Ανυπομονησία Παιδική Ασθένεια του Νεοφιλευθερισμού ή όταν η Επί Παραγγελία Εκτιμήσεις Θυμίζουν Τις Προφητείες του Αγ. Παίσιου


Του Γιάννη Περάκη

Το «thinktank» του ΣΕΒ το Ιδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), δημοσίευσε τα
αποτελέσματα ερευνών οικονομικής συγκυρίας Ιούλιος-2019 (01-08-2019). Τα θέματα που αναπτύσει μεταξύ άλλων είναι και τα παρακάτω:
  1. 1)Οικονομικό κλίμα (Ελλάδα–ΕΕ-28–Ευρωζώνη)
  2. 2)Βιομηχανία-Κατασκευές-Λιανικό εμπόριο-Υπηρεσίες
  3. 3)Καταναλωτική Εμπιστοσύνη (Ελλάδα-ΕΕ-28-Ερωζώνη)
1.Α) Ε.Ε-Ευρωζώνη:

Ήπια υποχώρηση στον δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη, αλλά και στην ΕΕ. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο υποχώρησε στην Ευρωζώνη κατά -0,6 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 102,7 μονάδες όπως και στην ΕΕ (μείωση κατά -0,3 μον.). Πιο συγκεκριμένα, η πτώση του δείκτη στην Ευρωζώνη εκπορεύεται κυρίως από την επιδείνωση του κλίματος στις Κατασκευές (-2,6), στη Βιομηχανία (-1,8), στο Λιανικό εμπόριο (-0,8) και στις Υπηρεσίες (-0,4), ενώ αντίθετα ανοδική ήταν η πορεία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (+0,6). Όσον αφορά στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο δείκτης υποχώρησε πιο έντονα στην Γερμανία (-2,4), παρέμεινε αμετάβλητος στην Γαλλία, ενώ θετικά κινήθηκε στην Ολλανδία (+1,7) στην Ιταλία (+1,4) και στην Ισπανία (+0,6). Στην ΕΕ, η ηπιότερη υποχώρηση των προσδοκιών προκύπτει κυρίως ως αποτέλεσμα της οριακής υποχώρησης του δείκτη στην Πολωνία (-0,8) και στο Ην. Βασίλειο αντίστοιχα.

Σε τομεακό επίπεδο, αναλυτικότερα:

Στη Βιομηχανία, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -7,9 και -7,4 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα.
Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +7,8 και +10,6 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα.
Στο Λιανικό Εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -1,6 και -0,7 μονάδες αντίστοιχα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη.
Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών κινήθηκε στις +2,6 και +3,2 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για την απασχόληση υποχωρούν στην ΕΕ.
1.Β) Ελλάδα: Σημαντική μετεκλογική βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος (λόγω εκλογής του κ. Μητσοτάκη θα προσέθετε κάποιος).

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος κινείται έντονα ανοδικά τον Ιούλιο, επίδοση που είναι η υψηλότερη από τον Μάρτιο του 2008. Σημειώνεται βελτίωση των προσδοκιών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ανεξαιρέτως, Βιομηχανία Λιανικό Εμπόριο, Υπηρεσίες και Κατασκευές. Ταυτόχρονα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών περίπου. Καθώς πρόκειται για την πρώτη μετεκλογική έρευνα είναι φανερό ότι η αρχική επίδραση του αποτελέσματος στις προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων είναι θετική. Αυτό συμβαίνει βέβαια συστηματικά σχεδόν σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες των τελευταίων ετών. Ήδη, έχουν καταγραφεί σε προγραμματικό επίπεδο και οι πρώτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης που αναμένεται να οριοθετήσουν το πλαίσιο πολιτικής στο οποίο θα κινηθεί μεσοπρόθεσμα και θα διαμορφώσουν τις προσδοκίες στο επόμενο διάστημα. Βέβαια, η έρευνα καταγράφει μεν προσδοκίες από την πλευρά των πολιτών αλλά και περισσότερο απτούς ποσοτικούς δείκτες ζήτησης από την πλευρά των επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι σχετικά λιγότερο εξαρτημένοι από την πολιτική συγκυρία. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται ισχυρή ενίσχυση της αισιοδοξίας στους πολίτες για βελτίωση των οικονομικών του νοικοκυριού τους αλλά και της χώρας, όπως και στις επιχειρήσεις, σε ηπιότερο βαθμό.

2.Α) Βιομηχανία: Στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση βελτιώθηκε, όπως και ο δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα ενώ οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες παρουσίασαν μικρή μεταβολή. Οριακή ενίσχυση επιχειρηματικών προσδοκιών, λόγω καλύτερων εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση. Αναλυτικά:

α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώνεται τον Ιούλιο στις -5 μονάδες (από -12 μον).
β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο εξασθένησε κατά -4 μονάδες.
γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο ενισχύθηκε κατά 2 μονάδες έναντι του προηγούμενου μήνα.
δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Ιούλιο πτωτικές τάσεις.
ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες περιορίστηκαν τον Ιούλιο.
στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής παρέμειναν αμετάβλητοι στους 4,8 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να είναι επίσης ουσιαστικά αμετάβλητο.
ζ) Ο δείκτης στις προβλέψεις για την απασχόληση αποδυναμώθηκε αισθητά και διαμορφώθηκε στις +2 μονάδες.
η) Ως προς τους λόγους που παρεμποδίζουν την παραγωγική δραστηριότητα, το 44% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η επιχειρηματική λειτουργία του είναι απρόσκοπτη, ενώ από τις υπόλοιπες, ένα 26% δηλώνει ως σημαντικότερο εμπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης και το 15% την κεφαλαιακή ανεπάρκεια.
ι) Τέλος, στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον προορισμό των εξαγωγών τους τους προσεχείς μήνες, καταγράφεται επιδείνωση στους σχετικούς δείκτες.

2.Β) Στις Κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα μεταβλήθηκαν σημαντικά, όπως επίσης οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση. Βελτίωση επιχειρηματικών προσδοκιών εκπορευόμενη αποκλειστικά από τις Ιδιωτικές Κατασκευές. Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές ενισχύθηκε τον Ιούλιο, επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό. Στους επιμέρους κλάδους, η τάση είναι ανοδική στις Ιδιωτικές Κατασκευές, σε αντίθεση με τα Δημόσια Έργα. Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν αρκετά, ενώ οι προβλέψεις για την απασχόληση επιδεινώθηκαν οριακά. Αναλυτικά, ο αρνητικός δείκτης των -73 μονάδων στις προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ανήλθε στις -66, με το 68% (από 73%) των επιχειρήσεων να διατυπώνει απαισιοδοξία για το επίπεδο των εργασιών του το επόμενο τρίμηνο ενώ μόλις το 3% δήλωσε το αντίθετο. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, ο σχετικός δείκτης επιδεινώθηκε οριακά στις -34 μονάδες (από -32 μον.).

2.Γ) Στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται αισθητά, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους μεταβάλλονται οριακά, όπως και τα αποθέματα. Περαιτέρω ανάκαμψη στις επιχειρηματικές προσδοκίες, με ενίσχυση των πωλήσεων. Oδείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ανέκαμψε εκ νέου τον Ιούλιο. Από τις κύριες μεταβλητές του δείκτη, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται σημαντικά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους παραμένουν θετικές, παρόλο που τα αποθέματα είναι διογκωμένα.

Οι εξελίξεις στους επιμέρους κλάδους του Λιανικού εμπορίου είναι κυρίως ανοδικές, με εξαίρεση τoν κλάδο Υφασμάτων - Ένδυσης και Υπόδησης και τα Οχήματα - Ανταλλακτικά:
Ο  δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Τρόφιμα–Ποτά–Καπνός ενισχύθηκε, κινούμενος ωστόσο σε υψηλότερη επίδοση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή.

Πτωτικά κινείται ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Υφάσματα-Ενδυση-Υπόδηση φθάνοντας σε υψηλότερα ωστόσο επίπεδα από τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους. Από τα βασικά στοιχεία δραστηριότητας, πολύ ισχυρή είναι η μείωση στις εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις οι οποίες διαμορφώνονται στις -83 μονάδες (από -78).

Τον Ιούλιο, οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Είδη Οικιακού Εξοπλισμ&omomicron;ύ ενισχύονται αισθητά. Αρνητικές παραμένουν και οι προβλέψεις για την απασχόληση, οι οποίες ωστόσο ενισχύονται ελαφρά (-17 από -20 μονάδες), ενώ στις τιμές, ο σχετικός δείκτης ενισχύεται κατά τρεις μονάδες.

Έντονα πτωτικά κινούνται τον Ιούλιο οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Οχήματα–Ανταλλακτικά.

2.Δ) Στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύονται περαιτέρω, ενώ οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση βελτιώνονται μεν, αλλά ηπιότερα.

Σημαντική ενίσχυση επιχειρηματικών προσδοκιών, λόγω κυρίως θετικών εκτιμήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, σε υψηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περυσινή επίδοση. Από τις επιμέρους μεταβλητές του δείκτη, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύονται αισθητά και αντανακλούν αυξημένη αισιοδοξία.

Σε επίπεδο βασικών κλάδων των Υπηρεσιών η εικόνα είναι η ακόλουθη:

O δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια-Τουριστικά Πρακτορεία αυξάνεται, σε επίπεδο όμως χαμηλότερο του αντίστοιχου περυσινού.

Πτωτικά κινείται ο δείκτης προσδοκιών στους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (χωρίς Τράπεζες.

Ο   δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού κινείται ελαφρώς ανοδικά πολύ υψηλότερα πάντως από τον Ιούλιο του 2018. Οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων οξύνονται και διαμορφώνονται στις -9 μονάδες.

Τέλος, το 42% των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 20% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης και το 16% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης ως βασικά προσκόμματα στη λειτουργία τους.

Έντονα ανοδικά κινούνται οι επιχειρηματικές προσδοκίες στις Χερσαίες Μεταφορές.

2.Ε) Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους βελτιώνονται, ενώ βελτιώνεται και η πρόθεση για αποταμίευση, όπως επίσης και οι προβλέψεις για την ανεργία.

Νέα ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, στο μέγιστο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 12 ετών δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανέκαμψε εκ νέου τον Ιούλιο, για πέμπτο συνεχή μήνα, αλλά αρκετά ταχύτερα από τους προηγούμενους. Ακολούθως, διαμορφώθηκε στις -20,2 (από - 27,8) μονάδες, πολύ υψηλότερα από ότι ένα έτος νωρίτερα (-46,5 μονάδες). Το συγκεκριμένο επίπεδο του δείκτη είναι το υψηλότερο από τον Οκτώβριο του 2007.

Η περαιτέρω ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης θεωρείται ότι σχετίζεται πρωτίστως με την κυβερνητική αλλαγή και είναι μια εξέλιξη η οποία σημειώνεται διαχρονικά την πρώτη περίοδο μετά από βουλευτικές εκλογές. Σε αυτήν την τάση συνέβαλε η εξαγγελία άμεσης υλοποίησης ορισμένων δημοσιονομικών μέτρων τα οποία αφορούσαν και στα νοικοκυριά (μείωση ΕΝΦΙΑ, επέκταση ρύθμισης έως 120 δόσεις. Την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας τα μέτρα δεν είχαν νομοθετηθεί). Επομένως, το εάν θα συνεχιστεί αυτή η τάση συναρτάται σε σημαντικό βαθμό από την υλοποίηση των προεκλογικών εξαγγελιών.

Κατόπιν της νέας, σημαντικής ανόδου τον Ιούλιο, οι Έλληνες καταναλωτές δεν είναι πλέον οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ.

Την πεντάδα των πλέον απαισιόδοξων συμπληρώνουν η Ιταλία (-11,8 από -14,0), το Βέλγιο (-10,7 από -9,6) και η Πορτογαλία (-7,3 από -9,2). Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -5,9 (από -6,9) μονάδες στην ΕΕ και στις -6,6 (από -7,2) μονάδες στην Ευρωζώνη.

Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» περιορίστηκε ήπια τον Ιούλιο, στο 61% (από 63%), ενώ αμετάβλητο στο 12% παρέμεινε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δηλώνουν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 16% (από 15%) του συνόλου, ενώ όσοι δηλώνουν ότι «έχουν χρεωθεί» κινούνται σταθερά στο 10%.
Τον Ιούλιο, στην έρευνα καταναλωτών εξετάζονται τρία πρόσθετα ζητήματα σε τριμηνιαία βάση, τα οποία εξειδικεύουν περισσότερο την πρόθεση για μείζονες αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητο, κατοικία) και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως πρόδρομοι δείκτες για την ιδιωτική κατανάλωση. Αναλυτικά:

Ενίσχυση καταγράφει σε σχέση με τον Απρίλιο η πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου εντός των επόμενων 12 μηνών, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -87,0 (από -88,8) μονάδες. Το 92,1% (από 94,5%) των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι δεν είναι πιθανό να αγοράσει αυτοκίνητο εντός του προσεχούς 12μήνου.

Ανάκαμψη σημειώνεται τον Ιούλιο σε σχέση με τον Απρίλιο και στην πρόθεση για αγορά ή κατασκευή κατοικίας εντός των επόμενων 12 μηνών, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -91,7 (από -92,4) μονάδες, ισοζύγιο επίσης χειρότερο από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες, οι οποίοι διαμορφώθηκαν στις -77,4 (από -79,0) και τις -80,8 (από -82,5) μονάδες, στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Το 3,1% (από 2,8%) των νοικοκυριών εγχωρίως δηλώνει εκ νέου ότι ίσως να προβεί σε αγορά / κατασκευή κατοικίας τον επόμενο χρόνο.

Σημαντικές επισημάνσεις

1η) Ολες οι παραπάνω διαπιστώσεις και εκτιμήσεις αφορούσαν τις 23 ημέρες του Ιουλίου (δεν γνωρίζουμε εάν οι έρευνες διεξήχθησαν προ ή μετά των εκλογών).
2η) Ολα αυτά τα ωραία, στον μήνα έκδοσης την εκκαθαριστικών φορολογίας, των φυσικών και νομικών προσώπων.
3η) Στελέχη της κυβέρνησης προέρχονται απο το παραπάνω «thinktank» του ΣΕΒ.
4η) Η αισιοδοξία του οικονομικού κλίματος ενισχύεται και απο τις εκτιμήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. & της ΕΛΣΤΑΤ, όπως αποδεικνύεται στο παρακάτω πίνακα:


Απόκλιση στοιχείων για την ανεργία μεταξύ του ΟΑΕΔ & ΕΛΣΤΑΤ
1. Ανεργία από Έκθεση ΟΑΕΔ
γ) για Νοέμβριο 2018

Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία]
Λοιποί (Μη αναζητούντες εργασία)
Σύνολο Ανέργων (Αναζητούντων και μη εργασία)
Εγγεγραμμένοι >= 12 Μήνες
479.576
52.914
532.490
Εγγεγραμμένοι < 12 Μήνες
419.389
146.558
565.947
Σύνολο
898.965
199.472
1.098.437
2.ΕΛΣΤΑΤ
γ) για Νοέμβριο 2018
Σύνολο Ανέργων
875.195
Απόκλιση
-223.242

Επιμύθιο
  • Οι άνεργοι γνωρίζουν πολύ καλά και πόσοι είναι και τι υφίστανται.
  • Οι υπόλοιποι πολίτες έχουμε την απαίτηση να μας πληροφορήσουν οι δύο κρατικοί οργανισμοί που οφείλεται η απόκλιση των 223.000 ανέργων.
  • Οσο για τις εκτιμήσεις, για να μην επικαλεσθούμε τα θεία:

Κοντὰ στὴ μιὰ καταστροφὴ καινούργια μᾶς προφθάνει,
κοντὰ στὶς τόσες συμφορὲς καὶ στὶς πολλὲς θυσίες,

δὲν ξέρω τίνος βάλθηκε παντοῦ φωτιὲς νὰ βάνει

καὶ κάθε βράδι νἄχουμε φρικτὲς φωτοχυσίες.

Καὶ δός του νέα πυρκαγιὰ καὶ κάτω στὸ παζάρι,
καὶ μέσα στὴ σαρακοστὴ ἐκάη τὸ χαβιάρι.
Ἐκάηκαν τὰ βούτυρα, τὰ μῆλα καὶ τ᾿ ἀχλάδια,
οἱ μπάμιες τὰ πετρέλαια, τὰ ραζακιὰ σταφύλια,
οἱ λεμονάδες, οἱ ἐλιὲς τὸ γιάτσο καὶ τὰ λάδια,
ἡ ζάχαρη καὶ ὁ καφές, λουμίνια καὶ φυτίλια.
Γιατ᾿ ἦλθαν χρόνια δίσεκτα, καταραμένα χρόνια,
νὰ ψήνονται στὴν ἀγορὰ καὶ τ᾿ ἄγουρα πεπόνια
Ἦτο σχεδὸν μεσάνυχτα καὶ λίγο περασμένα,
ὁ Ταβουλάρης ἔπαιζε στὸ θέατρο ἀκόμα,
ὅταν μπὰμ μποὺμ ἀκούσθηκαν στὰ ὕψη σκορπισμένα,
κι ὅλος ὁ κόσμος φώναξε ἀμέσως μ᾿ ἕνα στόμα:
Συναθροισθῆτε, σκαπανεῖς, ὁρμήσετε φαντάροι,
ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη χαλασμός... φωτιὰ καὶ στὸ παζάρι.

Κι ἰδοὺ μὲ σκούφους ναυτικούς, μὲ νυχτικὰ φουστάνια,
γυναῖκες κι ἄνδρες ὤρμησαν μέσα στοὺς δρόμους ὅλοι,

μὲ στάμνες, μὲ πλατύσταμνα, καὶ μὲ τὰ γιαταγάνια,

κι ἔβλεπες σὰν στρατόπεδο τῶν Ἀθηνῶν τὴν πόλη.

Ἐν τούτοις μὲς στὴν ταραχὴ πολὺ παρετηρεῖτο,
πὼς μόνον ὁ πρωθυπουργὸς στὴν πυρκαγιὰ δὲν ἦτο.
Ὡς τὰ ἑπτὰ οὐράνια ἀνέβαιναν οἱ φλόγες,
κι ἐφώτιζαν τὰ τέσσερα τῆς πόλεως σημεῖα,
σὰν σκάγια ἐσκορπίζονταν τῶν σταφυλιῶν οἱ ρόγες,
καὶ πέριξ διεχέετο μεγάλη εὐθυμία.
Κοκκίνζ᾿ ἡ Ἀκρόπολις ἀπ᾿ τὴν πολλὴ χαρά της,
ποὺ ἔβλεπε νὰ καίεται τὸ δῶρον τοῦ Ἐλγίνου,
γιατί αὐτὴ δὲν ξέχασε ἀκόμη τὰ παλιά της,
πῶς θαῦμα ἔγιν᾿ ἄλλοτε τοῦ κλέφτη της ἐκείνου.
Ἂν τὸ ξεχνοῦνε οἱ Ρωμιοί, οἱ πέτρες δὲν ξεχνοῦνε
μὲ ποιοὺς ἐζοῦσαν ἄλλοτε καὶ τώρα μὲ ποιοὺς ζοῦνε.
Ὢ τόσων ἀναμνήσεων καημένο μου παζάρι,
μὲ τ᾿ ἀκριβά σου κρέατα, τὰ βρώμια σου τὰ ψάρια,
τὶς ξύλινες παράγκες σου, τὸν κάθε μακελάρη,
τὶς ζυγαριὲς τὶς ξύγκικες, τὰ ξύγκικα καντάρια,
αἰώνια στὴ μνήμη του κανεὶς θὰ σὲ φυλάττει
καὶ γαῖαν ἔχεις ἐλαφράν, ὦ Ἀγορὰ φιλτάτη 


(Γ. Σουρής)

* O Γιάννης Περάκης είναι Οικονομολόγος
           
Πηγή: sxedio-b.gr


Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου