«Διατροφική αυτάρκεια…Κάποιοι δεν θέλουν»!

 

Του Δημήτρη Λυμπερόπουλου

EIΣΑΓΩΓΗ

Στήν Ελλάδα  η καλλιεργούμενη έκταση ανέρχεται  στά  40(σαράντα) εκατομ στρέμματα. Από αυτά  τό 67% αποτελείται από φυτά  μεγάλης καλλιέργειας(συμπεριλαμβανομένων καί τών αρωματικών καί θεραπευτικών φυτών),τό 24% είναι δενδρώδεις καλλιέργειες,τό 5% αμπέλια,καί τό 4% λαχανοκομικές καλλιέργειες.

Από τά φυτά μεγάλης καλλιέργειας τό μεγαλύτερο μέρος κατέχουν τά σιτηρά(χειμερινά καί εαρινά) μέ τό 60% τής καλλιεργούμενης γής,ακολουθούν τά βιομηχανικά φυτά(καπνός,βαμβάκι,ελαιοδοτικά κλπ),μέ 25%,τά κτηνοτροφικά φυτά 13,70%, τά βρώσιμα όσπρια μέ 1,28% καί τέλος τά αρωματικά καί φαρμακευτικά φυτά μέ 0,02%.

 Η πατρίδα μας γιά νά καταστεί αυτάρκης θά  πρέπει νά εξασφαλίσει τό ψωμί,τό γάλα καί τό κρέας τών παιδιών της αλλά καί ολόκληρου τού πληθυσμού της.

Οι εισαγωγές προίόντων(γάλα,κρέας,κλπ) δείχνουν τόν βαθμό εξάρτησης τής Ελληνικής οικονομίας από τήν παραγω γή—κυρίως Γερμανίας,Ολλανδίας,Γαλλίας,κλπ–πού τυγχάνουν νά είναι καί οι Δανειστές τής Ελλάδας.

Οι επιλογές τών κυβερνήσεων,ο πόλεμος τών ολιγοπωλίων,οι Πολυεθνικές καί τά Πανευρωπαϊκά  s/m (ΣΟΥΠΕΡ–ΜΑΡΚΕΤΣ),πού ελέγχουν—-μέ καθετοποιημένη παραγωγή—τροφών καί ζωοτροφών—διαπερνώντας όλο τό φάσμα τής γεωργίας καί  κτηνοτροφίας (χρηματοδότηση, ενοικίαση, λιπάσματα, τρακτέρ,κλπ), καθώς καί πλέγματα Μνημονιακών καί άλλων Ευρωπαϊκών νόμων,πού αποθαρρύνουν έως απαγορεύουν τήν εθνική παραγωγή,επέφεραν στήν πατρίδα μας τήν καταστροφή στόν γεωργοκτηνοτροφικό τομέα καί όχι μόνο.

EΛΛΕΙΨΗ   ΕΘΝΙΚΗΣ   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Χρειάζεται μιά Εθνική Στρατηγική.Πρέπει,επί τέλους,νά αποφασίσουμε ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ. Πρέπει νά αποφασίσουμε τί είδους Γεωργία θέλουμε.Δέν μπορούμε νά κάνουμε ΔΡΑΣΕΙΣ  ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. Τί Γεωργία θέλουμε ;  Πού θέλουμε νά πά με ; Οι Εβραίοι λένε:<<Θά πρέπει πρώτα νά πουλήσεις καί μετά νά παράγεις>>.Πρέπει νά αποφασίσουμε τί πρέπει  νά πουλήσουμε γιά νά αποφασίσουμε τί πρέπει νά παράγουμε. 

Αναρωτιέται ο αγρότης  καί παραγωγός: Τί  θά  πρέπει νά πράξουμε ; Ποτέ οι Αγρότες δέν έλαβαν  συμβουλές τί  καί πώς  θά παράγουν,πώς θά   γίνει  η διαχείριση  καί η προώθηση  τών προΪόντων τους. Ολα αυτά αποτελούν,αλλά καί άλλα,ένα τεράστιο κύκλο Αθέμιτου  Ανταγωνισμού (τό συγκριτικό μας  μειονέκτημα  έναντι τών ευρωπαίων αγροτών)

Ενδεικτικά νά αναφέρουμε:

*<<Μαύρη >>πώληση  χωρίς  τιμολόγια καί  Ελληνοποιήσεις.

*Αργοπορία κοινοτικών πληρωμών

*Οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετς,  σύμφωνα μέ τούς ευρωπαϊκούς  κανονισμούς πρέπει νά εξοφλούν τούς αγρότες γιά τά  προΪόντα τους  πού  πωλούν  σέ αυτά,εντός  45  ημερων.Στήν Ελλάδα  τά σουπερμάρκετς  εξοφλούν τούς αγρότες  μετά από  έξι  (6) μήνες,Ποτέ η Ελλάδα δέν εφάρμοσε αυτούς τούς κανονισμούς.

*Καμμία προστασία  από  καιρικές  καταστροφές  σέ πολλές περιπτώσεις,αφού αποζημιώνονται μερικώς  καί μέ μεγάλη καθυστέρηση από τούς Κρατικούς ασφαλιστικούς  φορείς, κλπ

Προτάσεις  από τούς Οργανωμένους  Παραγωγούς καί Συνεταιρισμούς  υπάρχουν,ΑΡΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΝΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΟΒΑΡΑ. Γραφειοκρατία  καί άρνηση παντού.ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΜΕ  ΚΑΝΕΝΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ.

Τό υπουργείο  Γεωργίας (Αγροτικής Ανάπτυξης) δέν θέλει νά τό αναλάβει  κανείς.Οπως δέ μού έλεγε  παλιός κοινοβουλευτικός όταν επρόκειτο νά σχηματισθεί μιά κυβέρνηση,ήταν τό μόνο Υπουργείο πού έμενε στά <<αζήτητα>>.Γίνονταν  ομηρικοί  καυγάδες γιά τό ποιός   ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟ !…Καταλαβαίνετε,λοιπόν,τόν <<ενθουσιασμό>>τού  τελικά νέου Υπουργού    Γεωργίας  γιά δουλειά !…Ετσι ο μέσος όρος   θητείας φθάνει τούς  14—16  μήνες.Μάλιστα,επί κυβερνήσεων  Ανδρέα Παπανδρέου  τά πράγματα γίνανε  χειρότερα,αφού επί τών δύο πρώτων κυβερνήσεών ,τού ΠΑΣΟΚ,(δύο τετραετίες) έγιναν 16(δεκαέξι) ανασχηματισμοί η αναδομήσεις,όπως ο ίδιος τίς αποκαλούσε,δηλαδή,κάθε 6(έξι)μήνες καί ένας ανασχημα τισμός!…Πώς νά μή  γελάνε  οι Ευρωπαίοι <<φίλοι μας >>…Επίσης,ενώ υπάρχει αρκετό επιστημονικό δυναμικό στίς Δημόσιες  Υπηρεσίες, (Υπουργεία    καί Περιφέρειες),γεωπόνοι,κτηνίατροι,κλπ,,εν τούτοις τό προσωπικό αυτό δέν απασχολείται στήν παραγωγή, γεωπόνοι  μέ τόν  αγρότη στό χωράφι καί κτηνίατροι μέ τόν κτηνοτρόφο στόν στάβλο.Απλά τό δυναμικό αυτό έχει  καταντήσει  μιά υπηρεσία διεκπεραίωσης ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ,  Ανάπτυξη στά <<χαρτιά>>!..Παρά τίς κάποιες προσπάθειες  η  Διαχείριση τής  Αγροτικής  Πολιτικής  είναι  συγκεντρωτική αλλά   καί κατακερματισμένη.

Αναρωτιέται ο απλός πολίτης γιατί  άραγε δέν έχουμε αξιοποιήσει όλες τίς δυνατότητές μας ;Δυστυχώς,η απάντηση είναι ότι τό Κράτος είναι <<καλά οργανωμένο>>νά υπονομεύει  κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια πού θά προωθούσε τήν αληθινή ανάπτυξη σέ αυτή τήν χώρα (βλέπε Ν. 1043/1980  γιά τά πανωτόκια  τών Τραπεζών),ο οποίος κατέστρεψε εκατοντάδες βιομηχανικές τουριστικές, ξενοδοχειακές,κλπ.επιχειρήσεις,Καί σήμερα,μετά τά αιματοβαμμένα δεκαετή Μνημόνια καί εν συνεχεία τήν  πανδημία τού COVID,πού ο Ελληνικός λαός καταστράφηκε οικονομικά καί κοινωνικά(πλήν λίγων  προσκυνημένων).τώρα,λοιπόν ,πού  χρειάζονταν γενναίες πολιτικές, οι <<κυβερνήσεις του>>τόν παραδίδουν στά Τραπεζικά όρνεα νά τού αρπάξουν ακόμη καί τό τελευταίο καταφύγιό του ,τό σπίτι του.

Τελευταίο παράδειγμα,αυτό πού συμβαίνει  μέ τό λεγόμενο <,<ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ>>,πού στίς επιλέξιμες δαπάνες,περιλαμβάνονται,κυρίως,επενδύσεις σέ Εισαγόμενη τεχνολογία καί ΑΠΕ.Γιά τόν Πρωτογενή καί Δευτερογενή τομέα  ΟΥΔΕΝ !!! Φυσικά,τοίς κείνων ρήμασι πειθόμενοι.τό μεγαλύτερο μέρος τών κονδυλίων(μέρος αυτών  σέ Δάνεια) θά επιστρέψουν στή Βόρεια Ευρώπη,αφού τά σχετικά έργα θά εκτελεσθούν από μεγάλες Πολυεθνικές.  

Τό πρόβλημα,όμως, δέν λύνεται μέ πυροσβεστικές παρεμβάσεις καί μέ σχεδιασμούς στό <<γόνατο>> πού είναι η ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ  ΑΞΙΑ  ΑΓΑΘΩΝ, Εδώ ,λοιπον, θά έπρεπε  νά σημάνει Συναγερμός,νά κληθούν όλες οι πολιτικές καί κοινωνικές δυνάμεις γιά ένα ΠΛΑΤΥ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ  ΓΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Καμμιά κυβέρνηση μόνη της δέν μπορεί  νά επιλύσει αυτό τό πρόβλημα  μέσα σέ μιά  τετραετία  κυβερνητικής θητείας  της.

Ομως,δέν υπάρχει  η πολιτική βούληση  νά γίνει έστω μιά προσπάθεια.Βλέπετε οι <<,μαθητευόμενοι μάγοι>> τής κυβέρνησης τής ΝΔ  έχουν ριζώσει γιά τά καλά καί μάς οδηγούν στό γκρεμό,Φυσικά τά ίδια  έπρατταν,ωσαύτως καί  ο ΣΥΡΙΖΑ  καί τό ΠΑΣΟΚ, Γιατί μιά τέτοια συγκροτημένη πολιτική θά δεσμευε.καί τήν επόμενη κυβέρνηση,ακόμη καί  αν  ανήκει σέ άλλο κόμμα, Αλλά είπαμε.τό δόγμα είναι <<μόνο εμεις>>!!!.

<,<ΤΩΝ  ΦΡΟΝΙΜΩΝ  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ….>>

<<Τών φρονίμων τά παιδιά πρίν πεινάσουν μαγειρεύουν>>,λέει η παροιμία.Καί  στόν αντίποδά της –τών αφρόνων>>οι κυβερνήσεις διακινδυνεύουν τήν διατροφική μας υστέρηση,καθώς μόλις τώρα ανακαλύπτουν τί σημαίνει διατροφική επάρκεια,παραγωγική αυτάρκεια,στρατηγικά αποθέματα τροφίμων,έλεγχος  στά κερδοσκοπικά κυκλώματα,πού διογκώνουν καί οξύνουν τήν επερχόμενη επισιτιστική κρίση.

Ομως η αναγκαία ρήξη είναι αυτονόητα Στρατηγική Εθνικής Ανεξαρτησίας  καί όχι <<Διαχειριστικής Υποτέλειας>>.

Επίσης,οι επιδοτήσεις δέν αποτελούν λύση,αλλά ακριβώς τό αντίθετο– αφού επικεντρώνονται σέ καλλιέργειες  πού δέν χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ολοκληρωμένες κάθετες Αλυσίδες  παραγωγής—από τό χωράφι μέχρι τόν τελικό καταναλωτή  καί τίς εξαγωγές(π.χ. βαμβάκι πού τό εξάγουμε στήν Τουρκία,γιά νά μάς πουλήσει μετά ενδύματα,κλπ).Ετσι.ποτέ δέν θά ξαναγεννηθεί η κλωστουφαντουργία μας μέ αυτή τήν τακτική.Τό ίδιο καί μέ τήν ζάχαρη,όπου τώρα εισάγουμε από τήν Γερμανία,όχι από τεύτλα(πού εμείς καλλιεργούσαμε),αλλά από ζαχαροκάλαμο,πού κανείς μας δέν ξέρει πώς καί  πού παράγεται Καί στά 5 (πέντε)εργοστάσιά μας ζάχαρης έχουν φωλιάσει κουκουβάγιες καί τά χωράφια παραμένουν χέρσα.

Η ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ  ΘΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σύμφωνα μέ τό Βασικό Σενάριο τού Μακροπόθεσμου Προγράμματος πού αξιολογείται θετικά (!) από τό Ευρωπαiκό  Συμβούλιο,η Ελλάδα υποχρεούται σέ Βαριά Δημοσιονομική Προσαρμογή..Δυστυχώς,ο δρόμος θά παραμείνει ανηφορικός λόγω τής  κλιμάκωσης τών Πρωτογενών Πλεονασμάτων,τό 2024  2,8%  καί 2025  3,7%

Σύμφωνα μέ μελέτη τού ΚΕΠΕ αλλά καί άλλων Δεθνών όργανισμών,υπάρχουν μπροστά μας 3(τρείς) Παγίδες:

ΠΡΩΤΗ  ΠΑΓΙΔΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Οφείλεται στήν παγίδα στασιμότητας πού έχει πέσει η η Ελλάδα λόγω τής δέσμευσής της γιά υψηλά Πρωτογενή Πλεονάσματα,προκειμένου νά γίνει τό Χρέος της Βιώσιμο,κρατώντας έτσι τήν χώρα <<δέσμια σέ συνθήκες ύφεσης>>

Πρόβλεψη Διεθνών Οργανισμών:Ρυθμός   Ανάπτυξης στήν Ελλάδα μόλις τό 1,25% έως τό 2060 (έναντι  2,5% στίς υπόλοιπεςχώρες τής Ευρωζώνης).Σταδιακά οι Ελληνες θά γίνονται φτωχότεροι καί  θά υποβιβάζεται  η Ελλάδα εισοδηματικά !…

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΓΙΔΑ:  Δημογραφική υστέρηση

Οφείλεται στή γήρανση καί συρρίκνωση τού πληθυσμού—-συνδυασμός τής μετανάστευσης τών νέων(brain  drain) καί τού χαμηλού δείκτη γονιμότητας,γεγονός πού  μάς καθιστά  τήν δεύτερη πιό γερασμένη χώρα στήν Ευρώπη.

ΤΡΙΤΗ ΠΑΓΙΔΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Αφορά τούς κανόνες Δικαίου,τήν αποτελεσματικότητα τής Δημόσιας Διοίκησης  καί τήν πάταξη τής διαφθοράς(Ελλάδα,η χειρότερη  χώρα τής Ευρωζώνης).

Μιά χώρα  μέ εθνική αξιοπρέπεια καί αξιοκρατία δέν θά έπεφτε τόσο χαμηλά,πού γιά τά αυτονόητα ενός ευνομούμενου κράτους  νά έρχονται οι Δανειστές νά <<μάς βάλουν σέ τάξη>>!… Αλλά ένα πολιτικό σύστημα  ταυτισμένο  μέ τήν διαπλοκή,τήν κομματοκρατία καί τά <<δικά μας παιδιά>>,δέν διανοείται νά κόψει τόν ομφάλιο λώρο μέ τούς ολιγάρχες. Ιδιες οικογένειες,ίδιοι κουμπάροι !

Τέλος,στά Δεινά μας νά αναφέρω λίγα λόγια γιά τήν ΑΑΔΕ (Ανεξάρτηση  Αρχή  Δημοσίων Εσόδων),πού καθόλου δέν είναι Ανεξάρτητη.Η  ΑΑΔΕ  επεβλήθη  από τούς Δανειστές στίς κυβερνήσεις μας καί αποτελεί ένα ανεξέλεγκτο μηχανισμό καί <<Δούρειο Ιππο>> τών Γερμανών.

Απαιτείται Επαναδιαχωρισμός ΤΩΡΑ  τής Φορολογικής Δοίκησης σέ ΣΔΟΕ καί ΓΓΔΕ(πού τώρα ονομάζεται ΑΑΔΕ),τής οποίας  η  Διοίκηση διορίζεται  μόνο από τούς Δανειστές καί αναφέρεται μόνο σέ αυτούς,χωρίς νά έχει δικαίωμα η Ελληνική κυβέρνηση νά ενημερώνεται γιά τήν ΙΔΙΑ της τήν Οικονομία. ΑΥΤΗ  Η  ΑΝΩΜΑΛΙΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ  ΑΜΕΣΑ. Αυτά σέ συνδυασμό μέ τήν απαραίτητη κατάργηση τής Μνημονιακής Αυστηρής Εποπτείας καί τής Διαπραγμάτευσης πού μιά πατριωτική κυβέρνηση θά προβεί,οργανωμένα,τεκμηριωμένα,μέ εναλλακτικά,βιώσιμα,Σχέδια, μέ τούς Δανειστές γιά τήν δραστική μείωση τού ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΧΡΕΟΥΣ  σέ βιώσιμα καί ελεγμένα από Διεθνείς επιτροπές νόμιμα ποσά, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ   ΝΑ ΜΑΤΩΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ  7 (ΕΠΤΑ) ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ   ΓΙΑ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ,ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΙ  ΚΑΙ  ΠΑΛΙ . ΕΙΝΑΙ  ΕΝΑΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ  ΦΑΥΛΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ.Μέ μιά οικονομία πού μόνο <<στά χαρτιά>>αναπτύσσεται….

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Ο  γεωργικός  κλήρος στή χώρα μας είναι μικρός καί ώς εκ τούτου η παραγωγή από μόνη της δέν μπορεί νά εξασφαλίσει τήν βιωσιμότητα μιάς εκμετάλλευσης.Ετσι οι μικροί γεωργοί  καί κτηνοτρόφοι βιώνουν  συρρίκνωση  τού εισοδήματός τους καί πλησιάζουν στό φάσμα αφανισμού. 

Υπάρχουν  2(δύο)τρόποι γιά νά επιλέξουν:

(α)Καθετοποίηση μέσω Συνεταιριστικών Οργανώσεων  η 

(β)Καθετοποίηση  τής κάθε  επιχείρησης κατά μόνας

Η περίπτωση  (β)  είναι ένα αρκετό δύσκολο εγχείρημα καί μέ αμφίβολα αποτελέσματα..Η  ΕΕ  δέν αναγνωρίζει  τούς Συνεταιρισμούς  ώς νομικά πρόσωπα  πού θά μπορούν νά χρηματοδοτηθούν,Αναγνωρίζει,όμως,τίς Ομάδες Παραγωγών καί τίς Ενώσεις 

Παραγωγών  πού μπορούν νά χρηματοδοτηθούν.

Σκοπός: Αναδιάρθρωση τού Αγροτικού  Τομέα  μέ βελτίωση τής ανταγωνιστικότητας καί ενίσχυση τών αγροτικών εκμεταλλεύσεων  μέσω τής επίτευξης  οικονομιών κλίμακας καί αύξησης τής Προστιθέμενης Αξίας μέ έμφαση στή Μεταποίηση,Τυποποίηση προϊόντων καί διαφοροποίηση  πρός καινοτόμα προϊόντα

Θά μπορούσε η φορολόγηση τών Συνεταιρισμών  νά ήταν χαμηλότερη από αυτή τών φυσικών προσώπων,δίδοντας,έτσι,ένα κίνητρο στούς παραγωγούς–αγρότες νά διαθέσουν τό σύνολο τών προίόντων τους στούς Συνεταιρισμούς,Παράλληλα,πέρα από τά κίνητρα αυτά,πρέπει νά κινηθεί καί η διαδικασία πρός τήν κατεύθυνση εκσυγχρονισμού τους.Πάντως,η σημερινή Νομοθεσία επιτρέπει τήν μετοχική συμμετοχή ιδιωτών αλλά καί εταιρειών στούς Συνεταιρισμούς μέχρι τό 35 % στό κεφάλαιό τους.Επί πλέον,γιά ο,τι  δέν καλύπτει ο παραπάνω νόμος τής ΝΔ,παραπέμπει στόν νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών(Ν.2190/1920),Αρα παραβιάζεται εδώ η Αρχή τής Συνεταιριστικής ιδέας,ότι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί δημιουργούνται καί είναι τό εργαλείο επιβίωσης  αποκλειστικά τών αγροτών,τών χρηστών δηλαδή,τής γεωργικής γής.

Επίσης σημαντικό θέμα είναι η εκπαίδευση  καί κατάρτιση τόσο τών νέων όσο καί τών εν ενεργεία αγροτών,πού σέ αντίθεση μέ τήν  Ευρώπη,όπου τό 85%  τών αγροτών έχουν εκπαιδευθεί, στή χώρα μας μόνο τό 6% έχει κάποια γεωργική εκπαίδευση,

Ο Πρωτογενής τομέας γιά νά αναπτυχθεί έχει ανάγκη από  επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό θά μπορούσε νά επιτευχθεί μέ τήν δημιουργία Κέντρων Τεχνικής Εκπαίδευσης,όπως,πχ  τό ΚΕΡΕΜ τής Γαλλίας,η Αμερικανική Γεωργική Σχολή στήν Θεσσαλονίκης,κλπ.. Κρίνεται ακόμη απαραίτητη καί η ίδρυση αγροτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ας  τό καταλάβουν οι αρμόδιοι επιτέλους: Kάθε αγροτική περιοχή πρέπει νά διαθέτει οργανωμένη εκπαίδευση συνδεδεμένη  μέ  τίς  παραγωγικές δραστηριότητες καί δυνατότητες τής κάθε περιοχής(άλλη στήν Κρήτη,άλλη στήν Θράκη,κλπ).

ΝΕΟΙ  ΑΓΡΟΤΕΣ

Η Δημιουργία τέτοιων κέντρων κατάρτισης θά μπορούσε νά συμβάλει στήν εμπέδωση τής Συνεταιριστικής ιδέας στούς Νέους Αγρότες,μέσω τής παρουσίασης τού τί μπορούμε νά παράγουμε καί πώς,καί επίσης νά δούν ιδίοις όμμασι τί κάνουν οι Νέοι συνάδελφοί τους σέ άλλες οργανωμένες χώρες,μακρυά  από τό τραγικό παρελθόν τών δικών μας Συνεταιρισμών,πού τά κόμματα τούς κατάντησαν κυψέλες διαφθοράς καί διασπάθισης Δημοσίου καί Κοινοτικού χρήματος(πού γιά τό τελευταίο καί πάλι οι Ελληνες φορολογούμενοι πλήρωναν τόν λογαριασμό).Αν μπορεί νά τό διανοηθεί ανθρώπινος νούς τό κεντρικό Συνδικαλιστικό όργανο  τών Συνεταιρισμών είχε τά γραφεία του στήν πλατεία Κολωνακίου,όπου καί πάρκαραν τά υπερπολυτελή τζιπς τής Διοίκησης,εννοείται εξόδοις τού Κρατικού προϋπολογισμού,μέχρις ότου διελύθη η  ΠΑΣΕΓΕΣ  λόγω σκανδάλων καί διαφθοράς.

 Λοιπόν, κατ αυτόν τόν τρόπο  νέοι αλλά καί εν ενεργεία αγρότες θά μπορούν νά ενημερωθούν γιά τίς νέες τεχνικές καί νά εργάζονται μέ μεθοδικότητα καί καινοτομία.Αυτή θά είναι η νέα γεννιά  αγροτών πού θά δώσει ώθηση στήν παραγωγή καί θά μειώσει τήν ανεργία τών νέων.

Στή χώρα μας  η κατάσταση είναι ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ. Καταγράφοντααι  800(οκτακόσιοι )  ενεργοί  Συνεταιρισμοί,από αυτούς δέ   λιγότεροι από 10(δέκα) έχουν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο τών 20 (είκοσι) εκατ ευρώ.Παρατηρείται δέ μεγάλη απροθυμία γιά συμμετοχή σέ συλλογικά σχήματα καί αυτό επισημαίνεται στήν έκθεση Πισσαρίδη γιά τήν Αγροδιατροφή,

Πάντως στήν ΕΕ  τό 60% τής αγροδιατροφής ελέγχεται από Συνεργατικά σχήματα.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο ανασχεδιασμός τών καλλιεργειών είναι μιά μεγάλη συζήτηση καί θά πρέπει νά ενταχθεί  στόν Εθνικό Σχεδιασμό τής χώρας καί  ενόψει τής νέας ΚΑΠ. Είναι απαράδεκτο οι επιδοτήσεις νά είναι σχεδόν διπλασιες τού εισοδήματος από τίς γεωργικές ασχολίες. Αποτελεί απαράδεκτη στρέβλωση. Ηδη δέ η Γερμανική κυβέρνηση προτείνει τήν απεξάρτηση τών παραγωγών από τίς άμεσες ενισχύσεις καί αύξηση τού εισοδήματος τών αγροτών μέσω πρακτικών καί επενδύσεων στήν Βιολογική Παραγωγή.Ετσι επηρεάζεται καίρια ο Αγροδιατροφικός τομέας.

Δυστυχώς η χώρα μας εξακολουθεί νά μήν έχει ένα συνοπτικό  Στρατηγικό Σχέδιο. Λείπουν οι στόχοι καί ο Διάλογος μέ αποτέλεσμα νά διακυβεύονται οι ίδιες οι προοπτικές τού Αγροδιατροφικού τομέα.

Πρέπει,επομένως νά γίνει ευρύτατος καί πραγματικός Διάλογος έξω στήν Κοινωνία,καί όχι οι αποφάσεις τών υπουργών νά συντάσσονται μέ ραβασάκια τής Διαπλοκής(βλέπε τόν ψηφισθέντα Νόμο  περί  Συνεταιρισμών όπου επιτρέπεται,γιά πρώτη φορά, στό Μετοχικό Κεφάλαιό τους  νά συμμετέχουν καί εμπορικές εταιρείες ,μάλιστα  δέ,καθόλου τυχαίο,αφού μέ τό 35% πού τούς δίδεται μπορούν νά αλώσουν καί τήν Διοίκηση τού Συνεταιρισμού )(οι  περί τά οικονομικά ασχολούμενοι ξέρουν τίς μεθοδεύσεις πρός τούτο !)

Πηγή: militaire.gr

Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου