Σχετικά με το θεμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για τους άνω των 60 ετών

 

Της Στέλλας Πατρώνα *

Σχετικά με το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για τους άνω των 60 ετών (άρθρο 24 ν.4865/2021) και την επιβολή του διοικητικού προστίμου.

Κατ' αρχάς δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτό.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 24  παράγραφος 7 του ν. 4865/2021 προβλέπεται η έκδοση των εξής Υπουργικών Αποφάσεων :

Α.  Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της ΑΑΔΕ για να καθορισθεί:
1) Η διαδικασία προσδιορισμού από την Η.ΔΙ.Κ.Α. των φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος,
2) τα αναγκαία δεδομένα για τον προσδιορισμό του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου των υπόχρεων σε εμβολιασμό φυσικών προσώπων, 
3) ο τρόπος διαβίβασης αυτών 
4)  οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με μητρώα του δημοσίου τομέα για την ταυτοποίηση των ανωτέρω προσώπων, 
5) οι ειδικότεροι όροι και τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο χρόνος τήρησης αυτών, καθώς και τα ζητήματα άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων,
6) οι διαδικασίες ελέγχων, διαπίστωσης των παραβάσεων, βεβαίωσης και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, και
7) ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Β. Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών με την οποία θα καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης των πόρων που προέρχονται από την επιβολή των κυρώσεων.

Γ. Απόφαση του Υπουργού Υγείας, βάσει της οποίας, λαμβανομένων υπόψη των επίκαιρων επιδημιολογικών δεδομένων, θα καθορίζεται ο χρόνος λήξης της ισχύος του παρόντος.

Το θέμα της έκδοσης της ΚΥΑ που ρυθμίζει τη διαδικασία προσδιορισμού από την ΗΔΙΚΑ των φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο 24 του ν. 4865/2021 και τη μεταβίβαση των στοιχείων αυτών στην ΑΑΔΕ είναι προφανώς αυτό που προβληματίζει την κυβέρνηση, δεδομένου ότι με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679  (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την υγεία του προσώπου και δεν προκύπτει ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία δύναται να υπαχθεί  στις εξαιρέσεις  που προβλέπει το άρθρο αυτό.

Συνεπώς ένα πιθανό σενάριο είναι η κύρωση του διοικητικού προστίμου να μην εφαρμοσθεί ποτέ και η συγκεκριμένη διάταξη να εκδόθηκε μόνο για εκφοβισμό.

Βεβαίως για κάθε ενδεχόμενο πρέπει να γνωρίζουμε και τα εξής:

  • Μισθοί και συντάξεις που καταβάλλονται δεν μπορούν να κατασχεθούν μέχρι τα 1.000 ευρώ.
  • Από τα 1.000 έως τα 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση του μισού ποσού (δηλαδή των 250 ευρώ). 
  • Πάνω από τα 1.500 ευρώ κατάσχεται το 100% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ.
  • Καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ, μηνιαίως, εφόσον ο λογαριασμός έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος στην ΑΑΔΕ.
* Η Στέλλα Πατρώνα είναι δικηγόρος, μέλος της συντακτικής ομάδας του Δικτύου Ενεργών Καταναλωτών – Δ.Ε.ΚΑ και της πρωτοβουλίας “Δρόμος ανοιχτός”Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου