Ρυπογόνες σακαράκες καταδικάζουν σε μόνιμη ρύπανση τη Θεσσαλονίκη


Του Σταύρου Χριστακόπουλου

Πού ακριβώς είπε ο πρωθυπουργός ότι θα κατευθυνθούν οι επιδοτήσεις και τα δάνεια του ταμείου ανάκαμψης, ύστερα βεβαίως από τους όρους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Μεταξύ άλλων στην «πράσινη» οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, προ ημερών, διατυμπάνιζε ότι θα δοθούν κίνητρα για φιλικότερα προς το περιβάλλον οχήματα. Μάλιστα...

Τι κάνει όμως ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης επί ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη; Το ακριβώς ανάποδο. Και εξηγούμεθα:

Για την Παρασκευή 26.6.2020 ο ΟΑΣΘ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για κατ’ ελάχιστον 180 και κατά το μέγιστο 450 λεωφορεία ηλικίας έως 15 ετών παλιάς τεχνολογίας: «Μίσθωση λεωφορείων αστικού τύπου (μεταχειρισμένα ή καινούργια), χαμηλού δαπέδου, ντιζελοκίνητων, ηλικίας μέχρι 15 ετών (έτος πρώτης κυκλοφορίας 2005 ή/και μεταγενέστερο), κατηγορίας EURO 05 ή νεότερης (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος IV της παρούσας)», όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.

Δεδομένου ότι το μηνιαίο μίσθωμα θα είναι τα 3.000 ευρώ ανά όχημα, για 450 οχήματα το συνολικό μηνιαίο κόστος θα είναι 1,35 εκατ. ευρώ και το ετήσιο 16,2 εκατ. ευρώ, όσα ακριβώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού. Στην προκήρυξη αναφέρεται ως διάρκεια μίσθωσης το διάστημα των 30 μηνών, άρα το συνολικό κόστος αναμένεται ότι θα φτάσει τα 40,5 εκατ. ευρώ εφ’ όσον ο ΟΑΣΘ προμηθευτεί όντως 450 οχήματα.

Ενώ δηλαδή όλες οι χώρες προσπαθούν να ξεφορτωθούν τα παλαιά αστικά τους οχήματα, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, όπου ο Δήμος Λειψίας παραχώρησε με ευτελές κόστος οχήματα δεκαετίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης, κάποιοι στον ΟΑΣΘ σκέφτηκαν –και ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής ενέκρινε– να μισθώσουν οχήματα δεκαπενταετίας για τις ανάγκες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Έως και για 45 μήνες 

Τα «ωραία» όμως δεν σταματούν εκεί, αφού η διάρκεια της μίσθωσης προδιαγράφει ότι για τα επόμενα δυόμισι χρόνια ο ΟΑΣΘ αποκλείεται να προμηθευτεί λεωφορεία νεότερης τεχνολογίας ή ηλεκτρικά.

Θα είναι όμως μόνο δυόμισι τα χρόνια; Πιθανότατα όχι, διότι η προκήρυξη προβλέπει ότι είναι δυνατή η «χρονική επέκταση της σύμβασης για δεκαπέντε 15 επιπλέον μήνες», άρα συνολικά για 45 μήνες, διάρκεια η οποία υπερβαίνει αρκετά τον συνταγματικό χρόνο ζωής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επί των ημερών της οποίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης θα κυκλοφορούν ρυπογόνες σακαράκες.

Ούτε όμως το κόστος αναμένεται να παραμείνει το προϋπολογισμένο, καθώς μια ακόμη προαίρεση του διαγωνισμού κάνει λόγο για «αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης μέχρι το 50% για την κάλυψη μη προβλεπόμενων συναφών υπηρεσιών (πχ. πρόσθετες εργασίες ή/και υπηρεσίες κ.λπ.)».

Μια στάση εδώ: 450 οχήματα, επί 3.000 έκαστο μηνιαίως, επί 45 μήνες, με δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού κατά 50% ανεβάζει το δυνητικό κόστος σε 91 εκατομμύρια και κάτι... «ψιλά» για να ρυπαίνεται συστηματικά η Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση θα «εμπορεύεται» πολιτικά την «πράσινη» οικονομία και θα γεμίζει τα ελληνικά βουνά ανεμογεννήτριες αγορασμένες από τη Γερμανία, η οποία φυσικά θα μας επιδοτεί (και θα μας δανείζει) μέσω του ταμείου ανάκαμψης για να αγοράζουμε τη δική της «πράσινη» τεχνολογία.

Και στο τέλος... εξαγορά! 

Η «πλάκα» όμως δεν τελειώνει ούτε εδώ, καθώς η προκήρυξη έχει μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα προαίρεση:

«Τα μισθωμένα λεωφορεία δύναται να μεταβιβαστούν στον ΟΑΣΘ (δικαίωμα εξαγοράς), μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, και εφόσον είναι σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών της παρούσας, με αντίτιμο (τιμή εξαγοράς) 15.000 ευρώ ανά λεωφορείο, που προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ ανά λεωφορείο για τον τοποθετημένο εξοπλισμό τηλεματικής, ανεξαρτήτως τύπου (αρθρωτό ή κανονικό).

Η τιμή εξαγοράς μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση και την αναπόσβεστη αξία του(ων) λεωφορείου(ων), με συμφωνία της Αναθέτουσας και του(ων) Αναδόχου(ων). Όμως, ο ΟΑΣΘ δεν έχει το δικαίωμα της αυτοσύμβασης. Η απόφαση για εξαγορά ή όχι των λεωφορείων είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΟΑΣΘ και η δυνατότητα αυτή του Οργανισμού δεν δημιουργεί κανενός είδους υποχρέωση έναντι του(ων) αναδόχου(ων) ούτε μπορεί, εξ αυτού του λόγου, να εγερθεί οποιαδήποτε απαίτηση για θετική ή αποθετική ζημία».

Τι σημαίνει αυτό; Ότι τα ήδη 15 ετών λεωφορεία, ήδη παλαιάς τεχνολογίας, θα μπορεί ο ΟΑΣΘ να τα εξαγοράσει μετά τη λήξη της μίσθωσης, όταν δηλαδή θα είναι ήδη 17,5 ετών ή και ακόμη μεγαλύτερα εφόσον η σύμβαση μίσθωσης διαρκέσει 45 μήνες. Όταν δηλαδή τα λεωφορεία θα είναι σχεδόν 20 ετών!

Πάμε πάλι να κάνουμε τον υπολογισμό: 450 οχήματα επί 15.000 ευρώ θα κοστίσουν 6,75 εκατ. ευρώ και επί 17.000 ευρώ θα κοστίσουν 7,65 εκατ. ευρώ. Και αυτή πιθανότατα δεν θα είναι η τελική τιμή, αφού «η τιμή εξαγοράς μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση και την αναπόσβεστη αξία του(ων) λεωφορείου(ων), με συμφωνία της Αναθέτουσας και του(ων) Αναδόχου(ων)».

Σχεδόν 100 εκατ. ευρώ αντί για... 9 εκατ.! 

Εάν στα 91 εκατομμύρια της μίσθωσης προσθέσουμε και τα δυνητικά 8 της εξαγοράς, πάμε σε σχεδόν 100 εκατομμύρια κόστος. Αν μάλιστα υπολογίσουμε ότι η εξαγορά θα σημαίνει και χρήση τους για μερικά ακόμη χρόνια – διαφορετικά γιατί να τα εξαγοράσουν; – τότε η Θεσσαλονίκη θα είναι καταδικασμένη να τα ανέχεται στους δρόμους της για μια δεκαετία τουλάχιστον.

Άρα, ακόμη και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει δύο πλήρεις κυβερνητικές θητείες, επί διακυβέρνησής του η πόλη δεν πρόκειται να δει «καθαρές», «πράσινες» κ.λπ. οδικές μεταφορές ούτε με το κιάλι.

Με ακόμη απλούστερα λόγια, δεν φτάνει που θα προμηθευτεί ό,τι πιο άχρηστο, ξεπερασμένο και ρυπογόνο υπάρχει διαθέσιμο στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά θα το πληρώσει δυνητικά έως και 100 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που η αγοραστική αξία του κάθε οχήματος από αυτά, αυτής της ηλικίας, ανέρχεται σε 20.000 το ένα ή 9 εκατομμύρια συνολικά.

Ας βγει λοιπόν κάποιος από την κυβέρνηση να δώσει κάποιες απαντήσεις στο απλό ερώτημα γιατί ετοιμάζεται για μια προμήθεια τόσο ακριβή ώστε να αγγίζει τα όρια του σκανδάλου. Και, επιπλέον, γιατί κάνει μια τόσο αντιπεριβαλλοντική επιλογή ώστε να καταδικάζει τη Θεσσαλονίκη σε βαριά ρύπανση για τα επόμενα χρόνια.

Να σημειωθεί εδώ ότι, από το σύνολο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των οδικών μεταφορών, ποσοστό 40% οφείλεται στις αστικές μεταφορές.

Εκτός αν –πράγμα ευκταίο φυσικά– η κυβέρνηση έχει κατά νου κάτι που μας διαφεύγει, οπότε καλό θα είναι να το πληροφορηθούμε άπαντες: και εμείς, οι οποίοι άλλωστε διψάμε για επίσημη και τεκμηριωμένη ενημέρωση, και οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι απειλούνται ότι θα αναπνέουν τη δυσωδία για πολλά χρόνια, και όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι θα πληρώσουν από την άδεια (και λόγω πανδημίας) τσέπη τους...

ΥΓ.: Συνοδευτικό υλικό: Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης: ΕΔΩ

Πηγή: ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ


Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου