Πληθωρισμός και κατώτατος μισθός – Συνταγή φτωχοποίησης στην Ελλάδα

 

Του Σάββα Ρομπόλη και Βασίλη Μπέτση

Μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού στην χώρα μας από την Eurostat 9,6% και την ΕΛΣΤΑΤ για τον Απρίλιο του 2022 10,2% (αντίστοιχο επίπεδο με αυτό του Απριλίου του 1994), η Ελλάδα είναι η 6η χώρα με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες που έχουν υψηλότερο πληθωρισμό είναι η Εσθονία (19%), η Λιθουανία (16,6%), η Λετονία (13,2%), η Ολλανδία (11,2%) και η Σλοβακία (10,9%) με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης να είναι 7,5%. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι κατά 36% υψηλότερος από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης.

Οι χαμηλότερες τιμές πληθωρισμού παρουσιάζονται στην Μάλτα (4,9%), στην Γαλλία (5,4%) και στην Φινλανδία (5,6%). Η Ιταλία είχε τον Απρίλιο του 2022 πληθωρισμό (6,6%), η Γερμανία είχε (7,8%), η Ισπανία (8,3%) και η Πορτογαλία (7,4%). Όμως, αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι από τον Νοέμβριο του 2021, που ο πληθωρισμός στην χώρα μας ήταν 4,2%, μέχρι τον Απρίλιο του 2022 παρατηρείται μία αύξηση της τάξης του 142%, όταν στο ίδιο χρονικό διάστημα ο μέσος όρος πληθωρισμού στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 53%, δηλαδή από 4,9% σε 7,5%.

Αυτό αποδεικνύει ότι ενώ η χώρα μας στην αρχή είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, η ασκούμενη πολιτική δεν μπόρεσε να περιορίσει την ανεξέλεγκτη αύξηση του, όταν άλλες χώρες της Ευρώπης έλεγξαν, ιδιαίτερα με τις δημόσιες παρεμβάσεις και πολιτικές στις τιμές της ενέργειας, σε κάποιο βαθμό την αύξηση του πληθωρισμού, προστατεύοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών (βλ. Διάγραμμα).


Έτσι, κατ’ αυτόν τον τρόπο το εισόδημα και η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα έχουν δεχτεί ένα σημαντικό πλήγμα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, όταν στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός είναι 713 ευρώ (μεικτά), στην Πορτογαλία είναι 822 ευρώ (μεικτά), στην Μάλτα 792 ευρώ (μεικτά), στην Σλοβενία 1.074 ευρώ (μεικτά), στην Ισπανία 1.125 ευρώ (μεικτά), στην Γαλλία 1.645 ευρώ (μεικτά), στην Γερμανία 1.621ευρώ (μεικτά), στην Ολλανδία 1.725 ευρώ (μεικτά) και στην Ιρλανδία 1.774 ευρώ (μεικτά).

Υψηλός πληθωρισμός και χαμηλοί μισθοί

Με άλλα λόγια, κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη ο μέσος κατώτατος μισθός είναι 1.005 ευρώ (μεικτά), δηλαδή κατά 40% υψηλότερος από τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα η οποία παρουσιάζει 36% υψηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Επιπλέον, ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην χώρα μας το 2021 ήταν 780 ευρώ, όταν στην Πορτογαλία ήταν 860 ευρώ, στην Ισπανία 1.120 ευρώ, στην Μάλτα 998 ευρώ, στην Ιταλία 1.420 ευρώ και ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν 1.712 ευρώ, δηλαδή ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην χώρας μας αντιστοιχεί στο 45% του μέσου όρου της Ευρωζώνης.

Από την ανάλυση αυτή του πληθωρισμού, του κατώτατου και μέσου καθαρού μισθού στην Ελλάδα και την Ευρώπη αποδεικνύεται με τον πιο εύληπτο τρόπο ότι ενώ η χώρα μας δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το κύμα του πληθωρισμού (36% υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης), ταυτόχρονα το επίπεδο των μισθών στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 45% του μέσου επιπέδου της Ευρωζώνης.

Στις συνθήκες αυτές διαπιστώνεται ότι ο κατώτατος και ο μέσος μισθός των εργαζομένων στην Ελλάδα, μετά την απελθούσα δεκαετία (2009-2019) της μνημονιακής περιόδου των πολιτικών της εσωτερικής υποτίμησης, την υγειονομική κρίση του Covid-19 και κατά την τρέχουσα περίοδο των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, μετατρέπεται σωρευτικά από  “εργαλείο” προστασίας της αγοραστικής δύναμης του εισοδήματος των εργαζομένων, σε “εργαλείο” βίαιης ανισοκατανομής του εισοδήματος, αύξησης των εισοδηματικών και κοινωνικών ανισοτήτων, καθίζησης της αγοραστικής δύναμης και φτωχοποίησης τους, προς όφελος της υπερ-κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η εκτίμηση ότι μετά την πρόσφατη δέσμη παρεμβάσεων στην Ελλάδα ύψους 3,2 δις ευρώ στην ενέργεια, ο πληθωρισμός κατά μέσο όρο το 2022 θα διαμορφωθεί στο επίπεδο του 5%, θα επαληθευτεί υπό την προϋπόθεση ότι το μέσο επίπεδο πληθωρισμού κατά το επόμενο οκτάμηνο του 2022 θα είναι 4%, γεγονός που οι προβλεπόμενες μακρο-οικονομικές συνθήκες της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και της επιτάχυνσης του ρυθμού αύξησης των τιμών στην Ευρώπη και τα κράτη-μέλη, το καθιστούν σε σημαντικό βαθμό επισφαλές.

Πηγή: SLpress

Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου