά με τρία τέκνα στα 234  ευρώ στους ορεινούς δήμους  και στα 187 ευρώ στους  μη ορεινούς, δηλαδή το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 166 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε  δήμους  που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και κατά 53 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους.

και (ε)  για τα νοικοκυριά με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα 252 ευρώ στους ορεινούς δήμους και 202 ευρώ στους μη ορεινούς, δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 148 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε  δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και  κατά 38 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους.

Ζώνη Γ.  Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χίου

Βάσει της περσινής υπουργικής απόφασης το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης  υπολογιζόταν ως ακολούθως:

Για άγαμο  που πληρούσε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χορηγείτο επίδομα για τα πρώτα 80 τ.μ. της κατοικίας του με τον περιορισμό κατανάλωσης 8 λίτρων ανά τετραγωνικό και ανώτατο όριο κατανάλωσης τα 640 λίτρα πετρελαίου στους μη ορεινούς δήμους και με τον περιορισμό κατανάλωσης 15 λίτρων ανά τετραγωνικό και ανώτατο όριο κατανάλωσης τα 1.200 λίτρα πετρελαίου στους δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί.  Δηλαδή  ανερχόταν κατ' ανώτατο όριο στα 102,4 ευρώ (640 λίτρα Χ 0,16) στους μη ορεινούς δήμους και κατ' ανώτατο όριο στα 192 ευρώ (1.200 λίτρα Χ 0,16) στους δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί.

Φέτος, σύμφωνα με τους πίνακες του δελτίου τύπου ανέρχεται στα 110 ευρώ στους ορεινούς δήμους  και  στα 88 ευρώ στους μη ορεινούς, δηλαδή μειώνεται κατά 82 ευρώ για τους κατοίκους δήμων  που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και  κατά 14,4 ευρώ για τους κατοίκους μη ορεινών.

Για έγγαμο που πληρούσε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χορηγείτο επίδομα για τα πρώτα 100 τ.μ. της κατοικίας του με τον περιορισμό κατανάλωσης 8 λίτρων ανά τετραγωνικό και ανώτατο όριο κατανάλωσης τα 800 λίτρα πετρελαίου στους μη ορεινούς δήμους και με τον περιορισμό κατανάλωσης 15 λίτρων ανά τετραγωνικό και ανώτατο όριο κατανάλωσης τα 1500 λίτρα πετρελαίου  στους  ορεινούς δήμους. Δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης ανερχόταν κατ' ανώτατο όριο, στα 128 ευρώ (800 λίτρα Χ 0,16) στους μη ορεινούς δήμους και κατ' ανώτατο όριο στα 240 ευρώ (1.500 λίτρα Χ 0,16) στους δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί. 

Φέτος, σύμφωνα με τους πίνακες που συνοδεύουν το δελτίο τύπου το επίδομα θέρμανσης  ανέρχεται:

α) Για νοικοκυριά χωρίς τέκνο στα 110 ευρώ  σε ορεινούς δήμους και  στα 88 ευρώ  σε μη ορεινούς, δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 130 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνο που κατοικούν σε  δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και κατά 40 ευρώ για τους  έγγαμους χωρίς τέκνο που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους.

(β) Για νοικοκυριά με ένα τέκνο στα 121 ευρώ στους ορεινούς δήμους  και  στα 97 ευρώ σε μη ορεινούς, δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 119 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και κατά 31 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους.

(γ) Για  νοικοκυριά με δύο τέκνα στα 132 ευρώ στους ορεινούς δήμους και στα 106 ευρώ στους μη ορεινούς,  δηλαδή το επίδομα θέρμανσης μειώνεται  κατά 108 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και  κατά 22 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους.

(δ) Για  νοικοκυριά με τρία τέκνα στα 143 ευρώ στους ορεινούς δήμους  και στα 114 ευρώ στους  μη ορεινούς, δηλαδή το επίδομα θέρμανσης  μειώνεται κατά 97 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε  δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και  κατά 14 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους

και (ε)  για τα νοικοκυριά με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα  στα 154 ευρώ στους ορεινούς δήμους και  στα 123 ευρώ στους μη ορεινούς, δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης μειώνεται  κατά 86 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και κατά 5 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους.


Ζώνη Δ.  Νομοί  Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού, Ρεθύμνου, Σάμου, ΧανίωνΒάσει της περσινής υπουργικής απόφασης το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης  υπολογιζόταν ως ακολούθως:

Για άγαμο  που πληρούσε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χορηγείτο επίδομα για τα πρώτα 80 τ.μ. της κατοικίας του με τον περιορισμό κατανάλωσης 5 λίτρων ανά τετραγωνικό και ανώτατο όριο κατανάλωσης τα 400 λίτρα πετρελαίου στους μη ορεινούς δήμους και με τον περιορισμό κατανάλωσης 8 λίτρων ανά τετραγωνικό και ανώτατο όριο κατανάλωσης τα 640 λίτρα πετρελαίου στους  δήμους  που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί.  Δηλαδή  ανερχόταν κατ' ανώτατο όριο στα 64 ευρώ (400 λίτρα Χ 0,16) στους μη ορεινούς δήμους και κατ' ανώτατο όριο στα 102,4 ευρώ (640 λίτρα Χ 0,16) στους δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί.

Φέτος, σύμφωνα με τους πίνακες του δελτίου τύπου το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται στα 80 ευρώ στους ορεινούς δήμους και  στα 64 ευρώ στους μη ορεινούς, δηλαδή μειώνεται κατά 22,4  ευρώ για τους κατοίκους  δήμων  που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και παραμένει ίδιο για τους κατοίκους μη ορεινών.

Για έγγαμο που πληρούσε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χορηγείτο επίδομα για τα πρώτα 100 τ.μ. της κατοικίας του με τον περιορισμό κατανάλωσης 5 λίτρων ανά τετραγωνικό και ανώτατο όριο κατανάλωσης τα 500 λίτρα πετρελαίου στους μη ορεινούς δήμους και με τον περιορισμό κατανάλωσης 8 λίτρων ανά τετραγωνικό και ανώτατο όριο κατανάλωσης τα 800 λίτρα πετρελαίου στους δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί. Δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης ανερχόταν κατ' ανώτατο όριο στα 80 ευρώ (500 λίτρα Χ 0,16) για τους μη ορεινούς δήμους και κατ' ανώτατο όριο στα 128  ευρώ (800 λίτρα Χ 0,16) στους δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί. 

Φέτος, σύμφωνα με τους πίνακες του δελτίου τύπου το επίδομα θέρμανσης  ανέρχεται:

α) Για νοικοκυριά χωρίς τέκνο στα 80 ευρώ αν η κατοικία τους βρίσκεται σε ορεινό δήμο και  στα 64 ευρώ αν βρίσκεται σε μη ορεινό, δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης  μειώνεται κατά 48 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνο  σε  δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και  κατά 16 ευρώ για τους  έγγαμους χωρίς τέκνο σε μη ορεινούς δήμους.

(β) Για νοικοκυριά με ένα τέκνο στα 88 ευρώ στους ορεινούς δήμους  και  στα 70 ευρώ σε μη ορεινούς, δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης   μειώνεται κατά 40  ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε δήμους  που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και   κατά 10 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους.

(γ) Για  νοικοκυριά με δύο τέκνα στα 96 ευρώ στους ορεινούς δήμους και στα 77 ευρώ στους μη ορεινούς,  δηλαδή το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 32 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε  δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και  κατά 3 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους.

(δ) Για  νοικοκυριά με τρία τέκνα στα 104 ευρώ στους ορεινούς δήμους  και στα 83 ευρώ στους  μη ορεινούς, δηλαδή το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 24  ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε  δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και αυξάνεται κατά 3 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους.

και (ε)  για τα νοικοκυριά με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα  στα 112 ευρώ στους ορεινούς δήμους και  στα 90 ευρώ στους μη ορεινούς, δηλαδή  το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 16 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε  δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ορεινοί και αυξάνεται κατά 10 ευρώ για  αυτούς που κατοικούν σε μη ορεινούς δήμους.


(1) Η σκανδαλώδης φορολόγηση του πετρελαίου θέρμανσης και η αγορά φυσικού αερίου
https://diktioenkat.blogspot.com/2019/01/blog-post_31.html                                                                                     
 (2) Το Δελτίο Τύπου για τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης https://www.minfin.gr/web/guest/-/choregese-epidomatos-petrelaiou-thermanses-cheimerines-periodou-2019-2020

Πηγή: ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΏΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ (Δ.Ε.ΚA)


Δρόμος ανοιχτός

1 σχόλιο :

  1. Το επίδομα θέρμανσης,όπως κ το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ κ ό,τι άλλα επιδόματα του είδους αυτού επινοηθούν στο μέλλον δεν έχουν κανένα άλλο σκοπό,από το "διαίρει κ βασίλευε" κ την ψηφοθηρία.Τι έχουν εξ άλλου,να κάνουν οι διάφορες ζώνες,όταν οι άνθρωποι έχουν σε διαφορετικό βαθμό ανάγκη θέρμανσης ή τα κοινωνικά τιμολόγια,όταν πολλοί δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια,έστω κ αν πληρούν τα ουσιαστικά;Στα κοινωνικά αγαθά,όπως ο ηλεκτρισμός κ η θέρμανση,πρέπει να μετέχουν όλοι οι πολίτες ισότιμα,εφ' όσον μιλούμε για κράτος δικαίου κ κοινωνική δικαιοσύνη.Προϋποθέσεις,που λείπουν δυστυχώς σήμερα στη χώρα μας.Για την αναδιανομή του πλούτου υπάρχει απλά η φορολογία των εισοδημάτων.Όλα τα άλλα δεν είναι,παρά κούφια λόγια απέναντι σε μια ολοφάνερη κοροϊδία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή