Ανοιχτή επιστολή για την τεχνολογία 5G προς τον Υπουργό ΥγείαςΤου Δρ. Θεοδώρου Μέτση * 

Αξιότιμε κ Υπουργέ

H επιστολή με υπογραφές τεσσάρων πανεπιστημιακών του  Νοεμβρίου 2018  με αποδέκτες την Κυβέρνηση, τα Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τους Βουλευτές, τους Περιφερειάρχες, και τους Δημάρχους  για τους “κινδύνους  της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας” σχετικά με το “νέο νομοσχέδιο περί κεραιών και την πιλοτική εφαρμογή της 5G”, έτυχε μιας και μόνο απάντησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στις 29 Ιανουαρίου  2019 προς την επιτροπή κοινοβουλευτικού ελέγχου της βουλής λόγω της σχετικής επερώτησης.

Η συγκεκριμένη αρχή (Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής δια χειρός του τότε Υπουργού Ν. Παππά) ενημερώνει την Βουλή τον Ιαν 2019 με την επιστολή της αρ. 394/2019 ότι είναι αναρμόδια όσον αφορά την αξιολόγηση των επιστημονικών μελετών σχετικά με τις βιολογικές επιπτώσεις της ΗΜ Ακτινοβολίας και ότι η σχετική αναφορά μας είναι εκτός του γνωστικού αντικειμένου του εν λόγω Υπουργείου.

Εάν δεχθούμε την μη αρμοδιότητα και την έγγραφη δήλωση άγνοιας του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής  για το κατ’ εξοχήν αντικείμενο του, δηλ. την προώθηση της ασύρματης επικοινωνίας  και της νέας τεχνολογίας 5G, τότε για θέματα που αφορούν την Δημόσια Υγεία  και κατ’ επέκταση την προστασία του πολίτη αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα η διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.

Είναι ήδη γνωστό ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής αφενός συνάπτει Συμφωνητικά Συνεργασίας με Δήμους της Ελληνικής Επικράτειας για την εγκατάσταση του πιλοτικού δικτύου 5G ενώ και αφετέρου όπως δηλώνει αγνοεί τις βιολογικές επιπτώσεις στον άνθρωπο, την περιβαλλοντική ρύπανση και τους κινδύνους  για τους οποίους η διεθνής επιστημονική κοινότητα εκπέμπει εναγωνίως  σήμα κινδύνου εδώ και κάμποσα χρόνια.

Είναι ακόμα γνωστό ότι σε συζήτηση στην μόνιμη επιτροπή της Βουλής (Απρίλιο 2017) για το περιβάλλον η αρμόδια διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου σας είχε δηλώσει πλήρη άγνοια των δημοσιευμένων συγγραμμάτων και των χιλιάδων επιστημονικών εργασιών που αναφέρονται στις δυσμενείς επιπτώσεις της ΗΜ ακτινοβολίας στην δημόσια υγεία.

Θεωρούμε ότι το θέμα θα έπρεπε ήδη να έχει απασχολήσει το Υπουργείο Υγείας (αλλά βεβαίως και το Υπ. Παιδείας και το ΥΠ. Περιβάλλοντος)  και γι αυτό  ζητούμε να ενημερώσετε άμεσα τον Ελληνικό Λαό για τα κάτωθι:

  1. Ποιούς κινδύνους για την Δημόσια Υγεία έχετε εντοπίσει εξ’ αιτίας μιας ανερχόμενης Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ως επακόλουθο της αλματώδους και κατά γενική παραδοχή  ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της ασύρματης επικοινωνίας , ειδικά τώρα με την προσθήκη της 5G και τις συχνότητες να εκτοξεύονται  από τα 0.90 GHz στα 90 GHz;

  2. Τι μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο Υγείας όσον αφορά την ενημέρωση – προφύλαξη και προστασία του πολίτη και αν ναι, ποιές  οδηγίες έχει εκδώσει για σωστή χρήση μιας τεχνολογίας για την οποία η επιστήμη έχει επανειλημμένως και σε μεγάλη έκταση εκφράσει  εκτενείς φόβους και σοβαρές επιφυλάξεις;

  3. Υπάρχει αρμόδια επιτροπή στο Υπουργείο Υγείας και τι συνεργασία έχει με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για την κάλυψη των ανησυχητικών βιολογικών επιπτώσεων και την εφαρμογή ασφαλών ορίων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας με δεδομένο ότι το Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής έχει εγγράφως δηλώσει εντελώς αναρμόδιο για τις βιολογικές επιπτώσεις της ΗΜ Ακτινοβολίας;

  4. Πόσο σας έχουν απασχολήσει τα χιλιάδες προειδοποιητικά συγγράμματα για την νέα γενιά τηλεπικοινωνίας 5G, οι καθημερινές αρνητικές επιπτώσεις που καταγράφονται στον ξένο τύπο και η έντονη ανησυχία μιας μεγάλης μερίδας επιστημόνων για τις νέες συχνότητες, τα ανεβασμένα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τις νέες και επικίνδυνες για τον άνθρωπο συχνότητες  καθώς και τις αντιδράσεις δεκάδων πόλεων και χιλιάδων πολιτών ειδικά για την τεχνολογία 5G σε Ευρώπη και Αμερική; 

  5. Έχει απασχολήσει το υπουργείο σας το νομοσχέδιο περί κεραιών (ενσωματωμένο πρόσφατα στον Αναπτυξιακό νόμο) με τις πυκνές διατάξεις των κεραιών μέσα στον αστικό χώρο;  Έχετε συμμετάσχει στην διαβούλευση αυτού του νομοσχεδίου και ποιές είναι οι απόψεις - προτάσεις του Υπουργείου Υγείας  σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν την Δημόσια υγεία;  

  6. Έχουν απασχολήσει το υπουργείο σας στο παρελθόν ή έχουν σκοπό να το απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον τα ισχύοντα όρια ακτινοβολίας στην Ελληνική Επικράτεια που έρχονται από την προηγούμενη εικοσαετία και συγκεκριμένα από το μακρινό 2000 με  συχνότητες  < 1 GHz ενώ η Κυβέρνηση προωθεί ήδη την τεχνολογία 5ης γενιάς με συχνότητες μέχρι 100 GHz στην ασύρματη επικοινωνία με την προσθήκη – τοποθέτηση χιλιάδων κεραιών -  δίπλα σε σπίτια, γραφεία, σχολεία, νοσοκομεία κλπ.;

  7. Ως υπουργείο Υγείας , σας έχει απασχολήσει το Δημογραφικό και το πρόσφατο πόρισμα της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής που δείχνει τους Έλληνες στην Ελλάδα να μειώνονται κατά 2,5 εκατομμύρια μέχρι το 2050; Υπάρχει περίπτωση τα στελέχη του υπουργείου στην Δημόσια Υγεία να μην έχουν ενημερωθεί ότι κάποια επίπεδα Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας βάσει εκατοντάδων επιστημονικών συγγραμμάτων μπορούν να επιφέρουν μία μαζική στειρότητα στον πληθυσμό ;

  8. Έχει ενημερωθεί το Υπουργείο σας για τα συμπτώματα Ηλεκτρικής Υπερευαισθησίας ; Υπάρχει μέριμνα για έναν αυξανόμενο πληθυσμό με αυτά τα συμπτώματα και υπάρχει πιθανότητα να ληφθούν μέτρα με ζώνες ελεύθερες από ΗΜΑ ; Αν ναι, γιατί κάτι τέτοιο δεν ορίζεται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που προβλέπει μεταξύ άλλων μια πυκνή και μάλλον ανεξέλεγκτη διάταξη κεραιών 5G στις αποκαλούμενες “έξυπνες πόλεις” (Αναγνωρίζω και συνυπευθυνότητα με το Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής);

  9. Έχουν ενημερωθεί οι Ιατρικοί σύλλογοι και οι Ιατρικές σχολές για τις σύγχρονες περιβαλλοντικές ασθένειες συμπεριλαμβανομένης και της Ηλεκ. Υπερευαισθησίας; Για την μετάλλαξη των μικροβίων κάτω από υψηλές συχνότητες και την αυξημένη αντοχή τους στα αντιβιοτικά; Τα θέματα αυτά έχουν απασχολήσει ή πρόκειται να απασχολήσουν το υπουργείο σας και τον Ιατρικό κόσμο; (Αναγνωρίζω συνυπευθυνότητα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος)

  10. Έχει το Υπουργείο σας πάρει θέση, ή πρόκειται να πάρει θέση για την ακτινοβολία του ευαίσθητου πληθυσμού και ειδικά των μαθητών στα σχολεία και τον περιορισμό αυτής όπως έχει γίνει σε πολλές άλλες χώρες και πολλά σχολεία του εξωτερικού;  (Αναγνωρίζω  την συνυπευθυνότητα  του  Υπ. Παιδείας)

Παρακαλώ ενημερώστε τους πολίτες σχετικά με τα ανωτέρω δέκα ερωτήματα και για τις όποιες ενέργειες και θέσεις  έχει ή προτίθεται να λάβει το υπουργείο σας.  Αν το θέμα  έχει διαφύγει της προσοχής σας  τότε δηλώστε το έστω και τώρα. Υπάρχουν αρκετοί  Έλληνες επιστήμονες που δηλώνουμε παρόντες και αρωγοί,  ανιδιοτελώς, σε οποιαδήποτε προσπάθεια  σας που θα αποβλέπει στην προστασία του πολίτη, στην σωστή ενημέρωση και ειδικά στον περιορισμό της ακτινοβολίας με στόχο πάντα την αναβάθμιση και την προστασία της Δημόσιας υγείας.

* Ο Δρ. Θεοδώρος Μέτσης είναι Dipl. Eng., M.Sc., PhD, Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου, Μηχ. Περιβάλλοντος

** Αναδημοσίευση της επιστολής που λάβαμε από τον συντάκτη


Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου