Φορολογία Μέρος (III)- οι «Τερατογενέσεις» και τα «Υπαρξιακά» Αδιέξοδα του Υπάρχοντος Φορολογικού Συστήματος


Του Γιάννη Περάκη

Θεωρείται επιβεβλημένο να τονισθεί και πρίν απο την ανάπτυξη του θέματος, ότι πίσω απο τα «ορθολογικά», «κυνικά» και αδιάσειστα στατιστικά στοιχεία και αριθμούς, κρύβονται ανθρώπινες τραγωδίες, αυτοκτονίες, καταστροφή ανθρώπινων υπάρξεων, τα ερείπια και περιουσίες μιας ολόκληρης ζωής αλλά και προγενέστερων γενεών.

Κατά συνέπεια το θέμα θα αναπτυχθεί με τον δέοντα σεβασμό που αρμόζει στούς προαναφερθέντες συνανθρώπους μας, συμεριζόμενοι τον πόνο τους.

Στα προηγούμενα κείμενα αναλύθηκαν τα:
1) Φορολογία (ΜέροςI)- Διεθνείς-Διμερείς Συμβάσεις Φορολογίας Σχέσεις Κλιμακούμενης«Μαζοχιστικής» Υποτέλειας όπου αναλύθηκαν οι διεθνείς συμβάσεις την Ελλάδας και
2) Φορολογία (ΜέροςII)- Εκτίμηση των Απωλειών κατά την διάρκεια των Μνημονίων Μέσω του Φορολογικού Συστήματος (Πρώην, Νύν και Αεί??) και οι επιπτώσεις των μνημονίων στην φοροδοτική ικανότητα των ελλήνων φορολογουμένων.
Το υπάρχον φορολογικό σύστημα έχει εξαντλήσει όχι μόνο την χρησιμότητά του αλλά στα χρόνια των μνημονίων τίκτει «τερατογενέσεις».
Τα στατιστικά στοιχεία που θα ελήφθησαν αντλήθηκαν απο τους προυπολογισμούς των προηγούμενων ετών καθώς και απο το taxisnet.
Η Δομή του Φορολογικού Συστήματος στην Ελλάδα
Οι φόροι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι φόροι εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οι φόροι στη δαπάνη.
Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται φόροι που μπορεί να αφορούν τη μεταβίβαση ή την κατοχή περιουσίας, οι οποίοι είναι δυνατό να επιβληθούν επί της συνολικής αξίας του ενεργητικού ενός προσώπου πριν ή μετά την αφαίρεση τυχόν υποχρεώσεών του (όπως ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων-ΕΝΦΙΑ).
Η ταξινόμηση των φόρων έχει γίνει όπως εμφανίζονται στούς τακτικούς προυπολογισμούς των αντίστοιχων ετών.
Μια πρώτη γεύση αποτελεί ο Πίνακας-1:
Πίνακας-1: Ταξινόμηση των Φόρων
Α. Άμεσοι Φόροι
Α 1. Φόρος Εισοδήματος
Α. 1.1- Φυσικών Προσώπων
Α. 1.2- Νομικών Προσώπων
Α. 1.3- Ειδικές Κατηγορίες Φόρων Εισοδήματος
Α. 1.4- Φόροι Περιουσίας
Α. 1.5.- Άμεσοι φόροι παρελθόντων Ετών
Α. 1.6- Εκτακτοι και Λοιποί Φόροι
Β. Έμμεσοι Φόροι
Β. 1- Δασμοί και ειδικές εισφ. εισαγωγών-εξαγωγών
Β. 3- Φόροι Κατανάλωσης Εγχωρίων Προιόντων
Β. 4- Φόροι Συναλλαγών
Β. 2- Φόροι Κατανάλωσης στά Εισαγόμενα
Β.2.1- ΦΠΑ
Β.3.1- ΦΠΑ
Β 4.1- Μεταβίβαση Κεφαλαίων
Β.3.2- Καύσιμα
Β 32.3- Καπνά
Β.42- Τέλη Χαρτοσήμου
Β.2.2- Τέλη Ταξινόμησης Αυτοκινήτων
Β.3.4- Τέλη Κυκλοφορίας
Β.3.5- Ειδικά Τέλη και Εισφορές Αυτοκινήτων
Β 5.3- Λοιποί Εμμεσοι Φόροι
Β 3.26- Λοιποί
Η ταξινόμηση των Φόρων Βάσει του Τακτικού Προυπολογισμού

Τα αδιέξοδα του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος
1ο) Αδιέξοδο
Τα φορολογικά έσοδα σε δισ. ευρώ δεν αυξήθηκαν, αλλά μειώθηκαν οριακά σε σχέση με τα προ μνημονίων επίπεδα (από τα 92,5 δισ. ευρώ το 2009 στα 89,6 δισ. ευρώ το 2018).
Ωστόσο, στην Ελλάδα «η αστάθεια της φορολογικής πολιτικής επηρέασε όλους τους κύριους τύπους φόρων». Παράδειγμα οι συνεχείς από το 2010 ανατροπές στην εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ, αλλά και τις «πολλαπλές μεταρρυθμίσεις» όσον αφορά τον καθορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, την τήρηση βιβλίων, τους φορολογικούς ελέγχους ή τα πρόστιμα.
Ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.-Νόμος 2238/1994) τροποποιήθηκε 425 φορές με 34 νόμους κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων προγραμμάτων (2010-2014). Μέσα από τις 2 πρώτες διαπραγματεύσεις του 3ου Μνημονίου ήρθαν 32 φορομπηχτικά μέτρα, ενώ αν προστεθούν και τα 4 που θεσπίστηκαν το 2017 με τη 2η αξιολόγηση ο «λογαριασμός»φτάνει σε 36 εισπρακτικές «παρεμβάσεις». Και τούτο χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ασφαλιστικά «χαράτσια» αλλά και όσα έχουν συμφωνηθεί για τη μνημονιακή εποχή της αυξημένης επιτήρησης.
Σημαντικές Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της περιόδου 2010-2017
·                                 Αύξηση κλιμάκων από 4 σε 9. Πιο προοδευτική αύξηση συντελεστών και αύξηση ανώτατου συντελεστή.
·                                 Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών: Μείωση εισφορών κατά 1,1% (Ν.4254/2014).
·                                 Αφορολόγητο όριο σε συνδυασμό με προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.
·                                 Θέσπιση τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος.
·                                 Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος και επέκταση χρήσης ταμειακών μηχανών σε λαϊκές αγορές, ταξί, περίπτερα, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
·                                 Αύξηση προκαταβολής φόρου στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα από 75% σε 100%.
·                                 Καθιέρωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο καθαρό ατομικό εισόδημα άνω των €12.000 (Ν. 3986/2011).
·                                 Μείωση αφορολόγητου εισοδήματος από €12.000 σε €5.000 και αριθμού κλιμάκων από 9 σε 8.
·                                 Εισαγωγή φορολογικού συντελεστή 10% για το κλιμάκιο εισοδήματος €5.001 -€12.000. Για νέους έως και 30 ετών, συνταξιούχους άνω των 65 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες, αφορολόγητο €9.000
·                                 Ενσωμάτωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και παγίωσή της (Ν.4387/2016).
·                                 Ενίσχυση του ρόλου των τεκμηρίων διαβίωσης, τα οποία αυξήθηκαν κατά 30% κατά μέσο όρο για τις κατοικίες και κατά 60% για τα αυτοκίνητα.
·                                 Ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών: Αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης: από 10% επί του καθαρού εισοδήματος ανεξαρτήτως των ετών ασφάλισης σε 14% για τα πρώτα δύο έτη ασφάλισης, 17% για τα επόμενα τρία έτη και 20% μετά το πέμπτο έτος ασφάλισης (Ν. 4387/2016).
·                                 Καθιέρωση τέλους επιτηδεύματος για επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, ανεξαρτήτως του εισοδήματός τους (Ν.3986/2011).
·                                 Αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος (Ν.4387/2016).
·                                 Κατάργηση αφορολόγητου εισοδήματος και θέσπιση έκπτωσης φόρου εισοδήματος (Ν.4172/2013 – αναθεώρηση Κ.Φ.Ε.).
·                                 Κατάργηση μείωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες αν δεν πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα.
·                                 Περιορισμός κλιμακίων φορολογίας εισοδήματος από 8 σε 3 και αλλαγή συντελεστών (Ν.4172/2013 - αναθεώρηση Κ.Φ.Ε.).
·                                 Κατάργηση μείωσης 1,5% φόρου εισοδήματος που παρακρατείται στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις
·                                 Κατάργηση πολλών κατηγοριών δαπανών για τις οποίες υπήρχε έκπτωση φόρου (Ν.4110/2013).
·                                 Μείωση έκπτωσης φόρου για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, με εφαρμογή από 1.1.2020 (Ν.4472/2017).
·                                 Κατάργηση πρόσθετου αφορολόγητου για τα παιδιά και αντικατάσταση από οικογενειακά επιδόματα που χορηγούνται µε αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.
·                                 Διεύρυνση αφορολόγητου ορίου για την εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και μείωση των συντελεστών για εισοδήματα μέχρι €65.000.
Οπως αποδεικνύεται στον Πίνακα-2, παρά την«καταιγίδα» των 36 φόρων τα τακτικά φορολογικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,20 δισ. ευρώ. Λόγω της αύξησης των μη φορολογικών εσόδων κατά 1,89 δις. ευρώ, η μείωση περιορίσθηκε στα 0,32 δις. ευρώ.


Πίνακας 2. Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού μεταξύ των ετών 2007-2016 σε δις.. ευρώ
Είδος Φόρου/ Ετος
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2009-2016
Άμεσοι φόροι
19,80
20,90
21,40
20,20
20,30
21,10
20,10
20,50
19,80
21,80
0,41
Έμμεσοι φόροι
28,60
30,20
28,30
31,00
28,60
26,10
24,60
23,80
23,80
25,70
-2,61
Φόροι κατανάλωσης εγχωρίων
22,20
23,80
23,80
27,20
25,10
21,10
21,50
20,80
20,80
22,20
-1,58
Φόροι Συναλλαγών
2,20
2,10
1,50
1,10
0,90
0,70
0,80
0,60
0,60
0,50
-0,92
Μεταβίβαση Κεφαλαίων
1,30
1,10
0,80
0,70
0,50
0,40
0,50
0,30
0,30
0,20
-0,60
Σύνολο φορολογικών εσόδων
48,40
51,10
49,70
51,30
49,00
47,20
44,60
44,20
43,50
47,50
-2,20
Μη φορολογικά έσοδα
3,40
4,20
3,70
4,90
6,50
4,30
6,90
5,80
6,00
5,60
1,89
Σύνολο εσόδων τακτικού προϋπολογισμού
51,80
55,30
53,40
56,20
55,40
51,50
51,50
50,00
49,50
53,10
-0,32
 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.


Εννοείται ότι η μείωση αυτή είχε και έχει σοβαρό αντίκτυπο στις κοινωνικές δαπάνες και παροχές όπως υγεία, παιδεία κλπ.
2ο) Αδιέξοδο
Μείωση της φορολογητέας ύλης παρά την αύξηση του αριθμού των φορολογουμένων κατά 524.000. Η μείωση της φορολογητέας ανέρχεται σε 23,1 δις. ευρώ (ποσοστιαία μείωση 23,5%).
Πίνακας 3.- Σύγκριση Αριθμού Φορολογουμένων και Δηλωθέντων Εισοδημάτων μεταξύ των ετών 2011 και 2016
Ετήσιο Εισόδημα σε ευρώ
Αριθμός Φορολογου-μένων το 2016
Αριθμός Φορολογου-μένων το 2011
Μεταβολή Αριθμού Φορολογου-μένων 2011-2016
Δήλωσαν Συνολικά το 2011   ( σε δισ. ευρώ)
Δήλωσαν Συνολικά το 2016   ( σε δισ. ευρώ)
Μεταβολή Δηλωθέντων Εισοδημάτων 2011-2016
0-12.000
3.978.000
2.782.288
1.195.712
15,3
16,5
1,2
12.000-20.000
1.140.000
1.258.528
-118.528
19,6
17,8
-1,8
20.001, 00-50.000
955.000
1.356.817
-401.817
41,4
28,2
-13,2
50.000-100.000
107.000
244.884
-137.884
15,9
6,9
-9,0
100.000 και άνω
25.000
38.549
-13.549
5,8
5,5
-0,3
Σύνολο
6.205.000
5.681.066
523.934
97,9
74,9
-23,1
Πηγή: ΑΑΔΕ
Στον Πίνακα-3 εμφανίζονται οι αποδείξεις του εισπρακτικού αδιεξόδου του υπάρχοντος ληστρικού φορολογικού συστήματος. Η μοναδική «διέξοδος» σ’ αυτόν τον παραλογισμό βρίσκεται στην μείωση του αφορολογήτου. Αυτός είναι ο λόγος που η τρόικα επιμένει στην «διεύρυνση» της φορολογικής βάσης.
Το σημαντικότερο συμπέρασμα στον πίνακα αυτό είναι η φτωχοποίηση ενός μεγάλου αριθμού των φορολογουμένων, λόγω της μείωσης της φορολογητέας ύλης.
Αλλο φυσικό επακόλουθο αποτελεί και η μείωση κατά 520.000 (118.528+401.817) των φορολογούμενων στην κλίμακα του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος των 12.000,00 έως 50.000,00 ευρώ.
Μείωση επίσης καταγράφεται κατά 137.884 φορολογούμενων στην κλίμακα 50.000,00-100.000,00 ευρώ.
Μείωση επίσης καταγράφεται σε 13.549 φορολογούμενους στην κλίμακα των 100.000,00 και άνω.
Oι «τερατογενέσεις» του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος
Η ανάλυση του Πίνακα 4, αποκαλύπτει και μια άλλη παράμετρο των αλλαγών στα χρόνια των μνημονίων. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αλλαγών στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, αλλά και των «τερατογενέσων»:

Πίνακας 4. Ποσοστιαία Κατανομή Αριθμού Φορολογουμένων Φυσικών Προσώπων Ανά Βασική Πηγή Εισοδήματος μεταξύ των ετών 2005-2015
Ετος
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Μεταβολή μεταξύ των ετών 2005-2015
Συνταξιούχοι
27,20%
27,40%
27,70%
28,00%
28,50%
29,40%
31,20%
31,40%
33,40%
32,80%
32,40%
5,20%
Μισθωτοί
36,00%
36,20%
36,10%
35,80%
35,20%
34,00%
31,60%
28,90%
29,20%
31,60%
32,90%
-3,10%
Γεωργοί-Κτηνοτρόφοι-Αλιείς
7,50%
7,20%
7,10%
6,90%
6,90%
6,80%
6,50%
6,30%
6,40%
4,60%
4,50%
-3,00%
Ασκούντες Επιχειρηματική Δραστηριότητα
18,60%
18,80%
18,80%
18,80%
18,00%
18,00%
17,00%
15,40%
12,30%
11,20%
10,70%
-7,90%
Εισοδηματίες
10,70%
10,40%
10,40%
10,50%
11,30%
11,90%
13,70%
18,00%
18,70%
19,80%
19,60%
8,90%
Σύνολο
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
Πηγή: ΑΑΔΕ.

1η) «τερατογένηση»
Οι συνταξιούχοι αυξήθηκαν κατά 5,2%, εν αντιθέσει των μισθωτών που μειώθηκαν κατά 3,1%.
Εδώ υπεισέρχονται οι παράγοντες της ανεργίας, της οικονομικής «εξορίας» των παιδιών μας στο εξωτερικό. Το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο θα ενταθεί στο μέλλον (μείωση των γεννήσεων) και γήρανση του πληθυσμού με απρόβλεπτες συνέπειες.
2η) «τερατογένηση»
Η εξόντωση της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας είναι εμφανής με την μείωση κατά 3%. Ο λόγος της μείωσης αυτής είναι βάσει της ΕΛΣΤΑΤ (Ερευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων έτους 2016):
Διάρθρωση γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
α) Αριθμός γεωργικών εκτάσεων σε χιλάδες στρέμματα:
Συγκεκριμένα, η συνολική χρησιμοποιούμενη έκταση ανέρχεται σε 31.526 χιλ. στρέμματα το 2016 ενώ σε 33.815 χιλ. στρέμματα το 2013 και σε 34.779 χιλ. στρέμματα το 2009 (μείωση 3.253 χιλ. στρεμ. ποσοσταία μείωση 9% μεταξύ των 2009 και 2016).
β) Ζωικό κεφάλαιο:
Σε ότι αφορά τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων συγκρίνοντας το 2016 με το 2013 παρουσιάζουν:
Mείωση στα προβατοειδή κατά 5,1%, στα αιγοειδή κατά 13,3%, στούς χοίρους κατά 18,9%, στα πουλερικά κατά 24,2% και τα βοοειδή κατά 5,1%.
3η) «τερατογένηση»
Στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα εκεί όντως έγινε «σφαγιασμός» και εξανδραποδισμός με μείωση κατά 7,9%.
Οι ευνοούμενοι φαίνονται να είναι οι εισοδηματίες που αυξήθηκαν κατά 8,9%.
Θεωρείται απορίας άξιον πως οι αντίστοιχοι επιστημονικοί φορείς όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Δικηγορικός Σύλλογος κλπ, δεν προέβησαν σε αφαίρεση αδείας άσκησης επαγγέλματος στους διατελέσαντες υπουργούς οικονονομικών, εκτός αν θεωρούν ότι έχουν επιτύχει στην αποστολή τους.
Ολοκληρώνοντας το τρίτο μέρος του θέματος φορολογία, αυτό που μπορεί να ειπωθεί με βαβαιότητα είναι ότι με την υπάρχουσα «ανάπτυξη» και την οικονομία εγκλωβισμένη στα μνημόνια δεν υπάρχει καμμιά προοπτική φορολογικής ελάφρυνσης ή ελπίδα ανάπτυξης αυτής της λεηλατημένης πατρίδας.

* Γιάννης Περάκης, Οικονομολόγος

Πηγή: sxedio-b.grΔρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου