Νέες κρατικές εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ στους τραπεζίτες


Στη Βουλή κατατέθηκε την Τρίτη το βράδυ το νομοσχέδιο για τη χορήγηση νέας δέσμης κρατικών εγγυήσεων προς τους εγχώριους τραπεζικούς ομίλους, προκειμένου να στηρίξει το τεραστίων διαστάσεων εγχείρημα για την απαλλαγή τους από τα βαρίδια των «κόκκινων» δανείων. Το ελληνικό δημόσιο – ο ελληνικός λαός δηλαδή – καλείται για μια ακόμα φορά να προσφέρει ζεστό χρήμα στους τραπεζίτες προκειμένου να «σβήσουν» από τα κατάστιχα τους προβληματικά δάνεια και να αυξήσουν τη ρευστότητα και την κερδοφορία τους.

Φυσικά το συγκεκριμένο σχέδιο που φέρει την κωδική ονομασία «Ηρακλής» δεν γίνεται για να προφυλάξει τη λαϊκή περιουσία. Το αντίθετο. Δεκάδες χιλιάδες ακίνητα τα οποία έχουν εγγραφεί με τραπεζικές υποθήκες θα περάσουν σε funds και άλλα κοράκια των αγορών που προσδoκούν κέρδη από τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Μια διαχείριση που πλέον θα έχει και κρατικές εγγυήσεις ώστε οι «γύπες» των αγορών να έχουν το ελάχιστο ρίσκο στην …«επένδυσή» τους. Ταυτόχρονα μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου τραπεζίτες, αγορές και κράτος θα επιτεθούν ακόμα πιο άγρια στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έχοντας τη δυνατότητα να βγάζουν στο σφυρί σπίτια ακόμα και όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία. Με άλλα λόγια μέσω του σχεδίου αναμένεται αύξηση των πλειστηριασμών.

O ελληνικός λαός που βίωσε τη λεηλασία δικαιωμάτων και εισοδημάτων για να «ανακεφαλαιοποίησει» τις χρεωκοπημένες συστημικές τράπεζες τώρα καλείται να πληρώσει και τις «εγγυήσεις» των «κόκκινων δανείων» τους που θα ξεπουλήσουν οι τραπεζίτες στις αγορές!!!

Το νομοσχέδιο μπαίνει σήμερα Τετάρτη με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, με στόχο να συζητηθεί και να ψηφιστεί την Πέμπτη από την Ολομέλεια.

Το ποσό των 12 δισ. ευρώ είναι το αρχικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που μπορούν να χορηγηθούν στις τράπεζες, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής» για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων», όπως προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο. Νωρίτερα, το σχέδιο είχε αποσπάσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ ενσωματώνει και τις παρατηρήσεις – εντολές των εκπροσώπων των δανειστών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το σχέδιο νόμου υιοθετείται το πρόγραμμα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου «Ηρακλής» (που στηρίζεται στο ιταλικό μοντέλο), σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών.

Το «πρόγραμμα» να έχει διάρκεια 18 μήνες, με δυνατότητα παράτασης με υπουργική απόφαση και με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω πρακτικά:

— Οι τράπεζες θα μοιραστούν ένα κρατικό πακέτο ύψους 12 δισ. ευρώ, προκειμένου στη συνέχεια να τιτλοποιήσουν και να μεταβιβάζουν σε «επενδυτές», funds και άλλους εμπλεκόμενους «παίχτες» προβληματικά δάνεια ύψους 30 δισ. ευρώ. Αν χρειαστούν περισσότερα χρήματα από τα κρατικά ταμεία θα τα λάβουν. Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, εξάλλου αναφέρεται: «Στόχος του προγράμματος είναι (…) να υπάρξει ενθάρρυνση και το κίνητρο στις μεταβιβάζουσες τράπεζες να επιδιώξουν τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους ισολογισμούς τους».

— Το ελληνικό κράτος παρέχει εγγυήσεις για το τμήμα των προβληματικών δανείων που έχουν ισχυρές διασφαλίσεις, όπως, για παράδειγμα, η ύπαρξη υποθήκης στην πρώτη κατοικία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.

— Οι «επενδυτές» που θα εξαγοράσουν τα προβληματικά δάνεια θα έχουν τη διασφάλιση της κρατικής εγγύησης, και της αποζημίωσής τους σε περίπτωση που εμφανίσουν χασούρα στο πλαίσιο της διαχείρισης κάθε είδους κόκκινων δανείων!

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται γλαφυρά και στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών: «Ο “Ηρακλής” είναι μία συστημική λύση που θα συμβάλει, μέσω της χορήγησης κρατικών εγγυήσεων, στη μείωση κατά περίπου 40% των μη εξυπηρετούμενων δανείων», ενώ «ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση ρευστότητας στην αγορά και την πραγματική οικονομία, ώστε η Ελλάδα να πετύχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης»… Προς όφελος φυσικά τραπεζιτών, Funds και κάθε λογής κορακιών της καπιταλιστικής αγοράς.

Πώς θα δοθεί κρατική εγγύηση

Η διαδικασία παροχής της κρατικής εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 6 του νομοσχεδίου και το μέγιστο ύψος της είναι το ποσό των 12 δισ. ευρώ, το οποίο όμως μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον.

Ειδικότερα, το άρθρο αναφέρει:

1. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση (η «πράξη παροχής εγγύησης»), έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), όπως ισχύει, προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιημένες απαιτήσεις του παρόντος νόμου. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή, μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 10, της σύμβασης εγγύησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου (η «σύμβαση εγγύησης»). Το ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάμενης να χορηγηθεί εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται για το μέλλον.

2. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής των υποχρεώσεων του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων για όλη τη διάρκεια των τίτλων. Η εξόφληση των απαιτήσεων διενεργείται κατά τόκους ή/και κεφάλαιο, αναλόγως της δομής και των συμβατικών όρων κάθε ομολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

3. Το αίτημα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός χρονικής περιόδου 18 μηνών από τις 10/10/2019, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης C (2019) 7309 Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράμματος παροχής εγγυήσεων του παρόντος νόμου. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να τροποποιούνται για το μέλλον οι όροι παροχής αυτής.

4. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου είναι ρητή, ανέκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 575/2013, ως εάν το Ελληνικό Δημόσιο ήταν πρωτοφειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της από 10/10/2019 C (2019) 7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

5. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου χορηγείται έως την καθορισμένη λήξη των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ή την πλήρη εξόφλησή τους.

6. Στην απόφαση της παρ. 1 αναφέρεται το ακριβές ποσό της εγγύησης, ο χρόνος διάρκειάς της, η καταβλητέα στο Ελληνικό Δημόσιο προμήθεια ασφαλείας και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εγγύηση παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 15.

Οι προμήθειες

Το νομοσχέδιο καθορίζει και τη διαδικασία επιβολής και καταβολής προμήθειας ασφαλείας. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, η προμήθεια ασφαλείας καταβάλλεται από την ημερομηνία παροχής της εγγύησης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόμενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυημένου υπολοίπου ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προμήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου και θα αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαμβάνει το Δημόσιο και θα είναι συνάρτηση των ημερομηνιών λήξης των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Η βασική προμήθεια είναι συνάρτηση του κατάλληλου δείκτη αναφοράς. Από ένα έως τρία έτη χρησιμοποιείται το CDS τριετίας, για 4-5 έτη το CDS πενταετίας, για 6-7 το CDS 7ετίας και στη συνέχεια το CDS 10ετίας.

Από την Goldman Sachs και την Morgan Stanley μέχρι τη Blackrock …όλα τα «κοράκια» είναι εδώ

Τις βασικές πτυχές του σχεδίου «Ηρακλής», σύμφωνα με την εφημερίδα «Ναυτεμπορική», είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους μεγάλων «επενδυτικών φορέων» τα μέλη του ελληνικού οικονομικού επιτελείου. Στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link, με τίτλο «21 Annual Capital Link Invest In Greece Forum», ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας συναντήθηκε με στελέχη της PIMCO, της Goldman Sachs, της Citibank, της Blackrock, της Blue Crest, της Morgan Stanley, της Helm, της Nomura και της Third Point.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ενημερωθούν οι ξένοι επενδυτές για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής» ώστε να σταλεί και το μήνυμα αποφασιστικότητας στις αγορές για την ταχύτατη μείωση των «κόκκινων» δανείων. Ένα σχέδιο που για τους συγκεκριμένα «κοράκια» μεταφράζεται σε κέρδη δισ. ευρώ…

Πηγή: ημεροδρόμος


Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου