Εφαρμογή καταγραφής της εξάπλωσης του COVID-19 στη χώρα μας, στο πλαίσιο έρευνας του ΕΚΠΑ


Στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας δημιουργήθηκε μια πρώτη εφαρμογή για να καταγραφεί η εξάπλωση του ιού COVID-19 στη χώρα μας.


Απλώς κάνετε κλικ στην διεύθυνση https://arcg.is/1bKfCe και απαντήστε υπεύθυνα!

Αν αλλάξει η κατάστασή σας μπαίνετε ξανά και ενημερώνετε

(Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας η ανωνυμία σας είναι εξασφαλισμένη).


Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου