ΕΕ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση οι αιτίες του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος


Η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο, που συνδέεται με την αναζήτηση των ανθρώπων για καλύτερες συνθήκες ζωής. Αντιθέτως, πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, πολιτικές ανακατατάξεις και διώξεις εξαναγκάζουν τους πρόσφυγες να εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους. Είναι και τα δύο αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής ισχυρών κρατών και διακρατικών οργανισμών, που είτε μέσω πολέμων και συγκρούσεων, είτε μέσω της οικονομικής εκμετάλλευσης ασθενεστέρων κρατών, ευθύνονται για την εμφάνιση αυτών των φαινομένων.

Στην εποχή μας, η μετανάστευση, που με τις ευλογίες της ΕΕ έχει καταστεί αντικείμενο οικονομικής ενασχόλησης για πλήθος επιδοτούμενων ΜΚΟ, έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις ως μαζική παράνομη εισροή προς τις χώρες της ΕΕ. Αντίστοιχα παρατηρείται  έξαρση του φαινομένου της προσφυγιάς, αφού οι περιφερειακοί πόλεμοι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχουν εκδιώξει πολλούς από τις πατρίδες τους.
Ωστόσο και τα δύο αυτά φαινόμενα δεν είναι η αιτία προβλημάτων, αλλά το αποτέλεσμα ιμπεριαλιστικών πολεμικών επεμβάσεων και της νέας χρηματοπιστωτικής αποικιοκρατίας που απομυζά τους πόρους των ασθενέστερων κρατών με τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνήσεών τους, προς όφελος των ισχυροτέρων .

Λόγω της  επίσημης μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ προς τη χώρα μας το ζήτημα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η μεν ΕΕ ευθέως αποσκοπεί στη διαρκή παγίδευση προσφύγων και μεταναστών στην πατρίδα μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εναπομείνασα κοινωνική συνοχή, η δε Τουρκία χρησιμοποιεί τους ανθρώπους αυτούς, δυστυχείς ή μη, ως όπλο στον υβριδικό πόλεμο κατά της Ελλάδας. Το ΝΑΤΟ και η Frontex περιφέρονται στο Αιγαίο, αλλά οι ροές από την Τουρκία προκαλούν υπερσυγκέντρωση ανομοιογενών πληθυσμών στα νησιά μας και αναπόφευκτα προβλήματα στις εκεί τοπικές κοινωνίες, ενώ είναι γνωστό ότι η χώρα μας στερείται οικονομικών πόρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Αναντίρρητα δημιουργούνται απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στις υποτιθέμενες δομές υποδοχής στα νησιά (Hot Spots), όπου στοιβάζονται άνθρωποι από διαφορετικές εθνότητες, με διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισμικές καταβολές, καθώς και ανήκοντες σε διαφορετικά ή και αντιμαχόμενα θρησκευτικά δόγματα. Ως αποτέλεσμα οι κάτοικοι των νησιών βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας, όπως άλλωστε και οι μετανάστες-πρόσφυγες.

Η δε μετακίνηση των προσφύγων και μεταναστών προς την ηπειρωτική χώρα και τα αστικά κέντρα, όπου ήδη υπάρχει μεγάλος αριθμός ακόμα και αδήλωτων μεταναστών, απλώς μεταθέτει το πρόβλημα, διαμορφώνοντας εκρηκτικές συνθήκες και στην υπόλοιπη επικράτεια.

Η κατάσταση αυτή μοιραία προξενεί αισθήματα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και αγανάκτησης στους πολίτες, διχάζοντας σκόπιμα την εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών φτωχοποιημένη κοινωνία μας. Είναι δε εμφανής η προσπάθεια να στραφεί η προσοχή της κοινωνίας από αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ κλπ) στα “εργαλεία” πρόκλησής του, δηλαδή στους πρόσφυγες και τους παρανόμως εισερχόμενους μετανάστες.

Παράλληλα το κλείσιμο της εδώ πρεσβείας της Συρίας ,κατόπιν “κατευθύνσεων” των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθιστά σχεδόν αδύνατη την ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων και τον απαραίτητο έλεγχό τους για την προστασία των ίδιων και των συμπατριωτών μας από εγκληματικά ή ακραία φανατικά φαινόμενα, καθώς και την αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο μιας οργανωμένης μεταναστευτικής πολιτικής .

Η πρωτοβουλία ‘Δρόμος Ανοιχτός’ θεωρεί ως καθήκον της την ανάδειξη του γεγονότος ότι τα φαινόμενα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς είναι απότοκα των αδηφάγων ορέξεων ισχυρών χωρών και διακρατικών οργανισμών για λόγους οικονομικής εκμετάλλευσης και εσκεμμένης αλλοίωσης των συνεκτικών χαρακτηριστικών των κρατών που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα.

Για τους λόγους αυτούς η Πρωτοβουλία για τη συγκρότηση Δημοκρατικού Πατριωτικού Μετώπου “Δρόμος Ανοιχτός” θεωρεί ως αναγκαία προϋπόθεση για την επίλυση του μεταναστευτικού ζητήματος την έξοδο από την ΕΕ και φυσικά την αποχώρηση από την ευρωζώνη με ταυτόχρονη επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, καθ' όσον η πολιτική της ΕΕ έναντι της πατρίδας μας είναι εξόχως εχθρική και σε αυτόν τον τομέα. Η έξοδος από την ΕΕ συνεπάγεται την ταυτόχρονη καταγγελία των Συνθηκών του Δουβλίνου, την καταγγελία της Συμφωνίας ΕΕ και Τουρκίας, την εκδίωξη της ούτως ή άλλως παρασιτικής Frontex, ενώ οδηγεί σε άμεση απώλεια της ιδιότητας της χώρας μας ως πύλης εισόδου στην ΕΕ. Απαιτείται επίσης καταγγελία του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη μετανάστευση. 
Αυτά είναι μεσοπρόθεσμα μέτρα.

Μέτρα άμεσης αντιμετώπισης του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος είναι τα ακόλουθα:
  • Η σαφής διαφοροποίηση της μεταχείρισης όσων εισερχόμενοι στη χώρα μας δικαιολογημένα ζητούν άσυλο ως πρόσφυγες σε σύγκριση με όσους εισέρχονται παρανόμως ως οικονομικοί μετανάστες. Οι πρόσφυγες που αιτούνται ασύλου θα πρέπει να φιλοξενούνται σε ειδικές ανοικτές δομές μέχρι να κριθεί αν δικαιούνται ασύλου και σε καταφατική περίπτωση να τους χορηγούνται ταξιδιωτικά έγγραφα πρόσφυγα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ανεξαρτήτως των τυχόν αντιδράσεων άλλων κρατών μελών της ΕΕ.
  • Η ειδική μέριμνα για τους ασυνόδευτους ανήλικους, οι οποίοι πρέπει να φιλοξενούνται σε ειδικές εγκαταστάσεις μέχρι να καταστεί δυνατή η επανένωση με τις οικογένειές τους. Για όσους ασυνόδευτους ανήλικους δεν καταστεί αυτό δυνατό, να οργανωθεί συγκεκριμένο πλαίσιο ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία με ειδικά σχολεία, εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, φιλοσοφίας και ιστορίας και εν γένει αντιμετώπισής τους ως μελλοντικούς Έλληνες πολίτες.
  • Για όσους εισέρχονται στη χώρα μας ως παράτυποι οικονομικοί μετανάστες - μετά την προς αυτούς παροχή των τυχόν πρώτων βοηθειών – πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την υπό ανθρώπινες συνθήκες παραμονή τους σε ειδικά κλειστά κέντρα φύλαξης (ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις, όπως της Αμυγδαλέζας, της Μόριας κλπ), κατανεμημένα ανά εθνότητα και θρησκευτικό δόγμα και την άμεση επαναπροώθησή τους στις χώρες προέλευσής τους.
  • Αποκατάσταση της διαχείρισης του μεταναστευτικού και προσφυγικού φαινομένου μόνο από κρατικούς φορείς με παράλληλο αποκλεισμό των επιδοτούμενων από την ΕΕ ΜΚΟ.
  • Για να λειτουργήσουν τα παραπάνω απαιτούνται χρήματα για πρόσληψη προσωπικού ταυτοποίησης και ταχύτατης εξέτασης αιτημάτων ασύλου, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για φύλαξη των ανθρώπων αυτών, καθώς και για επαναπροώθησή τους στις χώρες προέλευσης. Δεδομένου ότι το πρόβλημα αυτό προκαλείται εξαιτίας της επίσημης μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και του γεγονότος ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί την Τουρκία, παρότι η τελευταία με κυνικό τρόπο παραδέχεται πως χρησιμοποιεί τους ανθρώπους αυτούς ως όπλο και μοχλό πίεσης, όλα τα αναγκαία κονδύλια μπορούν να βρεθούν και πρέπει να αφαιρούνται από την εθνική συμμετοχή στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε βάρος της χώρας μας λόγω μη συμμόρφωσης με αποφάσεις της ΕΕ. Η παρακράτηση αυτή πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να ελεγχθεί πλήρως το φαινόμενο.
Το μεταναστευτικό, όπως και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του λαού μας, δεν πρόκειται να λυθούν από υποτελείς κυβερνήσεις όργανα της ΕΕ και των διεθνών τοκογλύφων. Το μεταναστευτικό δεν αποτελεί πρόβλημα για ένα εθνικά κυρίαρχο κράτος που λειτουργεί προς όφελος του λαού! Γι αυτό καλούμε τον δημοκρατικό λαό να ενώσει τις δυνάμεις του προς την πραγματική λύση που είναι η απελευθέρωση από τους επικυρίαρχους με έξοδο από την ΕΕ και την ευρωζώνη. Για Εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία.

Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου