Διακόψτε την τηλεκπαίδευση.Πειραματίζεστε με τα Παιδιά μας. Προτάσεις για την Επαναλειτουργία της

Του Γιάννη Περάκη *

Ένας «φίλος» με τον οποίον διαφωνώ σε πολλά αλλά και συμφωνώ σε άλλα «επέβαλλε» τις γραμμές αυτές. Βέβαια όταν συντάχθηκε το προηγούμενο άρθρο http://sioualtec.blogspot.com/2020/11/blog-post_53.html και με δεδομένο ότι οι εξελίξεις τρέχουν με ταχύτητα φωτός, τα πολιτικά δεδομένα άλλαξαν. Η καθολική απαγόρευση στα σχολεία είναι γεγονός.

Προυποθέσεις της τηλεκπαίδευσης 

1) Διακοπή της τηλεκπαίδευσης μέχρι όλα τα παιδιά μας να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά και ηλεκτρονικό υπολογιστή,

2) Η τηλεκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο θα λειτουργήσει ως έκτακτο μέτρο λόγω της πανδημίας.

Ας προσδιορίσουμε την υλικοτεχνική υποδομή που είναι αναγκαία για την λειτουργία της τηλεκπαίδευσης σε μια δωρεάν δημόσια παιδεία:

Το πρώτο πρόβλημα είναι πόσοι μαθητές και φοιτητές έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την τηλεκπαίδευση;

Το δεύτερο πρόβλημα είναι με ποιο τρόπο και πότε χρονικάμπορούν να προμηθευτούν τους Η/Υ;

Α) Αριθμός των μαθητών, των φοιτητώντου και διδακτικού προσωπικού:Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ (Η Ελλάδα σε αριθμούς Ιούλιος-Σεπτέμβριος-2020 σελίδα 131-135) και αναφέρονται μόνο τα δημόσια σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην λήξη του σχολικού έτους 2017/2018):

Α1) Μαθητές:

1. Πρωτ/θμια εκπαίδευση (νηπιαγωγεία):Μαθητές: 136.308

2. Πρωτ/θμια εκπαίδευση (δημοτικά): Μαθητές: 601.601

Σύνολο μαθητών Πρωτοβάμιας Εκπαίδευσης: 737.909

3. Δευτ/θμια εκπαίδευση (γυμνάσια): Μαθητές: 297.293

4. Δευτ/μια εκπαίδευση (γενικά λύκεια): Μαθητές: 231.610

Σύνολο μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 528.903

Α2) Φοιτητές:

5. Ανώτατη εκπαίδευση (τεχνολο/κός τομέας):Λήξη ακαδ. έτους-2017/18. Φοιτητές-106.032

6. Ανώτατη εκπαίδευση (πανεπισ/κός τομέας):Λήξη ακαδ. έτους-2017/18.Φοιτητές-190.652

Σύνολο Φοιτητών:296.684

Σύνολο Μαθητών& Φοιτητών:1.563.496

Αν από το σύνολο δηλαδή το 1.563.496 αφαιρεθούν οι 136.308 (μαθητές νηπιαγωγείου) που δεν θα χρειασθούν laptops και 601.601 (μαθητές δημοτικού) που το μάθημα τους αρχίζει στις 14.00 απομένουν 825.587 μαθητές και φοιτητές.

Α3) Διδακτικό προσωπικό:

1. Πρωτ/θμια εκπαίδευση (νηπιαγωγεία):Διδακτικό Προσ/κό: 13.754

2. Πρωτ/θμια εκπαίδευση (δημοτικά): Διδακτικό Προσ/κό: 65.427

3. Δευτ/θμια εκπαίδευση (γυμνάσια): Διδακτικό Προσ/κό: 36.415

4. Δευτ/μια εκπαίδευση (γενικά λύκεια): Διδακτικό Προσ/κό: 22.085

Σύνολο διδακτικού προσ/κού: 166.693

Αν από το σύνολο δηλαδή το 166.693 αφαιρεθούν οι 13.754 του νηπιαγωγείου απομένουν 152.939 δάσκαλοι & καθηγητές.

Το σύνολο των ανθρώπων που χρειάζονται laptops ανέρχεται σε 825.587+152.939=978.526.

Β) Το ποσοστό των νοικοκυριών που χρημοποιεί Η/Υ και έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ανέρχεται το 2019 στο 75,7% (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Η Ελλάδα σε αριθμούς Ιούλιος-Σεπτέβριος-2020, σελίδα 159). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης 24.3% που στερείται την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Βάσει των φορολογικών δηλώσεων του 2018 ο αριθμός των νοικοκυρών χωρίς ή με παιδιά ανέρχεται βάσει σε :

Οικογενειακή Κατάσταση                       

 

Μηδέν τέκνα Χωρίς Σύζυγο  

  3.727.362

Μηδέν τέκνα με Σύζυγο

  1.388.673     

Σύνολο χωρίς παιδιά

  5.116.035

με ένα (1) παιδί

      622.109    

με δυο (2) παιδιά

      582.796

με τρία (3) παιδιά

      121.091

με τέσσερα (4) παιδιά                               

        21.482

με πέντε (5) παιδιά    

          3.820    

με έξι (6) και άνω παιδιά

          1.711

Σύνολο με παιδιά

 

Γενικό σύνολο νοικοκυριών:         

   1.353.009

 

   6.469.044


Εάν πολλαπλασιάσουμε το σύνολο νοικοκυριών που έχουν παιδιάμε το 24,3% που στερείται την πρόσβαση στο διαδίκτυο(1.353.009 Χ 24,3%)=328.781 νοικοκυριά δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Προτάσεις για την Επανέναρξη της τηλεκπαίδευσης

Επειδή θεωρείται βέβαιη η ανικανότητα της κυβέρνησης ας την «βοηθήσουμε» με συγκεκριμένες προτάσεις:

1) Να «τσακιστεί» ο κ. Χατζηδάκης να επανασυνδέσει τώρα το ρεύμα όπου έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στις οικογένειες με μαθητές,

2) ‘Αμεση σύνδεση στο ίντερνετ των οικογενειών που έχουν μαθητές και φοιτητές,

3) Προμήθεια ηλεκτρ. υπολογιστών:Τα φιλοκυβερνητικά sites μιλάνε για διανομή 91.613 tabletsκαιlaptops(65.965 φορητές συσκευές αξίας άνω των 20 εκ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ και 25.648 φορητές συσκευές αξίας άνω των 4 εκατ. ευρώ μέσω δωρεών) που έχουν εξασφαλιστεί για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας. Για τον Φλεβάρη του 2021 τάζουν άλλα 40.300. Το σύνολο μέχρι τον Φλεβάρη ανέρχεται σε 131.913 tablets & laptops.

Μετά συγχωρήσεως αυτά που λένεείναι τρίχες. Αυτά δεν φτάνουν ούτε για ζήτω.

Το σύνολο των ανθρώπων που χρειάζονται laptops ανέρχεται σε 825.587+152.939= 978.526 (βάσει του Α2).Εάν δε σε μια οικογένεια υπάρχουν γονείς που εργάζονται με τηλεργασία ή υπάρχουν δύο ή τρία παιδιά (που φοιτούν στο γυμνάσιο και στο λύκειο) τότε ο αριθμός εκτοξεύεται.


3α) Απαλλαγή ΦΠΑ των tablets & laptops όσων οικογενειών έχουν παιδιά. Αυτό σημαίνει μια μείωση της τιμής κατά 24%. Η απαλλαγή αυτή ήδη ισχύει σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Η απαλλαγή θα διενεργείται στα πρότυπα των επιχειρήσεων & επαγγελματιών (που είναι αναγκαία η εικόνα της επιχείρησης του taxis). Στην συγκεκριμμένη περίπτωση με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Λεφτά Υπάρχουν 

Ας δούμε το κόστος των νέων προσλήψεων της κυβέρνησης.

1) Προσλήψεις στο στρατό: 15.000

2) Προσλήψεις συνοριοφυλάκων: 2.000

3) Προσλήψεις αστυνομίας πανεπιστημίων: 2.000

4) Προσλήψεις ειδικών φρουρών: 1.500

Σύνολο: 20.500

Εάν υποθέσουμε ότι το κόστος κάθε νέας πρόσληψης μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές ανέρχεται στα 1.200,00 ευρώ τότε: 20.500Χ1.200,00=24,6 εκατ. ευρώ.


Η σύνδεση των οικογενειών που στερούνται ίντερνετ ισούται με 328.781 Χ 12,00 ευρώ (ανά σύνδεση) ισούται με 3,9 εκατ. ευρώ. Περισσεύουν άλλα 20,7 εκατ. ευρώ. Μ’ αυτά προμηθεύεσαι άλλα 207.000 tablets&laptops (20,7 εκατ. ευρώ /100,00 ευρώ έκαστο). Εάν προστεθούν και τα 893.000,00 ευρώ του κ. Μπακογιάννη για τον στολισμό της Αθήνας τότε προσθέτονται άλλα 9.000 tablets&laptops.
Κάνουμε την υποχώρηση να υποστούμε τον κιτς περσινό στολισμό.

Σημειωτέον ότι όλα αυτά δεν επιβαρύνουν τον προυπολογισμό της χώρας.

Κύριοι της κυβέρνησης μετά λύπης (όχι και πολύ βέβαια ) είστε άχρηστοι και ανίκανοι. Τους συμβούλους εκεί στο υπουργείο παιδείας μάλλον τους πληρώνετε για κομματική δουλιά. Είναι «αδύνατον» να υπάρχει άλλη εξήγηση. Δυστυχώς όμως την αχρηστία σας την πληρώνουν τα παιδιά μας.

Είστε ανίκανοι ακόμα και με την λογική των originalνεοφιλελευθέρων διότι απλά είστε τα «μαιμού επίγονοι»του νεοφιλεύθερου Μ. Φρίντμαν.

Η ανάγκη μιας ευρύτερης πολιτικής συμμαχίας που θα ανατρέψει σήμερα την σημερινή πολιτική κατάσταση είναι αναγκαία από ποτέ. Προς τιμή του το ΚΚΕ ανέλαβε την πολιτική πρωτοβουλία για την 17 Νοέμβρη. Προς τιμή και του ΜΕΡΑ25 που την αποδέχτηκε, αλλά και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που συνυπέγραψαν. Συμπαραστεκόμαστε ολόψυχα στις διώξεις που υφίστανται τα μέλη του ΚΚΕ και οι άλλες συλλογικότητες. Η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να συνεχιστεί και την επόμενη ημέρα. Πρέπει να κερδίσουμε και το 42% που δεν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές. Υπάρχουν επίσης οι έντιμοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των άλλων κομμάτων.

Δεν είναι εχθροί σας οι «ξέμπαρκοι» αριστεροί. Καλέστε μας σε μια ειλικρινή συζήτηση και ας «ιδρώσουμε» για να τα βρούμε. Δεν πάει άλλο. Ας αλλάξουμε την πολιτική κατάσταση της πατρίδας μας. Ας δημιουργήσουμε ένα σαρωτικό λαικό ρεύμα «ίασης» και «αντίδοτου» αυτής της αρωστημένης πολιτικής κατάστασης που ζούμε σήμερα. Ας το κάνουμε για τα παιδιά μας που έχουν αποκλεισθεί σήμερα από την εκπαίδευση και αύριο θα αποκλεισθούν από την κοινωνία.


Υ.Γ. Οι γραμμές αυτές αφιερώνονται στον φίλο που δεν γνώρισα από κοντά αλλά ήταν σαν να τον γνώριζα από χρόνια. Τον Χρήστο Σιούλα,τον ιδρυτή του site ΣΦΗΚΑ.

Καλό ταξίδι φίλε μου.* Ο Γιάννης Περάκης είναι Οικονομολόγος

Πηγή: Η ΣΦΗΚΑ

Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου