Εργασιακά δικαιώματα στις στάχτες

 

Του Δημήτρη Κωστάκου

Ζητήματα που… καίνε τους εργαζόμενους δημιουργούν οι καταστροφικές πυρκαγιές, οι οποίες μαίνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι συνδικαλιστές (ΓΣΕΕ και ΠΑΜΕ), επισημαίνουν την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων, τα οποία, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία, θα λειτουργήσουν πυροσβεστικά για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, ώστε να μην χαθούν στις στάχτες στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα.

Προχωρώντας ακόμη ένα βήμα, καλούν τα Εργατικά Κέντρα και τα σωματεία σε κάθε περιοχή της χώρας να προχωρήσουν στην συγκρότηση ομάδων πυρασφάλειας, οι οποίες θα συνδράμουν τις δυνάμεις που περιφρουρούν τα δάση.

Παράλληλα, το αμέσως επόμενο διάστημα, σε συνεννόηση με τα σωματεία εργαζομένων στις πληγείσες περιοχές θα υπάρξει ενημέρωση για την συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου να στηριχθούν οι πυρόπληκτοι.

Με βάση τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής, τα συνδικάτα ζητούν:

Την λήψη ουσιαστικών μέτρων και όχι εφάπαξ επιδομάτων παρηγοριάς για την στήριξη των εργαζομένων σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να επαναλειτουργήσουν, είτε εξαιτίας των ζημιών που υπέστησαν είτε εξαιτίας του γεγονότος ότι οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται δεν είναι επισκέψιμες λόγω των καταστροφών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές.

Την λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων που έχουν αναλάβει τον καθαρισμό των πυρόπληκτων περιοχών. Ειδικότερα, απαιτείται: (α) η λήψη των κατάλληλων οργανωτικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κατά περίπτωση, (β) η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και (γ) η χορήγηση στους εργαζόμενους των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (υποδήματα ασφαλείας, μάσκες, προστατευτικά γυαλιά, γάντια, κράνη κλπ) με αυστηρή επίβλεψη της χρήσης τους. Επιπλέον, σε περιπτώσεις απομάκρυνσης επικίνδυνων υλικών, οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο συνεργείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

Την απαρέγκλιτη τήρηση των προστατευτικών νομοθετικών προβλέψεων για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά τη μετάβαση στην εργασία τους.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στις εργασίες τους λόγω των πυρκαγιών (ΑΚ 657-658), εφόσον οι επιχειρήσεις τους λειτουργήσουν, θα λάβουν κανονικά την αμοιβή τους, σύμφωνα με το νόμο ή τυχόν ευνοϊκότερη συλλογική ρύθμιση από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας, από επιχειρησιακή πρακτική κλπ.

Η πρόβλεψη αυτή, συμπεριλαμβάνει και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αστικές συγκοινωνίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον εργαζόμενο, ακόμη και αν δεν βρίσκεται σε πυρόπληκτη περιοχή η επιχείρηση, αλλά αυτή παρεμβάλλεται μεταξύ κατοικίας και επιχείρησης.

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αδυναμίας μετάβασης στην εργασία, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη τους.

Επίσης το δικαίωμα αυτό διατηρείται και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα “μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης”. Ως εκ τούτου, ο εργαζόμενος που δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην επιχείρηση, της οποία τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότη λόγω της εκτίμησής του π.χ. ότι δεν θα υπάρξει επαρκής πελατεία ή (και) προσέλευση των εργαζομένων, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής.

Μάλιστα, η ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του, δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη στον μισθωτό ως ημέρα κανονικής αδείας.


Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου