Επιχειρείται δέσμευση της περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

 

Ανακοίνωση του οικείου Συλλόγου

Στο νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον ευφάνταστο τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», η Κυβέρνηση επιχειρεί να δεσμεύσει την κινητή και ακίνητη περιουσία του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Περιουσία η οποία έχει αποκτηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από κληροδοτήματα (διαθήκες) και από τις καταθέσεις των μετόχων (δημοσίων υπαλλήλων). Ιδιοκτήτες της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΜΤΠΥ είναι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, χήρες, χήροι, ορφανά και ανάπηρα τέκνα. Παρέμβαση σε αυτήν συνιστά ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ των περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 35 §1 «Η διαχείριση και αξιοποίηση μέρους ή του συνόλου των χρηματοοικονομικών προϊόντων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), καθώς και η σύνταξη σχετικών προτάσεων και μελετών, μπορούν να ανατεθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ, στην ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273) με την επωνυμία “Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης – Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών”». Μόνο που, σύμφωνα με το καταστατικό της εν λόγω Α.Ε., σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση και η αξιοποίηση του Ειδικού Κεφαλαίου του e- EΦΚΑ και η πραγματοποίηση επενδύσεων σε κινητές αξίες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Το ΜΤΠΥ είναι Aποκεντρωμένη Yπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, είναι αυτοδιοικούμενο, με δικό του προϋπολογισμό, με ίδια κεφάλαια και όχι Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Το 5% των καταθέσεων του Ταμείου είναι διαθέσιμο για επενδύσεις βάσει του νόμου και αυτό μπορεί να το διαχειριστεί άψογα το ΜΤΠΥ.

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 35 §2 «Η διαχείριση και αξιοποίηση μέρους ή του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΠΥ, καθώς και η σύνταξη σχετικών προτάσεων και μελετών μπορούν να ανατεθούν, με απόφαση του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ, στην ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 10 του ν. 4892/2022 (Α΄ 28) με την επωνυμία “Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) Μονοπρόσωπη Α.Ε.”».

Η ακίνητη περιουσία του ΜΤΠΥ περιλαμβάνει 1 οικόπεδο και 10 κτίρια, εκ των οποίων 5 είναι διατηρητέα ιστορικά κτίρια. Είναι 100% εκμισθωμένα , αποφέρουν 5,2 εκατ. ετήσια έσοδα από μισθώματα. Η ετήσια δε απόδοση ΕΝΦΙΑ στο Ελληνικό Δημόσιο είναι 1,6 εκατ. Ποιος ο λόγος, λοιπόν, να δοθεί η διαχείριση στην εν λόγω Α.Ε;

Μέχρι και δικαίωμα εκποίησης της περιουσίας έχει η παραπάνω. Α.Ε. σύμφωνα με το καταστατικό τους. Μάλιστα, οι υπάλληλοι των Α.Ε. και οι ίδιες οι Α.Ε. δεν εμπίπτουν στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ούτε και στον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Δηλαδή, οι υπάλληλοί τους δεν λογοδοτούν και δεν ελέγχονται όπως οι υπάλληλοι, αλλά και οι μέτοχοι του ΜΤΠΥ. Άρα, οι μέτοχοι αλλά και οι υπάλληλοι του Ταμείου δεν θα έχουν πληροφόρηση σχετικά με τις ενέργειες των ως άνω Ανωνύμων Εταιρειών.

Ο τρόπος υλοποίησης των ως άνω σχεδίων είναι η νομοθέτηση θέση Διοικητή στο ΜΤΠΥ. Οι υπερεξουσίες που δίνονται στην προτεινόμενη στο Νομοσχέδιο θέση του Διοικητή είναι ανήκουστες και καταστρατηγούν κάθε έννοια χρηστής διοίκησης, ενώ τα προσόντα που περιγράφονται είναι μηδαμινά και στα κωλύματα διορισμού του δεν υπάρχουν καν πειθαρχικά ή άλλα ποινικά παραπτώματα, παρά μόνο αυτά του άρθρου 69 του ν. 4622/2019.

Για όλους αυτούς του λόγους, ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/10/22 σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλους τους συνταξιούχους και τους μετόχους, αλλά και τους απλούς πολίτες, που τους ενδιαφέρει η τήρηση της Δημοκρατίας και του Σεβασμού στους Πολίτες, έξω από το κτίριο του ΜΤΠΥ, Λυκούργου 12, και ώρα 1.00 μ.μ.

Το ΔΣ των Υπαλλήλων του ΜΤΠΥ

Πηγή: flynews.gr

Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου