Συλλογή υπογραφών για διαμαρτυρία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


 Η συλλογή υπογραφών κάτω από το παρακάτω κείμενο διαμαρτυρίας είναι το επόμενο βήμα και αποτελεί την αναγκαία κλιμάκωση μετά την “επείγουσα έκκληση” καθηγητών ΑΕΙ και δικηγόρων, η οποία κοινοποιήθηκε προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις 8.3.2022 και δημιούργησε κάποιο θόρυβο καθώς δημοσιεύθηκε σε αρκετά ΜΜΕ (Ζούγκλα, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ,inews, triklopodia, newsbase, ΕΡΤοpen, fevgato, partinorama) και blogs.

Επισημαίνουμε ότι στην εποχή της ψηφιοποίησης το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων συνδέεται στενά με το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της αυτονομίας των πολιτών και συνιστά βασικό προαπαιτούμενο για την άσκηση άλλων θεμελιωδών ελευθεριών. Δεν είναι λοιπόν “δικηγορίστικο τερτίπι” η καταγγελία της παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μας αλλά απαίτηση να γίνει σεβαστό ένα θεμελιώδες και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας.

Για την υπογραφή του κειμένου παρακαλούμε να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.patrona@yahoo.gr  το παρακάτω κείμενο:

“Συμφωνώ και προσυπογράφω το κείμενο “ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ” προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και εξουσιοδοτώ τους Δικηγόρους Στέλλα Πατρώνα, Γιώτα Τσέλιου και Αναστάσιο Κώνστα, να την κοινοποιήσουν και να τη δημοσιεύσουν.

Ονομα:

Επώνυμο:

Πατρώνυμο:

Διεύθυνση κατοικίας:

Η συλλογή υπογραφών κατ' αρχήν προγραμματίζεται να διαρκέσει έως τις 27/3 ώστε το κείμενο της διαμαρτυρίας με όσες υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί έως τότε να παραδοθεί στις 28/3 ή το αργότερο στις 29/3 σε δικαστικό επιμελητή για να κοινοποιηθεί στην Αρχή προστασίας, τον Εισαγγελέα του Αρείου πάγου, τον συνήγορο του πολίτη, τον Πρόεδρο της Βουλής, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και με μέιλ στους αρχηγούς και τα μέλη των κοινοβουλευτικών ομάδων.

Ελπίζουμε να στηρίξετε την εν λόγω κίνηση, ώστε όχι μόνο να έχουμε τα αποτελέσματα που προσδοκούμε, αλλά να δώσουμε και ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε συλλογικά το δίκιο μας και τα δικαιώματά μας.ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ

Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ΔεδομένωνΣΥΓΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ:

Τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Τον Συνήγορο του Πολίτη

Τον Πρόεδρο της Βουλής

Τους Αρχηγούς και τα μέλη των Κοινοβουλευτικών Ομάδων :

ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ

ΚΙΝΑΛ

ΜΕΡΑ 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου


Με την παρούσα ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως για την σκανδαλώδη ανοχή και ολιγωρία που επιδεικνύετε στην παράνομη επεξεργασία από δημόσιους φορείς των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που περιέχονται α) στο Σύστημα προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α` 256) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. β) στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020, γ) στα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020 δ) στα Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021 (Α` 215), δ) στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από Κορωνοϊό COVID- 19 του εικοστού ενάτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α`75) ε) στο Σύστημα Προγραμματισμού Συνεδριών Εμβολιασμού και στ)  στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του ν. 3892/2010.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 ν. 4624/2019 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιους φορείς για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, πρέπει η επεξεργασία αυτή να είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και εφόσον είναι: (α) απαραίτητος ο έλεγχος των πληροφοριών που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων, διότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι οι πληροφορίες αυτές είναι εσφαλμένες (β) αναγκαία για την αποτροπή κινδύνων για την εθνική ασφάλεια, την εθνική άμυνα ή τη δημόσια ασφάλεια ή για τη διασφάλιση φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, (γ) αναγκαία για τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (δ) αναγκαία για την αποτροπή σοβαρής βλάβης στα δικαιώματα άλλου προσώπου και (δ) απαραίτητη για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών. Ειδικά δε για την επεξεργασία των ειδικών (ευαίσθητων) δεδομένων του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ η παράγράφος 2 του άρθρου 24 προβλέπει ότι πρέπει να πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και επιπλέον να εφαρμόζεται και μια από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ εξαιρέσεις.

Επειδή εν προκειμένω η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό του ελέγχου, της διαπίστωσης παραβάσεων και της επιβολής προστίμου λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού της παραγράφου 1 του άρθρου 24 ν. 4865/2021 - ανεξάρτητα από την αμφισβητούμενη συνταγματικότητα της υποχρέωσης αυτής - δεν πληροί τις προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 24 του ν. 4624/2019 και είναι παράνομη.

Επειδή, παρότι το εν λόγω θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες σας για την αυτεπάγγελτη διενέργεια ελέγχου και έρευνας, έχει ήδη ζητηθεί η παρέμβασή σας με την επείγουσα έκκληση που σας απηύθυναν καθηγητές ΑΕΙ και νομικοί στις 8.3.2022 και έχετε ήδη λάβει γνώση της με αριθ. Πρωτ. 12186/25.2.2022 γνωμοδότησης του DPO του Υπουργείου Υγείας, στην οποία ομολογειται η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Επειδή ειδικά για την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊο COVID-19, με την παράγραφο 11 του εικοστού ένατου άρθρου της ΠΝΠ 30/3/2020 (ΦΕΚ Α 75/2020) υφίσταται ειδική πρόβλεψη ότι τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα με φυλάκιση ενός (1) τουλάχιστον έτους και χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ τουλάχιστον, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να εκπληρώσετε τα καθήκοντα που αρμόζουν στο θεσμικό σας ρόλο προς προάσπιση του δικαιώματος που μας αναγνωρίζεται από το άρθρο 9Α του Συντάγματος και το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μας.

ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου