Επαναστατική επιστημονική ανακάλυψη!...

Του Σταύρου Κατσούλη

Επιστήμονες στο CERN, ανακάλυψαν σήμερα ένα νέο σωματίδιο, τελείως άγνωστο στην επιστήμη μέχρι τώρα. Λέγεται Ανθρωπόνιο. Απ’ ό,τι γνωρίζουν οι επιστήμονες μέχρι στιγμής, το σωματίδιο αυτό εκτός από τα χαρακτηριστικά της μάζας και του φορτίου, έχει και κάποια νέα, τα οποία ονόμασαν χρησιμοποιώντας τις μακροκοσμικές έννοιες «ευημερία» και «πόνος», δύο ιδιότητες που είναι πρωτοφανείς στο κβαντικό επίπεδο.

Ίσως το πιο συναρπαστικό χαρακτηριστικό του ανθρωπονίου είναι ότι αυτές οι δύο ποσότητες καθώς και οι κλασσικές στα ανθρωπόνια είναι μεταβλητές, ανάλογα με την κατάσταση και θέση του σωματιδίου.

Όταν μικρός αριθμός τους δεν κινείται, σταθερά η ευημερία τους τείνει προς το μηδέν και ο πόνος τους τείνει προς το άπειρο ενώ σταδιακά τα φορτία αυξάνονται και η μάζα τους μειώνεται.

Όταν μικρός αριθμός τους κινείται, τότε η ευημερία τους τείνει προς το συν ένα και ο πόνος τους τείνει προς το πλην ένα και σταδιακά τα φορτία μειώνονται και η μάζα τους αυξάνεται.

Όταν μεγάλος αριθμός δεν κινείται, τότε η ευημερία τους τείνει προς το μηδέν, και το πόνος τους στο άπειρο, τα φορτία ισούνται με άπειρο και η μάζα γίνεται τόση που μετατρέπεται σε μαύρη τρύπα που τα καταπίνει όλα και εξαφανίζεται.

Όταν μεγάλος αριθμός κινείται, τότε η ευημερία τους τείνει προς το άπειρο, ο πόνος προς το μηδέν, η μάζα και τα φορτία εξισορροπούν μεταξύ τους.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ήταν σχεδόν αδύνατον να εντοπίσουν το ανθρωπόνιο, διότι τα περισσότερα ανθρωπόνια, βρίσκονται συνήθως ακίνητα και σε μικρές ομάδες, ή αν ήταν μεγάλες ακίνητες ομάδες, έχουν εξαφανιστεί τελείως στις μαύρες τους τρύπες.

Επίσης, αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που θεωρούν ότι εάν οι κοινωνίες κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται τα ανθρωπόνια και τους λόγους, ένα τέτοιο γεγονός θα ήταν επανάσταση και θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο για πάντα...

Δρόμος ανοιχτός

1 σχόλιο :