Πρόστιμο 100 ευρώ - Ενημέρωση και Σχέδιο εξουσιοδότησης προς την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ''60+ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ''

 

Η πρωτοβουλία 'Δρόμος ανοιχτος' στηρίζει τη συλλογική καταγγελία για την παρανομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από φορείς του δημοσίου για την επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών

Αναδημοσιεύουμε από το προφίλ στο φβ της Στέλλας Πατρώνα (Stella Patrona), δικηγόρου, μέλους του 'Δικτύου Ενεργών Καταναλωτών' και της πρωτοβουλίας 'Δρόμος ανοιχτός'

Από τις 30 Ιουνίου που εκδόθηκε (σε χρόνο ρεκόρ) η κατάπτυστη απόφαση του ΣτΕ, η οποία έκρινε συνταγματικά ανεκτό το πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, δεν έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη.

  • Τα πρόστιμα των μηνών Ιανουαρίου (50 ευρώ) και Φεβρουαρίου (100 ευρώ) εξακολουθούν να είναι αναρτημένα ως οφειλόμενα (με τις προσαυξήσεις τους) στο taxisnet.

  • Πρόστιμα για τους επόμενους μήνες (έως τις 15 Απριλίου που ανεστάλη η εφαρμογή του μέτρου) δεν έχουν επιβληθεί.

  • Οι αιτήσεις ακύρωσης του συναδέλφου Δημήτρη Μπελαντή στο ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα του εν λόγω μέτρου δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί.
Συνεχίζουμε λοιπόν από το σημείο που είχαμε μείνει για την άσκηση συλλογικής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μας από δημόσιους φορείς ως εξής:

Η καταγγελία θα ασκηθεί από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία “60+ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ” (6Ο ΠΛΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρο 41 του ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α' 137/29.8.2019), η οποία δίνει τη δυνατότητα στα υποκείμενα των δεδομένων που θεωρούν ότι η επεξεργασία των δεδομένων τους έγινε κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) να εκπροσωπηθούν από μη κερδοσκοπικό φορέα που έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως και σκοπός του είναι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η εταιρεία αυτή συστήθηκε από τους Χρυσούλα Βαρθολομαίου, Αναστάσιο Κώνστα και Στυλιανή Πατρώνα με το από 18.4.2022 Καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά την ίδια ημέρα (18.4.2022) με Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 63915 και Αριθμό Κατάθεσης Α.Κ. 10/2022, έχει έδρα στον Πειραιά (Ι.Δραγάτση 2-4 Τ.Κ. 185 35) με ΑΦΜ: 996670506 Α' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ και ο σκοπός της είναι απολύτως και αποκλειστικά μη κερδοσκοπικός, αποβλέπει στο γενικό δημόσιο συμφέρον και συνίσταται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά από δημόσιους φορείς.

Στην εν λόγω καταγγελία μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν τους έχει επιβληθεί το πρόστιμο των 100 ευρώ, καθώς η παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μας από την ΗΔΙΚΑ, του Υπουργείο Υγείας και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς μας αφορά όλους.

Καλούνται λοιπόν οι φίλοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη συλλογική καταγγελία - είτε τους έχει επιβληθεί πρόστιμο, είτε όχι – να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

- Να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να υπογράψουν την παρακάτω εξουσιοδότηση, στην οποία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ τους από ΚΕΠ (την προϋπόθεση αυτή την ορίζει το άρθρο 41 ν. 4624/2019).

- Να αποστείλουν την εξουσιοδότηση ( αφού βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής τους)

Με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στην εξής διεύθυνση:

Στυλιανή Πατρώνα,

Δικηγόρο,

οδός Ι. Δραγάτση 2-4

Πειραιάς, Τ.Κ. 18535”


- Να αποστείλουν με μέιλ σχετική ειδοποίηση (ότι συμμετέχουν) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dikaiomata60plus@yahoo.com γράφοντας ως θέμα “ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ”

ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΈΣΩ GOV 

 
Συμπληρώνοντας στα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου, όπως στη φωτο, με το ακόλουθο κείμενο και αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dikaiomata60plus@yahoo.com
 

 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ:

Την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία “60+ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ” (6Ο ΠΛΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία συστήθηκε από τους Χρυσούλα Βαρθολομαίου, Αναστάσιο Κώνστα και Στυλιανή Πατρώνα δυνάμει του από 18.4.2022 Καταστατικού που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά την ίδια ημέρα (18.4.2022) με Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 63915 και Αριθμό Κατάθεσης Α.Κ. 10/2022, έχει έδρα στον Πειραιά (Ι.Δραγάτση 2-4 Τ.Κ. 185 35) με ΑΦΜ: 996670506 Α' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ και ο σκοπός της είναι απολύτως και αποκλειστικά μη κερδοσκοπικός, αποβλέπει στο γενικό δημόσιο συμφέρον και συνίσταται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά από δημόσιους φορείς, να προβεί για λογαριασμό μου στις ακόλουθες ενέργειες:

Να με εκπροσωπήσει κατ' άρθρο 80 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία κατά παράβαση των διατάξεων του ΓΚΠΔ επεξεργάσθηκαν από φορείς του ελληνικού δημοσίου για την επιβολή του προστίμου του άρθρου 24 ν.4865/2021 και δη την εξουσιοδοτώ να υποβάλει για λογαριασμό μου καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ασκήσει στο όνομα μου τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 78 του ΓΚΠΔ (Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά αρχής ελέγχου) και του άρθρου 20 ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α' 137/29.8.2019).

και ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dikaiomata60plus@yahoo.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η συλλογή εξουσιοδοτήσεων προγραμματίζεται να διαρκέσει έως τις 30.9.2022, προκειμένου η καταγγελία να υποβληθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ (α) ότι η συμμετοχή στη συλλογική καταγγελία δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση (β) τα στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν παρά μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η υπογράφουσα την παρούσα:

(Όνομα)...................................

(Επώνυμο)................................

(Πατρώνυμο).............................

γεννημένος/η (τόπος γέννησης)........................

στις (ημεροχρονολογία γέννησης)..................................

με ΑΦΜ................................................

κάτοικος (τόπος κατοικίας).......................οδός............................. αριθμός................... Τ.Κ..............

Με την παρούσα ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ:

Την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία “60+ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ” (6Ο ΠΛΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία συστήθηκε από τους Χρυσούλα Βαρθολομαίου, Αναστάσιο Κώνστα και Στυλιανή Πατρώνα δυνάμει του από 18.4.2022 Καταστατικού που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά την ίδια ημέρα (18.4.2022) με Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 63915 και Αριθμό Κατάθεσης Α.Κ. 10/2022, έχει έδρα στον Πειραιά (Ι.Δραγάτση 2-4 Τ.Κ. 185 35) με ΑΦΜ: 996670506 Α' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ και ο σκοπός της είναι απολύτως και αποκλειστικά μη κερδοσκοπικός, αποβλέπει στο γενικό δημόσιο συμφέρον και συνίσταται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά από δημόσιους φορείς, να προβεί για λογαριασμό μου στις ακόλουθες ενέργειες:

Να με εκπροσωπήσει κατ' άρθρο 80 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία κατά παράβαση των διατάξεων του ΓΚΠΔ επεξεργάσθηκαν από φορείς του ελληνικού δημοσίου για την επιβολή του προστίμου του άρθρου 24 ν.4865/2021 και δη την εξουσιοδοτώ να υποβάλει για λογαριασμό μου καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ασκήσει στο όνομα μου τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 78 του ΓΚΠΔ (Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά αρχής ελέγχου) και του άρθρου 20 ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α' 137/29.8.2019).
(Τόπος)............... (ημεροχρονολογία).........

Υπογραφή:
Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής

του/της..................................................


Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου