Παγίδα ο εξωδικαστικός μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών


Του Αναστάσιου Κώνστα *

Όποιος μπει στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, αποκαλύπτει σε όλους τους πιστωτές του όλα τα περιουσιακά και οικονομικά στοιχεία. Οι τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες να του υποβάλλουν πρόταση, ούτε να αποδεχθούν τη δική του. 

Αν λοιπόν του κάνουν πρόταση μη βιώσιμη και την απορρίψει, γνωρίζοντας πια το ύψος όλων των οφειλών του δανειολήπτη και έχοντας το τεκμήριο της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στη ρύθμιση που του πρότειναν, άνετα θα μπορούν να τον κηρύξουν σε πτώχευση

Ιδίως τα funds που έχουν πάρα πολλά κόκκινα δάνεια και αποφεύγουν κατά κανόνα τις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, δεν έχουν κανένα λόγο να συναινέσουν σε οποιαδήποτε πρόταση ρύθμισης του εξωδικαστικού μηχανισμού, που δεν τους αρέσει. 

Προσοχή λοιπόν! Ο συνδυασμός εξωδικαστικού μηχανισμού και νέου Πτωχευτικού Κώδικα είναι μεγάλη και θανατηφόρα παγίδα.


* Αναστάσιος Κώνστας
Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω
ΜΔΕ Εμπορικού Δικαίου 


Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου